Biuletyn MNiSW, 16 marca 2018 r.

piątek, 16 marca 2018

Polonia Restituta – rodzina ✦ 5 mld zł na innowacje i rozwój

Pobierz obrazki
Biuletyn, 16 marca 2018 roku
Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości – nowy cykl konferencji naukowych
Co buduje naszą wolność? Czym jest solidarność, odpowiedzialność, obywatelskość? Jakie jest miejsce Polski w Europie w obliczu dynamicznych zmian, które dotykają stary kontynent?Te i wiele innych zagadnień zostanie poruszonych podczas cyklu dziesięciu konferencji naukowych – „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”, których inaugurację ogłosił dziś Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Projekt ma służyć pogłębieniu refleksji nad polską historią i teraźniejszością w kontekście niepodległości.
Minister prof. Aleksander Bobko zakończył pracę w MNiSW
Prof. Aleksander Bobko, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakończył pracę w resorcie nauki. W ciągu dwóch lat urzędowania odpowiadał m.in. za umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. Współtworzył Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, instytucję mającą za cel odwrócenie drenażu mózgów i przyciągnięcie do Polski najlepszych badaczy. – Jestem wdzięczny panu ministrowi za ponad dwa lata ciężkiej, owocnej i – przede wszystkim – inspirującej pracy – powiedział wicepremier Jarosław Gowin.
5 mld zł w 2018 roku na innowacje i rozwój od NCBR
W nadchodzącym roku NCBR, agencja wykonawcza Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczy na prace badawczo-rozwojowe ponad 5 mld złotych. W ramach konkursów z „Szybkiej ścieżki” do przedsiębiorców trafi 2,85 mld złotych.
Niemal 700 mln zł dla stu uczelni w Polsce. Znamy wyniki I ścieżki Zintegrowanych Programów Uczelni
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza resortu nauki, ogłosiła wyniki I ścieżki konkursu Zintegrowane Programy Uczelni. Ze względu na wysoką jakość merytoryczną projektów budżet konkursu został zwiększony – z 500 mln do prawie 700 mln złotych.
Ponad 40 mln złotych dofinansowania dla szczecińskich uczelni
Doskonałość dydaktyczna, zintensyfikowanie współpracy między nauką a biznesem czy zwiększenie umiędzynarodowienia – to tylko niektóre z działań, na które uczelnie mogą przeznaczyć środki uzyskane w ramach konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni”. Wicepremier Jarosław Gowin podczas konferencji w Szczecinie wręczył symboliczne czeki beneficjentom konkursu w ramach I i II ścieżki. Dofinansowanie otrzyma pięć szczecińskich uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Akademia Pomorska w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Sztuki i Pomorski Uniwersytet Medyczny. Łączne wsparcie w ramach konkursu dla szczecińskich szkół wyższych wyniesie ponad 40 mln złotych.
Blisko 19 mln złotych na dofinansowanie wileńskiego wydziału Uniwersytetu w Białymstoku
Wileńska filia Uniwersytetu w Białymstoku była nie tylko pierwszym zagranicznym wydziałem utworzonym przez polską uczelnię, ale także pierwszą filią uczelni zagranicznej na Litwie. Dzięki niej polska młodzież mieszkająca na Litwie od 10 lat może kształcić się na poziomie akademickim w języku ojczystym. Wicepremier Jarosław Gowin podpisał dzisiaj umowę pomiędzy MNiSW a Uniwersytetem w Białymstoku ws. dofinansowania przebudowy i rozbudowy budynku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB w Wilnie. Planowane łączne dofinansowanie inwestycji to 18 952 000 zł.
J. Górniak: odpowiedź na tezy „Apelu o zmiany w planie reformy
nauki ministra Gowina”
"Szkolnictwo wyższe i badania naukowe w Polsce wymagają poważnej reformy, która popchnie je na zdecydowanie wyższy poziom. To jest obecnie wyzwanie cywilizacyjne dla Polski. Storpedowanie tej reformy w imię takich czy innych interesów źle służy naszej ojczyźnie" — odpowiada autorom „Apelu
o zmiany w planie reformy nauki ministra Gowina” prof. Jarosław Górniak, przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki.
Polska nauka
Polska badaczka wyróżniona tytułem „International Rising Talents” w ramach programu L’Oréal – UNESCO Women in Science
Studenci Politechniki Wrocławskiej wystartują w zawodach lotniczych w USA
Nowa wersja bolidu studentów PŁ ma pokonać granicę 1000 km na litrze paliwa
Człowiek może widzieć podczerwień! Polacy szukają zastosowań
Recepta ukryta w porostach
Badania łódzkich neurobiologów mogą pomóc w leczeniu alzheimera
Konferencje i warsztaty
Europejska Rada ds. Innowacji – zapraszamy na konferencję
Termin: 12 kwietnia 2018 roku.
Miejsce: Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56 w Warszawie
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej organizuje konferencję
i warsztaty: „Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu
w Horyzoncie 2020”.
Celem spotkania jest zaprezentowanie przedstawicielom polskiego przemysłu, środowiska naukowego, administracji publicznej i samorządowej koncepcji i oferty Europejskiej Rady ds. Innowacji (European Innovation Council ‒ EIC) na lata 2018‒2020. Zostanie na nim także przedstawiona lista krajowych instrumentów umożliwiających wykorzystanie mechanizmów synergii np.: mechanizmu Seal of Excellence oraz rozwiązań przyjętych w wybranych programach operacyjnych.
Warsztaty Teaming Phase II
Termin: 20-21 marca 2018 roku.
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy z Ministerstwem Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej organizuje w Warszawie kolejne warsztaty dla polskich wnioskodawców programu Teaming Phase 2. W ramach spotkania odbędzie się sesja poświęcona dobrym praktykom przygotowania wniosków, na przykładzie prezentacji projektu, który otrzymał dofinansowanie. A także sesję warsztatową dotyczącą przygotowania biznesplanu oraz planu finansowego dla powstających Centrów Doskonałości. Warsztaty dedykowane są dla sześciu konsorcjów przygotowujących aplikację do konkursu Teaming Phase II.
Konkursy i nabory wniosków
330 mln zł w konkursach OPUS 15 i PRELUDIUM 15
Termin: Wnioski należy składać do 15 czerwca 2018 roku.
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy OPUS 15 i PRELUDIUM 15. W ramach pierwszego z nich naukowcy będą mogli ubiegać się o finansowanie projektów badawczych (np. zakupu lub wytworzenia niezbędnej aparatury naukowo-badawczej). W drugim swoją szansę na kierowanie projektem mają osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Do zdobycia jest 330 mln złotych.
Nagrody ministra dla nauczycieli akademickich
Termin: Wnioski należy składać do 31 marca 2018 roku.
Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli akademickich, przyznawanych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1462).
Kandydatami do nagrody mogą być nauczyciele akademiccy posiadający obywatelstwo polskie, w tym pracujący za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali omawiane osiągnięcia.
Granty na granty – promocja jakości II
Termin: Nabór wniosków jest planowany do 31 października 2018 roku.
Celem programu „Granty na granty – promocja jakości II” jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Program ma wpłynąć na zwiększenie zaangażowania tych podmiotów
w przygotowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić do kształtowania aktywnej polityki świadomego rozwoju i budowania konkurencyjności własnej marki.
Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych w ramach programu m.in. na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku projektowego.
Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA PO IR
Termin: Wnioski można składać do 20 kwietnia 2018 roku.
Dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Wspólne Przedsięwzięcie INGA, realizowane przez NCBR z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w obszarze gazownictwa.
Konkursy NCBR:
INNOMOTO
Termin: Wnioski można składać od 11 maja do 10 lipca 2018 r.
12 marca 2018 r. ogłoszony został konkurs INNOMOTO w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R”. Głównym celem programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora motoryzacyjnego w perspektywie roku 2026.
TECHMATSTRATEG II i INNOship
Termin: Wnioski można składać od 9 kwietnia do 8 czerwca 2018 roku.
Konkurs TECHMATSTRATEG II
Celem jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno - gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski
w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie. Drugi konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z pięciu strategicznych obszarów problemowych:
- Technologie materiałów konstrukcyjnych.
- Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych.
- Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach.
- Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
- Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.
Termin: Wnioski można składać od 30 kwietnia do 29 czerwca 2018 roku.
Konkurs INNOship
Celem jest wzrost konkurencyjności polskiego sektora stoczniowego w perspektywie roku 2023. Program sektorowy INNOship został zainicjowany przez Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE, którego członkami są stocznie produkcyjne i remontowe, dostawcy usług, kooperanci
i producenci wyposażenia okrętowego, a także inne firmy i instytucje aktywne w branży przemysłu stoczniowego.
Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL
Termin: Wnioski przyjmowane są do 26 kwietnia 2018 roku (I etap - wnioski wstępne),
do 20 września 2018 roku (II etap - wnioski pełne).
Otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL.
Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu: micro/nanoelectronics, smart integrated systems and embedded/cyber-physical systems.
ERA PerMed
Termin: Wnioski przyjmowane są do 10 kwietnia 2018 roku.
Uruchomiono I międzynarodowy konkurs Research projects on personalised medicine – smart combination of pre-clinical and clinical research with data and ICT solutions, zorganizowany w ramach programu ERA PerMed. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia
z zakresu medycyny personalizowanej.
Europejska Stolica Innowacji 2018
Termin: Kandydatury można zgłaszać do 21 czerwca 2018 roku.
Konkurs – znany również jako iCapital – jest nagrodą dla miast, które mogą pochwalić się najbardziej integracyjnymi i dynamicznymi ekosystemami innowacji, z korzyścią dla obywateli i biznesu. Zwycięskie miasto otrzyma nagrodę w wysokości miliona euro.
Zgłaszanie kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej
Termin: Zgłoszenia należy przesłać do 6 kwietnia 2018 roku.
Ogłaszamy przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej. Jednostki posiadające kategorię A+ lub A mogą zgłosić kandydata reprezentującego dziedzinę nauki właściwą dla danej jednostki naukowej.
Lista kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej, których zgłoszenia spełniają wymagania formalne, zostanie zamieszczona na Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, niezwłocznie po dokonaniu oceny zgłoszeń.
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska
na uczelniach
Nabór kandydatów do jednostek podlegających PAN oraz instytutów badawczych
Konkurs na stanowisko dyrektora zagranicznej stacji naukowej PAN
w Brukseli działającej pod nazwą Biuro Promocji Nauki PolSCA
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718

Tagi: Biuletyn MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików