Biuletyn MNiSW, 6 kwietnia 2018 r.

piątek, 6 kwietnia 2018

Pobierz obrazki
Biuletyn, 6 kwietnia 2018 roku
Pobierz obrazki
Wykładowcy akademiccy będą zarabiać więcej po przyjęciu Konstytucji dla Nauki!
Blisko 50 proc. nauczycieli akademickich w uczelniach publicznych otrzyma podwyżki wynagrodzeń.
1 stycznia 2019 roku planowane jest wejście w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które jest częścią Konstytucji dla Nauki. Zgodnie z nowymi przepisami pensje minimalne wzrosną średnio o około 800 złotych. Wzrost wynagrodzeń odczują najbardziej adiunkci, asystenci, lektorzy, instruktorzy i obecni wykładowcy. Jednak to nie koniec zmian. Niezależnie od wzrostu płacy minimalnej w przyszłym roku rząd przewiduje wzrost wynagrodzenia dla wszystkich wykładowców akademickich.
Kolejne poparcia reformy
Konstytucja dla Nauki uzyskała liczne poparcia nie tylko wśród samego środowiska akademickiego oraz biznesu, ale także do grona oczekujących na wejście w życie reformy dołączył obóz Zjednoczonej Prawicy.
Pobierz obrazki
Szkolnictwo wyższe
Pobierz obrazki
Ruszyła II edycja „Doktoratów wdrożeniowych”
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło właśnie nabór do drugiej edycji programu „Doktoraty wdrożeniowe”. Program skierowany jest do osób rozpoczynających studia doktoranckie, jednak aplikacje muszą być złożone przez uczelnie lub instytuty badawcze.
„Praca, Przedsiębiorczość, Społeczna Gospodarka Rynkowa” - konferencja w ramach programu Polonia Restituta
Termin: 16 kwietnia 2018 roku.
Miejsce: Politechnika Łódzka.
Trwa rejestracja na konferencję.

Zagadnienia dotyczące pracy i jej słusznego wynagrodzenia, przedsiębiorczości i społecznej gospodarki rynkowej, a także dobrobytu, rozwoju i wolnego rynku, staną się inspiracją do interdyscyplinarnych rozważań teoretyków i praktyków na temat pożądanych kierunków rozwoju przedsiębiorczości Polek i Polaków oraz instytucji polskiego sektora gospodarczego. Zarazem staną się one również inspiracją do namysłu nad dobrem wspólnym i jakością życia polskiego społeczeństwa, rozważanymi w optyce zagadnień stanowiących przedmiot tej konferencji, a także nad nowoczesnymi postaciami patriotyzmu w ich przedsiębiorczych i ekonomicznych formach wyrazu.Â
Zasady kształcenia nauczycieli w związku ze zmianami w systemie oświaty
W związku ze zmianami w systemie oświaty (likwidacja gimnazjów, wprowadzenie: ośmioletniej szkoły podstawowej, czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyjaśnia, że standardy kształcenia nauczycieli (rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela wydane w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej), zawierają ogólne zasady dotyczące kształcenia nauczycieli.
Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 3.0.”
Termin: nabór wniosków do 30 kwietnia 2018 r.

Celem projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach. Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych.
70 mln zł na rozbudowę kampusu UMCS
70 mln zł otrzymał z budżetu państwa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na rozbudowę uczelnianego kampusu. Do 2020 r. powstaną tu nowe siedziby dla dwóch instytutów i jednego wydziału oraz akademickie centrum sportowe.
Konkurs dla podmiotów pożytku publicznego na realizację zadania "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego"
Termin: nabór wniosków do 19 kwietnia 2018 r.

Zakres realizacji zadania publicznego uwzględnia podejmowanie działań na rzecz:
- działania na rzecz studenckiego ruchu naukowego i kół naukowych;
- działania związane z rozwojem mediów akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem programów poświęconych tematyce studiów lub badań naukowych;
- działania na rzecz przestrzegania prawa w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego;
- działania na rzecz zwiększania świadomości prawnej studentów i doktorantów w zakresie przepisów dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego;
- działania na rzecz wyrównywania szans studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami;
- działania na rzecz rozwijania kompetencji miękkich przydatnych w toku nauki i przy wchodzeniu
na rynek pracy.
Nauka
Pierwsze posiedzenie Rady Młodych Naukowców VI kadencji
Dr hab. inż. Michał Niezabitowski z Politechniki Śląskiej został wybrany na przewodniczącego VI kadencji Rady Młodych Naukowców (RMN). W inauguracyjnym posiedzeniu zespołu wziął udział wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Pobierz obrazki
III Forum Obserwacji Ziemi
5 kwietnia 2018 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się, zorganizowane przez MNiSW i Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego, III Forum Obserwacji Ziemi.
Zdobądź staż w ramach projektu EIT Food RIS Fellowships
30 studentów i absolwentów z różnych środowisk edukacyjnych dostanie w ramach projektu EIT Food RIS Fellowships możliwość odbycia płatnych 3-miesięcznych staży w sektorze rolno-spożywczym. Stypendyści będą mieli okazję zdobycia praktycznych doświadczeń i wzmocnienia umiejętności, w tym analitycznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów. Rekrutacja rozpoczyna się na początku kwietnia 2018 r.
KPK PB UE partnerem Dni Narodowego Centrum Nauki w Gdańsku
W dniach 9-10 maja 2018 r. odbędzie się szósta edycja Dni Narodowego Centrum Nauki. W części roboczej wydarzenia zaplanowano warsztaty dotyczące przygotowywania wniosków o unijne granty. Podczas sesji eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE podpowiedzą, co zrobić, aby dostać prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i gdzie szukać wsparcia.
Warsztaty: Tworzenie budżetu projektu w programie Horyzont 2020
Termin: 10 kwietnia 2018 r.
Miejsce: Gdańsk

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej organizuje warsztaty skierowane do osób, które zamierzają przygotowywać i składać wnioski badawcze (typu: RIA, IA lub CSA) do unijnego programu Horyzont 2020. Podczas warsztatów przedstawione zostaną wybrane aspekty finansowe potrzebne do prawidłowego oszacowania budżetu wniosku projektowego.
Umiędzynarodowienie
Pobierz obrazki

Dni otwarte – NAWAÂ
Instytucje zainteresowane złożeniem wniosku w programie Nowoczesna Promocja Zagraniczna, lub ofertą programów dla naukowców, mogą skonsultować się podczas Dni Otwartych NAWA - 11 i 18 kwietnia w Warszawie w Centrum Zielna.
Otwarcie naboru na ekspertów do programów NAWA
NAWA rekrutuje do współpracy ekspertów reprezentujących różne obszary badawcze oraz posiadających doświadczenie w realizacji i ocenie projektów badawczych, edukacyjnych i promocyjnych z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego.
Program im. Bekkera – NAWA ogłasza program na wyjazdy dla naukowców
Prof. Mieczysław Bekker jest patronem nowego programu NAWA. W ramach tej inicjatywy naukowcy zatrudnieni w polskich uczelniach i jednostkach naukowych otrzymają szansę na wyjazd do najlepszych ośrodków naukowych na świecie.
Europejska Stolica Innowacji 2018: ruszyła kolejna edycja konkursu
Termin:Â Kandydatury można zgłaszać do 21 czerwca 2018 roku.
Konkurs – znany również jako iCapital – jest nagrodą dla miast, które mogą pochwalić się najbardziej integracyjnymi i dynamicznymi ekosystemami innowacji, z korzyścią dla obywateli i biznesu. Zwycięskie miasto otrzyma nagrodę w wysokości miliona euro.Â
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Poniżej znajduje się niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.
Nabór kandydatów do jednostek podlegających PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowanych jest około 90 ogłoszeń.
Konkurs na stanowisko dyrektora zagranicznej stacji naukowej PAN
w Brukseli działającej pod nazwą Biuro Promocji Nauki PolSCA
Obserwatorium astronomiczne CTA (Cherenkov Telescope Array)
poszukuje kandydatów do pracy
CTA to przedsięwzięcie o zasięgu globalnym. Oprócz możliwości zatrudnienia w CTAO gGmbH/ Office Projektu, strona zawiera stanowiska doktoranckie z instytutami konsorcjum CTA.
Pobierz obrazki

Nauka w Polsce
Pobierz obrazki
Białystok/ Opatentowano substytut naturalnej śliny
Sztuczną ślinę, która ma pomagać pacjentom używającym np. protez czy mającym kłopoty z wydzielaniem naturalnej śliny, opatentowali naukowcy z Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i firma Nantes Systemy Nanotechnologii.
Pobierz obrazki
Pozostałości najstarszych znanych roślin lądowych znaleziono pod Kielcami
Pozostałości najstarszych znanych roślin, które opanowały ląd, znaleziono w południowej części Gór Świętokrzyskich. Znalezisko ma ok. 440-450 mln lat i stanowi paleontologiczny dowód, że rośliny lądowe ewoluowały z form przypominających mszaki.
Pobierz obrazki
Konkurencja w stylu słowika
Co się stanie, gdy w jednym miejscu znajdą się dwa spokrewnione ze sobą gatunki? Bezwzględna walka, współistnienie czy schodzenie sobie z drogi? Okazuje się, że spora część dwóch bliskich sobie gatunków słowików preferuje to ostatnie rozwiązanie.
Dołącz do nas:
 Â  Â
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718

Tagi: Biuletyn MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików