Biuletyn MNiSW, 22 września 2017 r.

piątek, 22 września 2017

Biuletyn MNiSW: Konstytucja dla Nauki

Najważniejsze informacje o szkolnictwie wyższym i nauce dla studentów, uczelni i naukowców.
Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją w przeglądarce

Pobierz obrazki
Biuletyn, 22 września 2017
Szkolnictwo wyższe
Pobierz obrazki
Po ponad roku przygotowań wicepremier Jarosław Gowin zaprezentował projekt Konstytucji dla Nauki
Blisko trzy tysiące przedstawicieli środowiska akademickiego, gospodarki, biznesu oraz organizacji pozarządowych zgromadziło się w Krakowie, aby wziąć udział w największym wydarzeniu w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym w najnowszej historii Polski.

Jarosław Gowin zaprezentował Konstytucję dla Nauki - projekt reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, który powstał z inicjatywy oraz we współpracy ze środowiskiem akademickim. Jest to reforma inna niż wszystkie, ponieważ prace nad projektem trwały ponad rok, a wypracowana propozycja jest wciąż otwarta na uwagi zainteresowanych.

Nowe regulacje mają uwolnić potencjał i możliwości polskiej nauki, a także znacząco podnieść jakość kształcenia studentów i doktorantów. Opracowano również szczegółowy harmonogram wdrażania poszczególnych rozwiązań, poczynając od 1 października 2018 roku, a kończąc w 2026 roku.
Nauka
Nowe konkursy NCN: OPUS 14, PRELUDIUM 14, DAINA 1
Terminy: wnioski w konkursach można składać do 15 grudnia 2017 r.
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:
OPUS 14 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
PRELUDIUM 14 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
DAINA 1 – na polsko-litewskie projekty badawcze.
Stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia
Terminy: do 15 października 2017 r.
Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i trybem przyznawania stypendiów dla doktorantów i studentów za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018.
Nabór wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę na 2018 r.
Terminy: nabór wniosków do 31 października 2017 r.
Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na Działalność upowszechniającą naukę (DUN) w roku 2018. DUN to realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.
Innowacje i Rozwój
Trwa konkurs Polski Produkt Przyszłości
Terminy: składanie wniosków do 6 października 2017r. do godz. 16:30.
W XX jubileuszowej edycji konkursu organizowanego przez NCBR i PARP, innowacyjne produkty i technologie mogą otrzymać nawet 100 tys. zł na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie. Konkurs odbywa się pod patronatem MNiSW i MR.
Do konkursu mogą zostać zgłoszone produkty, które:
• zostały doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (produkt niewdrożony),
• lub zostały wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego (produkt wdrożony).

W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda oraz maksymalnie cztery wyróżnienia.
Umiędzynarodowienie
Szumowski: Studenci z USA będą chętniej studiowali medycynę na polskich uczelniach
Decyzją amerykańskiej komisji przedłużono o kolejne trzy lata okres obowiązywania pozytywnej oceny USA dla polskiego systemu akredytacji uczelni medycznych. Dobra ocena NCFMEA skutkuje obecnością studentów ze Stanów Zjednoczonych na polskich uczelniach i świadczy o wysokim poziomie polskiego kształcenia medycznego.
To bardzo dobra wiadomość dla studentów z USA, którzy będą mogli na zasadzie odpłatności studiować na naszych uczelniach, ubiegać się o dofinansowanie nauki z federalnego programu kredytowego, a po zakończeniu edukacji przystąpić do państwowego egzaminu lekarskiego w Stanach Zjednoczonych na takich samych zasadach jak osoby kończące studia na uczelniach amerykańskich.
ERA.Net Smart Grids Plus - Otwarcie naboru wniosków w 3. konkursie
14 września 2017 r. otwarto nabór wniosków w ramach 3. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA.Net Smart Grids Plus. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu inteligentnych sieci elektroenergetycznych.
Study in Europe 2017 - targi w Singapurze
Terminy: targi odbędą się 30 września 2017 r.
Targi "Study in Europe" - organizowane corocznie przez Przedstawicielstwo UE w Singapurze i placówki krajów członkowskich - weszły już na stałe do kalendarza wydarzeń edukacyjnych w Singapurze.
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Poniżej znajduje się niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.
Nabór kandydatów do jednostek podlegającyh PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowanych jest około 90 ogłoszeń.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718
Prosimy nie odpowiadać na wiadomość. Rezygnacja z biuletynu możliwa jest poprzez kliknięcie tego linku.

Tagi: Biuletyn MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików