Biuletyn MNiSW, 19 stycznia 2018 r.

piątek, 19 stycznia 2018

Prezentacja Konstytucji dla Nauki po konsultacjach ✦ Obniżenie projektowanego pensum ✦ Nowy wiceminister

Pobierz obrazki
Biuletyn, 19 stycznia 2018 roku
Pobierz obrazki
Pobierz obrazki
W dniu 22 stycznia 2018 roku w Warszawie odbędzie się podsumowanie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Wicepremier Jarosław Gowin zaprezentuje zaktualizowany projekt Konstytucji dla Nauki, którym następnie zajmie się Rada Ministrów.
Dostępna będzie transmisja z wydarzenia.
Obniżamy projektowane pensum dla dydaktyków z 540 do 360 godzin
Maksymalny roczny wymiar zajęć dydaktycznych m.in. dla osób zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych – w tym lektorów, instruktorów i wykładowców zostanie obniżony z projektowanych 540 godz. do 360. Oprócz tego zlikwidowany będzie także dolny próg pensum – szczegółowy zakres czasu i rodzaju pracy będzie ustalany przez uczelnię.
Pobierz obrazkiPobierz obrazki
Nowa ustawa nie wydłuży
studiów niestacjonarnych
W Ustawie 2.0 obniżamy
pensum z 540 do 360 godz.
Nowy wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego
15 stycznia 2018 roku prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, na wniosek wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina, powołał dyrektora Biura Ministra Piotra Müllera na podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Müller będzie odpowiadał m.in. za legislacyjne prace resortu, sprawy studenckie oraz działalność informacyjno-promocyjną ministerstwa.
Szkolnictwo wyższe
Zaproszenie do składania wniosków o nagrody ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne
Termin: Wniosek o przyznanie nagrody należy dostarczyć do 31 marca 2018 roku.
Nagrody Ministra Nauki mogą mieć charakter nagród indywidualnych lub zespołowych i przyznawane są w kategoriach:
- badań podstawowych;
- badań na rzecz rozwoju społeczeństwa;
- badań na rzecz rozwoju gospodarki.
W każdej kategorii Minister może przyznać jedną nagrodę. Kandydatami do Nagrody Ministra Nauki mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne.
Nowe konkursy NPRH
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkursy na finansowanie projektów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki:
- Ogłoszenie konkursu na realizację projektów w module „Uniwersalia 2.2” ,
- Ogłoszenie konkursu na realizację projektów w module „Uniwersalia 2.1”,
- Ogłoszenie konkursu na realizację projektów w module „Dziedzictwo narodowe".
Zaliczanie wydatków na nabycie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
Publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, otrzymujące dotacje podmiotowe. Począwszy od dnia
1 stycznia 2018 roku mogą z tych dotacji nabywać lub wytwarzać środki trwałe oraz nabywać wartości niematerialne i prawne niezaliczone do pierwszego wyposażenia o wartości jednostkowej do 10.000 zł i dokonywać jednorazowo odpisu amortyzacyjnego.
Kwoty składek na ubezpieczenia zdrowotne za 2018 rok
Zwracamy się z prośbą o przekazywanie informacji o kwotach ponoszonych wydatków z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz o liczbie studentów i uczestników studiów doktoranckich, za których uczelnie bądź jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie opłacają te składki.
Nauka
Najciekawsi popularyzatorzy nauki 2017 nagrodzeni
Już po raz trzynasty redakcja serwisu Nauka w Polsce PAP oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyróżnili najciekawszych Popularyzatorów Nauki minionego roku. Nagroda główna trafiła do prof. Tadeusza Wibiga, fizyka wysokich energii, który – aby umożliwić dzieciom przeprowadzanie eksperymentów – dojeżdża do wiejskich szkół z własnym sprzętem.
To najstarszy i jeden z najbardziej prestiżowych konkursów, w którym badacze, dziennikarze i aktywiści nagradzani są za pasję dzielenia się wiedzą.
Medaliści olimpiad przedmiotowych w resorcie nauki
Dwudziestu czterech medalistów Międzynarodowych Olimpiad Przedmiotowych odwiedziło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Reprezentanci Polski na Międzynarodowych Olimpiadach Przedmiotowych zdobyli w ubiegłym roku łącznie 31 medali i 5 wyróżnień. Najliczniejszą grupą okazali się laureaci Międzynarodowej Olimpiady Matematyki Lingwistycznej (7 osób)
i Olimpiady Matematycznej (6 medalistów).
– Studiując lub myśląc o wyborze studiów, macie przed sobą wiele dróg, wiele możliwości, drzwi najlepszych światowych uczelni stoją przed Wami otworem. Chcę Was jednak zaprosić do współtworzenia silnych polskich uniwersytetów – powiedział podczas wręczania listów gratulacyjnym wicepremier Jarosław Gowin.
Innowacje i rozwój
25 autorów najlepszych projektów na Mieszkanie Plus z nagrodami
25 młodych projektantów-wizjonerów zostało nagrodzonych w ramach konkursu ideowego „Dom jutra. Model budownictwa dostępnego”. To wspólna inicjatywa Politechniki Warszawskiej i BGK Nieruchomości S.A. Dzięki niej, studenci zainteresowani architekturą i urbanistyką mieli okazję aktywnie włączyć się w realizację rządowego programu Mieszkanie Plus.
Ruszyła rekrutacja do programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds
Termin: Nabór wniosków trwa do 21 stycznia 2018 roku.
Zapraszamy do udziału w rekrutacji Programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą "DIALOG" na lata 2017 – 2019. Program realizowany jest przez Stowarzyszenie Top500 Innovators oraz Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta i skierowany jest do studentów studiów I, II
i III stopnia polskich uczelni, którzy kończąc studia planują swoją karierę w nauce, biznesie
czy administracji publicznej. Edycja 2018 rozpocznie się w marcu 2018 i potrwa do czerwca 2018.
Umiędzynarodowienie
Rozstrzygnięcie polsko-francuskiego konkursu POLONIUM 2018/19
Polsko-Francuska Komisja ds. Programu Polonium wyłoniła, spośród złożonych wniosków, 21 projektów do realizacji w latach 2018/19. Jednocześnie wszystkie projekty przyjęte na lata 2017/18 zostały oficjalnie przedłużone na drugi rok realizacji.
Nowe konkursy NCBR w ramach ERA-CVD Cardiovascular Diseases, ERA-NET Co-Fund SusCrop
Termin: Wnioski można składać do 15 marca 2018 roku.
Otwarcie naboru wniosków w 3. konkursie w ramach ERA-CVD Cardiovascular Diseases. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób sercowo-naczyniowych.
Termin: Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych mija 4 kwietnia 2018 roku,
data zamknięcia naboru wniosków pełnych mija 31 sierpnia 2018 roku.
Otwarcie naboru wniosków w I konkursie Programu ERA-NET Co-Fund SusCrop - ERA-NET on Sustainable Crop Production. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia dotyczące zrównoważonej produkcji roślinnej i rolnictwa.
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Poniżej znajduje się niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.
Nabór kandydatów do jednostek podlegającyh PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowanych jest około 90 ogłoszeń.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718

Tagi: Biuletyn MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików