Dr hab. Andrzej Betlej

Jednostka macierzysta

Uniwersytet Jagiellonski, Wydzial Historyczny

Komisja KEJN

Komisja do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych

Dziedzina nauki/sztuki

humanistycznych

Dyscyplina podstawowa

Historia sztuki

Specjalność podstawowa

historia sztuki nowożytnej

Obszary dodatkowe

Obecnie pełnione funkcje

Dyrektor Instytutu Historii Sztuki UJ, od 1 stycznia 2016 r. dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, red. naczelny "Modus. Prace z historii sztuki", Członek Komisji Historii Sztuki PAU, Czlonek Komitetu Nauk o Sztuce PAN, Ekspert NCN, Członek Rady Muzeum Zamek Królewski na Wawelu

Adres internetowy i strona internetowa

andrzej.betlej@uj.edu.pl, www.betlej.com.pl

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików