Dr hab. Dominik Antonowicz

Jednostka macierzysta

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Instytut Socjologii
Zakład Socjologii Nauki

Komisja KEJN

Komisja do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych, Komisja do spraw Grupy Nauk o Sztuce i Twórczości Artystycznej

Dziedzina nauki/sztuki

społecznych

Dyscyplina podstawowa

socjologia

Specjalność podstawowa

szkolnictwo wyższe

Obszary dodatkowe

socjologia sportu, polityka publiczna

Obecnie pełnione funkcje

p.o. Kierownika Zakładu Socjologii Nauki

Adres internetowy i strona internetowa

dominik.antonowicz@uni.torun.pl

Tagi: KEJN, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików