Biuletyn MNiSW, 12 stycznia 2018 r.


Nowa kadencja RGNiSW ✦ Spotkanie medalistów Międzynarodowych Olimpiad Przedmiotowych

Pobierz obrazki
Biuletyn, 12 stycznia 2018 roku
Informujemy, że dotychczasowy wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Łukasz Szumowski został w tym tygodniu powołany na Ministra Zdrowia. Powołanie na Ministra Finansów otrzymała również dr hab. Teresa Czerwińska, która jeszcze niedawno sprawowała urząd wiceministra nauki. Serdecznie gratulujemy!
Szkolnictwo wyższe
Nowa kadencja Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Za nami pierwsze posiedzenie plenarne Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego XII kadencji, podczas którego Rada wybrała swoje nowe władze. Przewodniczącym Rady został prof. Zbigniew Marciniak, Wiceprzewodniczącymi – prof. Wiesław Banyś oraz prof. Andrzej Więcek.
W grudniu prof. Jerzy Woźnicki, jako ustępujący Przewodniczący, przedstawił sprawozdanie z działalności RGNiSW w 2017 roku z podsumowaniem prac Rady w kadencji 2014-17.
Ruszyła rekrutacja do programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds
Termin: nabór wniosków trwa do 21 stycznia 2018 roku.
Zapraszamy do udziału w rekrutacji Programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą "DIALOG" na lata 2017 – 2019. Program realizowany jest przez Stowarzyszenie Top500 Innovators oraz Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta i skierowany jest do studentów studiów
I, II i III stopnia polskich uczelni, którzy kończąc studia planują swoją karierę w nauce, biznesie czy administracji publicznej. Edycja 2018 rozpocznie się w marcu 2018 i potrwa do czerwca 2018.
Nauka
Naukobus i Planetobus w 2018 roku
W 2018 roku do małych miejscowości w całej Polsce wraz z Naukobusem wyruszy również nowe mobilne centrum edukacyjne – Planetobus. Projekt mobilnego planetarium powstał dzięki umowom podpisanym pomiędzy Centrum Nauki Kopernik a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zapewnia finansowanie prowadzonych działań. W ramach projektu w roku 2018 odbędzie się co najmniej 20 dwudniowych wyjazdów mobilnego planetarium, które będzie odwiedzało wskazane przez Ministerstwo mniejsze miejscowości. W trakcie wyjazdu przeszkoleni prezenterzy i animatorzy będą prowadzili pokazy w planetarium oraz, o ile pogoda dopisze, koordynowali obserwacje nieba. Odbiorcami tych działań będą przede wszystkim grupy szkolne wraz z nauczycielami, wizyta planetobusa zapewni też jednak kontakt z żywą nauką całemu wokółszkolnemu środowisku – rodzinom uczniów oraz innym mieszkańcom odwiedzanych miejscowości.

Konkursy Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
Termin: od 15 stycznia do 28 lutego 2018 roku.
Nabór wniosków do konkursów w modułach „Dziedzictwo narodowe”, „Uniwersalia 2.1” i „Uniwersalia 2.2”. W ramach modułu „Dziedzictwo narodowe” będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:
- Dziedzictwo kulturowe, językowe i historyczne o charakterze etnicznym i regionalnym,
- Polska i Polacy wobec totalitaryzmów XX wieku,
- Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych,
- Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.
Nowe licencje w ramach WBN
Informujemy, że zostały uruchomione roczne licencje pilotażowe zapewniające dostęp do narzędzi umożliwiających analizę danych bibliometrycznych:
- InCites - dodatek do bazy Web of Science,
- SciVal - dodatek do bazy Scopus.
Jednocześnie informujemy, że w ramach finansowania przez MNiSW Wirtualnej Biblioteki Nauki polskim naukowcom zapewniony został dostęp do światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych.
Wyniki konkursu MINIATURA 1
MINIATURA to konkurs na pojedyncze działania naukowe, z którego naukowcy ze stopniem doktora mogą finansować m.in. wyjazdy na kwerendy, wyjazdy badawcze czy konferencje. W odróżnieniu
od pozostałych konkursów z oferty Centrum, pierwszy nabór wniosków na tzw. „małe granty” był prowadzony w trybie ciągłym, a cykl oceny projektów został skrócony.
Spotkanie z medalistami Międzynarodowych Olimpiad Przedmiotowych
Dwudziestu czterech medalistów Międzynarodowych Olimpiad Przedmiotowych odwiedziło w środę Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Reprezentanci Polski na Międzynarodowych Olimpiadach Przedmiotowych zdobyli w ubiegłym roku łącznie 31 medali i 5 wyróżnień. Najliczniejszą grupą okazali się laureaci Międzynarodowej Olimpiady Matematyki Lingwistycznej (7 osób) i Olimpiady Matematycznej (6 medalistów).
Spotkanie z laureatami to dobra okazja, by nawiązać także do sytuacji polskiej nauki i szkolnictwa wyższego i do zmian, które dokonują się na tej płaszczyźnie. – Projekt Konstytucji dla Nauki będzie gotowy w połowie stycznia tego roku, już teraz działa NAWA, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, której zadaniem jest umiędzynarodowienie polskiej nauki i wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej i wymiany akademickiej.
Rywalizacja najzdolniejszych na świecie młodych pasjonatów nauki odbywa się już od niemal 60 lat.
Spotkanie brokerskie w obszarze Nauka z udziałem społeczeństwa
i dla społeczeństwa
Termin: Spotkanie odbędzie się 29 stycznia 2018 roku.
Miejsce: Bruksela (Belgia).
Osoby zainteresowane aktywnym udziałem w nowych konkursach programu Horyzont 2020
w obszarze „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa” zapraszamy do udziału
w najbliższym spotkaniu brokerskim. Organizowane jest ono przez międzynarodową sieć punktów kontaktowych w ww. obszarze we współpracy z Komisją Europejską.
Innowacje i rozwój
Ruszyła budowa nowego budynku dla Wydziału Informatyki,
Elektroniki i Telekomunikacji AGH
13 mln zł – tyle wyniosła dotacja celowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazana Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Budowa nowego budynku dla Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji wpłynie na jakość i poprawi warunki kształcenia na uczelni.
Pomieszczenia dydaktyczne i laboratoryjne powstającego budynku nowego będą wykorzystywane przede wszystkim na potrzeby kształcenia i badań w obszarach związanych z technologiami informacyjno-telekomunikacyjnymi (ICT).
- Infrastruktura budynku pozwoli studentom zdobywać wiedzę z obszaru cyberbezpieczeństwa, technologii Internetu Rzeczy czy systemów inteligentnego monitoringu – podkreślił prof. Tadeusz Słomka, rektor AGH.
Bio-based Industries Joint Undertaking opublikowało
tematy konkursowe na 2018 rok
Termin: Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na 11 kwietnia 2018 roku.
Wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków w obszarze Biogospodarka, pragniemy poinformować, że inicjatywa Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) opublikowała Roczny Plan Pracy na 2018 rok, a w nim 21 tematów konkursowych z planowanym budżetem 115 milionów euro.
Seminarium w Brukseli: Nowe wyzwania dla Euratom Fission
Termin: w dniu 21 lutego 2018 roku.
Komisja Europejska organizuje w Brukseli seminarium pt. „Euratom Nuclear Fission Research
and Training What are the new specific needs?” poświęcone nowym wyzwaniom, które stoją przed programem Euratom Fission. Do uczestnictwa w spotkaniu zachęcamy przedstawicieli agend rządowych, instytutów badawczych, platform technologicznych oraz przemysłu.
Przegląd prasy
Pobierz obrazki
Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach świętował
81. urodziny
Polscy studenci
mogą wziąć udział w stażach
w biurach Kongresu USA
Pobierz obrazki
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Poniżej znajduje się niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.
Nabór kandydatów do jednostek podlegającyh PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowanych jest około 90 ogłoszeń.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718