Biuletyn 28 października 2016 r.

poniedziałek, 31 października 2016

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

28 października 2016 r.

Szkolnictwo Wyższe

Na zdjęciu minister Gowin i prof. Krystyna Leśniak-MoszczukUniwersytety Trzeciego Wieku po raz pierwszy wspierane przez resort nauki

Terminy: realizacja projektów potrwa od stycznia do grudnia 2017 r.

Budżet: maksymalne finansowanie dla pojedynczego projektu wynosi 300 tys. zł; całkowity budżet konkursu to 4 mln zł 

Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w Polsce w 1975 roku, zaledwie dwa lata po otwarciu pierwszej uczelni dla seniorów na świecie. Od tamtego czasu UTW pełnią bardzo istotną rolę społeczną – zapobiegają wykluczeniu osób starszych. Dane EUROSTATU wskazują, że w Polsce w 2020 roku osoby po 60. roku życia będą stanowić jedną czwartą społeczeństwa.

MNiSW ma zamiar wspierać finansowo zarówno już istniejące UTW, jak i podmioty, które mają dopiero zamiar rozpocząć prowadzenie tego typu działalności. Finansowanie może otrzymać 16 projektów, przy czym jeden beneficjent może realizować tylko 1 projekt. W jednym województwie zrealizowane będą mogły zostać maksymalnie 2 projekty. 

Przycisk czytaj więcej


grafika: czerwone sylwetki ludzi w grupieSzkolenie MNiSW dla rzeczników prasowych uczelni 

Zgodnie z obietnicą chcielibyśmy zaprosić rzeczników prasowych uczelni na szkolenie z zakresu komunikacji medialnej, prawa prasowego, a także sztuki prowadzenia negocjacji. Szkolenie odbędzie się w centrum konferencyjnym w Piasecznie k. Warszawy i potrwa dwa dni.

Do wyboru macie Państwo dwa terminy:

  • 16-17 listopada,
  • 30 listopada – 1 grudnia.

Aby zarejestrować się na szkolenie, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wskazać preferowaną datę. O wzięciu udziału w konferencji zadecyduje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc jest bowiem ograniczona.

Po rejestracji otrzymają Państwo dwa maile – pierwszy poświadczający prawidłowe wypełnienie formularza, drugi zaś (w późniejszym terminie) – potwierdzający przyjęcie zgłoszenia. Tylko otrzymanie drugiego maila jest równoznaczne ze skuteczną rejestracją.

Podczas obu dni zapewniamy Państwu nocleg (w hotelu oddalonym o 400 m od centrum konferencyjnego) oraz wyżywienie (obiad, przekąski w ciągu dnia oraz kolację po pierwszym dniu szkolenia).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Dokładne adres oraz harmonogram szkoleń zostaną przesłane w późniejszym terminie osobom zarejestrowanym

Przycisk czytaj więcej


Logo: symbol książki i znak "@"Konsultacje PKA w sprawie kryteriów oceny programowej

Terminy: konsultacje potrwają do 10 listopada 2016 r.

Ruszyły konsultacje projektu kryteriów oceny programowej PKA oraz projektu raportów samooceny dla kierunków studiów o profilach ogólnoakademickim i praktycznym przygotowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Wszelkie propozycje należy przesyłać drogą elektroniczną na adres pka@pka.edu.pl, podając „Kryteria” jako temat korespondencji.

Szczegółowe informacje na temat projektów znaleźć można na stronie internetowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Przycisk czytaj więcej


Nauka

Logo NKN - czerwone stylizowane litery i napis narodowy kongres naukiRozwój humanistyki i nauk społecznych tematem konferencji NKN w Toruniu 

Termin: 24-25 listopada 2016 r.

Miejsce: Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rozwój humanistyki i nauk społecznych w Polsce będzie tematem kolejnej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. "Rozwój humanistyki. Co i jak zmieniać w naukach społecznych i humanistycznych w Polsce?”.

Zmieniające się otoczenie społeczno-gospodarcze, preferujące ścisłe i techniczne kierunki nauki spowodowały, że dość powszechne jest przekonanie o tym, iż humanistyka i nauki społeczne nie mają praktycznego i rynkowego znaczenia. Tym samym nie docenia się ich kluczowego znaczenia cywilizacyjnego. Realizując postulat rozwoju polskiej humanistyki i nauk społecznych, warto poddać refleksji ważne aspekty badań i nauczania w tym obszarze. Podczas konferencji w Toruniu omówione zostanie m. in. znaczenie poszczególnych nauk humanistycznych oraz ich wkład w życie społeczno-gospodarcze kraju, a także tworzenie narzędzi wspierania promocji  dorobku polskiej humanistyki.

Przycisk czytaj więcej


logo projektu DIALOGZnamy pierwszych laureatów konkursu DIALOG

Dziesięć projektów otrzyma dofinansowanie w ramach pierwszej edycji programu DIALOG. Łączna kwota dofinansowania wyniosła ponad 12 mln zł.

Dzięki DIALOG-owi wspieramy działania służące budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

DIALOG obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

  • Doskonałość naukowa
  • Nauk dla innowacyjności
  • Humanistyka dla rozwoju

O granty mogą aplikować zarówno jednostki naukowe, podmioty działające na rzecz nauki jak i konsorcja. W dziedzinach takich jak nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe i techniczne oraz nauki o życiu.

Przycisk czytaj więcej

Logo NCNNCN: konkursu na stanowiska koordynatorów dyscyplin otwarty

Termin: składanie dokumentów do 21 listopada 2016 r.

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza nabór kandydatów na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce z ofertami pracy.

Przycisk czytaj więcej


Innowacje i rozwój

Niebieskie logo programu Horyzont 2020Konsultacje Komisji Europejskiej: Horyzont 2020 i Euratom 2014-2018

Terminy: przyjmowanie opinii do 15 stycznia 2017 r.

Komisja Europejska uruchomiła proces konsultacji społecznych z zainteresowanymi podmiotami w kontekście oceny okresowej programu Horyzont 2020. W ten sposób KE chce włączyć obywateli UE do wspólnego tworzenia polityki Unii w celu wprowadzenia lepszych regulacji prawnych. 

Ocena okresowa pomoże poprawić funkcjonowanie programu Horyzont 2020 i będzie ważnym elementem w przygotowaniach do następnego programu badań i innowacji Unii Europejskiej. 

Przycisk czytaj więcej


Kształt mózgu ułożony z połączeń elektronicznychKonsultacje Komisji Europejskiej: Europejski Instytut Innowacji i Technologii

Terminy: konsultacje będą otwarte do 20 listopada 2016 r.

Komisja Europejska uruchomiła proces konsultacji społecznych w kontekście planowanej niezależnej, zewnętrznej oceny dotychczasowego funkcjonowania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). Wyniki oceny EIT mogą wpłynąć na usprawnienie modelu funkcjonowania EIT w przyszłości.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii, utworzony w 2008 r., to instytucja Unii Europejskiej, której celem jest przyczynianie się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Europie i zwiększenia konkurencyjności dzięki wzmocnieniu potencjału innowacyjnego państw członkowskich oraz Unii Europejskiej poprzez pełne zaangażowanie szkolnictwa wyższego, badań naukowych i biznesu, z zachowaniem najwyższych standardów.

Przycisk czytaj więcej


logo NCBRPonad 55 mln zł dla regionów na rozwój innowacji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło pierwszy konkurs w ramach Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB). Wyłoniono 19 innowacyjnych projektów na kwotę dofinansowania przekraczającą 55 mln zł. Wsparciem objęte zostaną projekty B+R z takich dziedzin jak energetyka, turystyka medyczna czy przemysł włókienniczy.

RANB-y są jednym z instrumentów realizacji regionalnych inteligentnych specjalizacji. Stanowią zestaw komplementarnych obszarów badawczych, które zostały opracowane w oparciu o zgłoszenia od marszałków województw. Na ich podstawie o dofinansowanie projektów mogły ubiegać się konsorcja złożone z maksymalnie pięciu podmiotów, w tym co najmniej jednej jednostki naukowej i co najmniej jednego przedsiębiorstwa. Liderem każdego z nich była jednostka naukowa.

Przycisk czytaj więcej


Umiędzynarodowienie

grafika z konturem Polski i wieloma węzłami w środkuDzień Informacyjny Erasmus+

Termin: spotkanie odbędzie się 4 listopada 2016 r.

Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniąca w rolę Narodowej Agencji programu Erasmus+ zapraszają na Dzień Informacyjny „Międzynarodowy wymiar programu Erasmus+ w szkolnictwie wyższym".

Podczas wydarzenia zostaną przedstawione informacje o następujących działaniach / akcjach programu Erasmus+:

  • Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym w krajach partnerskich (Capacity Building in the field of Higher Education – CBHE);
  • Jean Monnet;
  • Sojusze na rzecz wiedzy (Knowledge Alliances);
  • Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Master Degrees – EMJMDs).

Program spotkania oraz możliwość zarejestrowania się na nie odbywa się poprzez stronę internetową i trwa do wyczerpania limitu miejsc lub do 27 października 2016 r.

Przycisk czytaj więcej


Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików