Anna Nasiłowska-Rek

Jednostka macierzysta

Instytut Badań Literackich PAN

Komisja KEJN

Komisja ds Nauk Humanistycznych i Społecznych

Dziedzina nauki/sztuki

Dyscyplina podstawowa

Filologia

Specjalność podstawowa

Historia literatury polskiej

Obszary dodatkowe

Creative writting

Obecnie pełnione funkcje

Z-ca red. naczelnego dwumiesięcznika "Teksty Drugie", Kierownik Kursu Kreatywnego Pisania przy IBL PAN funkcje społeczne: Polski PEN - Klub, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Adres internetowy i strona internetowa

anna.nasilowska@gmail.com

Tagi: KEJN, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików