Biuletyn MNiSW, 26 stycznia 2018 r.


Konstytucja dla Nauki po konsultacjach ✦ Sieć Badawcza: Łukasiewicz w Sejmie ✦ Wsparcie dla czasopism naukowych

Pobierz obrazki
Biuletyn, 26 stycznia 2018 roku
Pobierz obrazki
Konstytucja dla Nauki po konsultacjach społecznych
System szerokiego wsparcia dla uczelni regionalnych, pakiet na rozwój polskich czasopism, niewydłużanie studiów niestacjonarnych, czy urlopy rodzicielskie dla doktorantów – to jedne z kluczowych efektów czteromiesięcznych prac nad Konstytucją dla Nauki, które były kolejnym etapem prac legislacyjnych. W poniedziałek 22 stycznia wicepremier Jarosław Gowin przedstawił efekt konsultacji społecznych reformy szkolnictwa wyższego w Polsce. Konsultowaną ustawę prezentował podczas Narodowego Kongresu Nauki we wrześniu minionego roku. Blisko dwa lata ścisłej współpracy ze środowiskiem akademickim zajęło wypracowanie projektu, którym niebawem zajmie się Rada Ministrów.
Pobierz obrazkiPobierz obrazki
Konstytucja dla Nauki łączy się z podniesieniem znaczenia statutu uczelni, a także zwiększeniem roli rektora. W rozwoju szkoły wyższej ma pomóc nowy organ – rada uczelni, która w ponad połowie będzie się składać z przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego. Jednocześnie dochowana zostaje najważniejsza tradycja akademicka – to sama wspólnota uczelni będzie dokonywała wyboru władz szkoły. Dodatkowo uczelnia będzie oceniana jako całość, a nie jako poszczególne wydziały, co spowoduje wzmocnienie współpracy pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami nauk oraz otworzy nowe możliwości.
Pobierz obrazkiPobierz obrazkiPobierz obrazki
Na początku lutego tego roku odbędzie się konferencja uzgodnieniowa w sprawie Konstytucji dla Nauki, a następnie ustawą zajmie się Rada Ministrów. Gdy projekt zostanie skierowany do prac parlamentarnych, Jarosław Gowin podejmie starania o przeprowadzenie wysłuchania publicznego ustawy, aby jeszcze raz zapewnić zainteresowanym możliwość zabrania głosu w dyskusji.

-
Szkolnictwo wyższe
MNiSW przywraca wsparcie dla czasopism naukowych
Wiele miejsca podczas rozmów poświęcono konkursom na uniwersytety badawcze oraz regionalne inicjatywy doskonałości. Minister nauki i szkolnictwa wyższego podkreślał jak wielką szansą są te projekty dla uczelni regionu. Podczas spotkania z przedstawicielami świata akademickiego województwa kujawsko-pomorskiego premier Jarosław Gowin prezentował przedstawiony projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce.
Zaproszenie do składania wniosków o nagrody ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne
Termin: Wniosek o przyznanie nagrody należy złożyć do dnia 31 marca 2018 roku.
Nagrody Ministra Nauki mogą mieć charakter nagród indywidualnych lub zespołowych i przyznawane są w następujących kategoriach:
- badań podstawowych;
- badań na rzecz rozwoju społeczeństwa;
- badań na rzecz rozwoju gospodarki.
W każdej kategorii Minister może przyznać jedną nagrodę.
Innowacje i rozwój
Projekt ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz w Sejmie
Pobierz obrazki
Powołanie sieci badawczej, prowadzącej badania o kluczowym znaczeniu dla polityki kraju i komercjalizacja wyników tych badań to główny cel rządowego projektu ustawy o utworzeniu Sieci Badawczej: Łukasiewicz, który właśnie trafił do Sejmu. Powstanie „Łukasiewicza” wpisuje się w założenia modelu rozwojowego Polski, przedstawionego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jest również realizacją zapowiedzi z exposé premiera Mateusza Morawieckiego. Sieć Badawcza: Łukasiewicz ma stanowić efektywne zaplecze technologiczne i intelektualne administracji publicznej, rodzaj pomostu między nauką a gospodarką. Powołanie „Łukasiewicza” pozytywnie wpłynie na działalność mikro-, średnich i małych przedsiębiorców, którzy dzięki niej zyskają łatwiejszy dostęp do wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA PO IR
Termin: Wnioski można składać do 20 kwietnia 2018 roku.
Dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Wspólne Przedsięwzięcie INGA, realizowane przez NCBR z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w obszarze gazownictwa.
Umiędzynarodowienie
Zbliża się termin składania wniosków o granty ERC Consolidator Grants
Termin: 15 lutego 2018 roku zamyka się nabór wniosków.
W ciągu dekady European Research Council (ERC) wypracowała sobie renomę jednej z najbardziej prestiżowych instytucji finansujących badania naukowe na świecie. ERC oferuje kilka rodzajów grantów, w zależności od m.in. etapu kariery na jakim znajduje się naukowiec.
Granty Consolidator skierowane są do osób od 7 do 12 lat po doktoracie i pozwalają uzyskać finansowanie w wysokości nawet 2 mln Euro na okres do 5 lat. Poza stabilnym finansowaniem
i prestiżem granty ERC oferują również znaczną niezależność naukową, są bowiem związane wyłącznie z osobą kierownika projektu, który może w trakcie trwania grantu zmienić jednostkę,
w której realizuje swój projekt.
Otwarcie naboru wniosków w 9. konkursie Eurostars-2
Termin: Nabór wniosków trwa do 1 marca 2018 roku.
Celem konkursu jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Konkurs nie ma ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.
Nowe konkursy NCBR w ramach ERA-CVD Cardiovascular Diseases, ERA-NET Co-Fund SusCrop
Termin: Wnioski można składać do 15 marca 2018 roku.
Otwarto nabór wniosków w ramach 3. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-CVD Cardiovascular Diseases. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób sercowo-naczyniowych.
Termin: Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych - 4 kwietnia 2018 roku,
data zamknięcia naboru wniosków pełnych - 31 sierpnia 2018 roku.
Otwarto nabór wniosków wstępnych w ramach I międzynarodowego konkursu organizowanego
w ramach programu ERA-NET Co-Fund SusCrop. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia dotyczące zrównoważonej produkcji roślinnej i rolnictwa.
Konkurs NCBR w ramach współpracy polsko-niemieckiej w obszarze „DIGITIZATION of ECONOMY”
Terminy: Sadanie wniosków upływa 13 kwietnia 2018 roku.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z niemieckim Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty w obszarze Healthcare Industry/Medical Technology: Telemedicine and Telediagnostics; Digital diagnostic support; Smart surgery. Termin
Przegląd prasy
Pobierz obrazkiPobierz obrazki
Nowa wersja Konstytucji dla Nauki – najważniejsze rozwiązania
Sejm/Projekt ustawy
o Sieci Badawczej Łukasiewicz skierowany do komisji
Ostatnie dni
na zgłoszenia
do konkursu
FameLab
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Poniżej znajduje się niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.
Nabór kandydatów do jednostek podlegającyh PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowanych jest około 90 ogłoszeń.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718