Biuletyn 27 stycznia 2017 r.

niedziela, 29 stycznia 2017

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

27 stycznia 2017 r.

Szkolnictwo wyższe

Rozliczenia dotacji celowej w 2016 r. część 38.

Terminy: przesłanie rozliczenia do 31 stycznia 2017 r.

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowana została informacja dla rektorów uczelni publicznych w sprawie przesłania rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa z części 38 - Szkolnictwo wyższe przyznanej w 2016 r. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (bez udziału środków europejskich) wraz z informacją o przebiegu finansowania.

Przycisk czytaj więcej

23 uczelnie wprowadzą młodzież na „Ścieżkę Kopernika 2.0”

30 projektów z 23 polskich uczelni dostało dofinansowanie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Ścieżki Kopernika 2.0” PO Wiedza Edukacja Rozwój. Na stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć, które mają rozbudzić w młodzieży ciekawość, kreatywność i chęć pogłębiania wiedzy, uczelnie dostaną ponad 6 milionów złotych.

„Ścieżki Kopernika 2.0” mają wzmocnić współpracę uczelni z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, związkami i innymi stowarzyszeniami. W trakcie realizacji dofinansowanych projektów młodzież będzie uczyć się m.in. krytycznego myślenia czy też przedsiębiorczości i komunikacji w procesie kreatywnego rozwiązywania problemów. Uczniowie będą odwiedzać laboratoria, przeprowadzać praktyczne eksperymenty i doskonalić się pracy zespołowej.

Przycisk czytaj więcej

Znamy laureatów 6. edycji StRuNy

– Wy, studenci z kół naukowych macie szansę stać się elitą państwa polskiego. Gratuluję wam nie tylko dzisiejszych nagród, ale aktywnego poszukiwania prawdy – powiedział podczas rozstrzygnięcia konkursu StRuNa Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Za skrótem StRuNa kryje się nazwa Studenckiego Ruchu Naukowego, który zrzesza organizacje studenckie. Od sześciu lat przeprowadza konkursy na najciekawsze projekty organizowane przez studentów i doktorantów w pięciu kategoriach: "Projekt roku", "Konferencja roku", "Wyprawa roku", "Koło naukowe roku", a także "Opiekun roku".

Przycisk czytaj więcej

Nauka

NCN: zwrot odsetek bankowych uzyskanych od środków grantowych

Termin: zwrot należy wykonać przed końcem pierwszego kwartału 2017 r.

Zgodnie z obowiązującą procedurą zwrotu odsetek bankowych uzyskanych od środków przekazanych przez Centrum w przypadku projektów badawczych (staży i stypendiów), których okres realizacji zakończył się po 31 grudnia 2015 r. lub projektów które nadal trwają, prosimy o dokonanie zwrotu odsetek bankowych zbiorczym przelewem ze wszystkich projektów.

Zwrotu odsetek bankowych należy dokonać na następujący numer rachunku bankowego Centrum: 88 1130 1150 0012 1243 1420 0004. Przypominamy, że zwrot odsetek dotyczy tylko tych projektów, w których taki obowiązek wynika bezpośrednio z umowy.

Przycisk czytaj więcej

Wyższe stypendia i wynagrodzenia w nowych edycjach konkursów NCN

Osoby rozważające złożenie wniosku w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2016 r. oraz kolejnych edycjach będą mogły zaplanować wyższe niż dotąd stypendia naukowe i wynagrodzenia dla członków zespołów badawczych. Decyzją Rady NCN wysokość stypendiów naukowych możliwych do otrzymania w ramach środków projektu badawczego przyznawanych w konkursach NCN została zwiększona do kwoty 4,5 tys. zł. Wzrosła również maksymalna kwota wynagrodzeń etatowych i dodatkowych, przeznaczonych dla członków zespołów badawczych.

Ustalenie wyższych kwot stypendiów naukowych i wynagrodzeń było możliwe dzięki zwiększeniu budżetu Narodowego Centrum Nauki na rok 2017. W październiku 2016 r. Rada NCN rozpoczęła proces opiniowania i zatwierdzania nowych regulaminów. Nowe zasady zostały przyjęte przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przycisk czytaj więcej

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016

W ujednoliconym wykazie zamieszcza się wszystkie czasopisma naukowe, które trafiły na listy w co najmniej jednym wykazie obowiązującym w poszczególnych latach z okresu 2013-2016. Za publikacje naukowe w każdym z tych czasopism przyznaje się najwyższą liczbę punktów spośród określonych w poszczególnych wykazach z tego okresu.

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części:

 • Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
 • Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)
 • Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

Przycisk czytaj więcej


UWAGA: raporty roczne z realizowanych zadań bądź umów z budżetu nauki

Przypominamy, że przepisy rozporządzeń i zapisy umów zobowiązują do składania raportów rocznych z realizowanych zadań bądź umów. Raporty powinny wpłynąć do MNiSW w następujących terminach:

 • działalność statutowa – do 31 marca;
 • inwestycje służące potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych – do 28 lutego;
 • działalność upowszechniająca naukę - do 31 stycznia;
 • projekty międzynarodowe współfinansowane – do 31 marca;
 • Mobilność Plus – do 28 lutego;
 • NPRH – do 31 marca;
 • Iuventus Plus – do 31 marca;
 • Diamentowy Grant – do 31 marca;
 • Dialog – do 31 marca;
 • Rozwój Sportu Akademickiego – 31 marca;
 • Ideas Plus – 31 marca.

Przycisk czytaj więcej

Uzupełniające przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członka KEJN

Terminy: nabór zgłoszeń trwa do 31 stycznia 2017 r.

Trwa nabór zgłoszeń kandydatów na członka Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych na miejsce osoby reprezentującej sztuki plastyczne. Zgłoszenia mogą nadsyłać jednostki naukowe posiadające co najmniej kategorię A oraz podmioty ze środowiska społeczno-gospodarczego o uznanym dorobku w zakresie innowacyjności.

Członkiem Komitetu może zostać osoba, która posiada stopień naukowy doktora, nie zasiadała w Komisji w poprzedniej kadencji oraz nie pełni funkcji m.in. rektora, prorektora, dyrektora instytutu badawczego etc.

Przycisk czytaj więcej


Zaproszenie do składania wniosków o nagrody ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

Terminy: nabór wniosków trwa do 31 marca 2017 r.

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne.

Nagrody Ministra Nauki mogą mieć charakter nagród indywidualnych lub zespołowych i przyznawane są w następujących kategoriach:

 • badań podstawowych;
 • badań na rzecz rozwoju społeczeństwa;
 • badań na rzecz rozwoju gospodarki;
w każdej kategorii Minister może przyznać jedną nagrodę.

Przycisk czytaj więcej

Otwarty nabór do konkursu dla eksperymentatorów w ramach projektu Fed4FIRE+

Terminy: składanie draftów do 8 lutego 2017 r.; składanie wniosków do 15 lutego 2017 r.

Fed4FIRE to projekt, którego realizacja zaczęła się jeszcze w ramach 7. Programu Ramowego, udostępnia łatwo konfigurowalne środowiska testowe. Testy mogą dotyczyć różnorodnych zagadnień technologicznych, począwszy od rozwiązań w chmurze poprzez połączenia bezprzewodowe i przewodowe, sieci czujników itp.

Środowisko testowe Fed4FIRE+ (kontynuacja projektu) pozwala sprawdzić na szeroką skalę rozwiązania i innowacje wypracowane w laboratoriach mniejszych instytucji/firm, które nie mają na co dzień dostępu do takich infrastruktur. Zasoby Fed4FIRE+ są w pełni dostępne zdalnie, stąd jedynym wymaganiem technicznym jest dostęp do sieci.

Przed złożeniem ostatecznej wersji wniosku, niezbędne jest sprawdzenie wykonalności eksperymentu. W tym celu należy skontaktować się z przedstawicielami konsorcjum Fed4FIRE (contact@fed4fire.eu) i przesłać draft planowanego eksperymentu. Dzięki temu możliwe będzie upewnienie się, czy oferowane przez projekt środowisko testowe spełni wszelkie wymagania niezbędne do przeprowadzenia eksperymentu.

Przycisk czytaj więcej

Innowacje i rozwój

Promocja kampanii społecznej programuj.gov.pl

Termin: 31 stycznia 2017 r., godz. 18:00

Miejsce: Kino Elektronik, Warszawska Szkoła Filmowa przy ul. Gen. Zajączka 7 w Warszawie

Zapraszamy do udziału w kinowej premierze spotów promujących najnowszą inicjatywę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rozwoju oraz agencji współpracujących,
dotyczącej programowania.

Wydarzenie połączone jest z koncertem zespołu Percival z udziałem Marcina Przybyłowicza, kompozytora muzyki do gry Wiedźmin 3. Bezpośrednio po koncercie zapraszamy na #TweetupGame, podczas którego będzie możliwość przedpremierowego testowania nowych gier produkcji 11 bit studios.

Innowacyjny Recykling - nowy program sektorowy NCBR

Terminy: nabór wniosków od 28 lutego do 21 kwietnia 2017 r.

Budżet: 90 mln zł

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło I konkurs programu „Innowacyjny Recykling”. Dofinansowanie w ramach programu „Innowacyjny Recykling” udzielane będzie przedsiębiorcom lub konsorcjom przedsiębiorstw na realizację projektów, które obejmą badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub wyłącznie te drugie. Projekt musi dotyczyć jednego z ponad pięćdziesięciu tematów wymienionych w zakresie tematycznym konkursu.

Przycisk czytaj więcej

Kurs z zakresu energetyki wiatrowej

Centrum Innowacji Akademii Morskiej Sp. z o.o. zaprasza na kolejną edycję profesjonalnych kursów z zakresu energetyki wiatrowej (edycja 2017). CIAM realizuje je we współpracy z duńską firmą Energy and Climate Academy (ECA), która od kilkunastu lat specjalizuje się w dostarczaniu najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu energetyki wiatrowej. Dotychczas ECA przeszkoliła ponad 4000 osób.

Kursy prowadzone są przez wysokiej klasy ekspertów, którzy współpracowali/ją z takimi koncernami jak Vestas, Siemens czy DONG Energy. Szkolenia są mocno skondensowane – czas ich trwania wynosi od dwóch do pięciu dni, są wypełnione informacjami praktycznymi, przykładami aktualnie obowiązujących rozwiązań oraz trendów technologicznych, które w przyszłości przełożą się na konkretne wdrożenia.

Propozycje kursów:

 1. ENERGETYKA WIATROWA DLA WSZYSTKICH (w tym kadry managerskiej), 3 dni
Termin: 13-15 marca oraz 9-11 października 2017 r.
 1. ENERGETYKA WIATROWA DLA INŻYNIERÓW, 5 dni
Termin: 13-17 marca oraz 9-13 października 2017 r.
 1. MORSKA ENERGETYKA WIATROWA (offshore), 2 dni
Termin: 3-4 kwietnia oraz 16-17 października 2017 r.

Przycisk czytaj więcej

Efektywność energetyczna – nowe nabory konkursowe

Termin: nabór wniosków do 7 czerwca 2017 r.

Rozpoczyna się nabór wniosków konkursowych do programu Horyzont 2020 w obszarze efektywności energetycznej. Otwarte tematy konkursowe dotyczą wniosków typu Coordination and Support Actions (CSA), a więc działań wspierających i koordynujących. Projekty tego typu nie są projektami badawczymi, a ich celem może być tworzenie wspólnych standardów i dobrych praktyk, upowszechnianie wiedzy, tworzenie założeń legislacyjnych czy nowych inicjatyw międzynarodowych.

Obszar efektywności energetycznej obejmuje szereg kwestii związanych z:

 • ogrzewaniem i chłodzeniem – obniżanie kosztów, zmniejszanie zapotrzebowania, lokalne zrównoważone i odnawialne źródła energii;
 • angażowaniem konsumentów w zrównoważone zużycie energii – zrozumienie przez konsumentów problemu, wpływ na zachowania konsumentów, aktywacja konsumentów;
 • efektywnością energetyczną budynków – eliminacja barier ograniczających efektywność energetyczną budynków;
 • przemysłem, usługami i produktami – likwidacja technologicznych i pozatechnologicznych barier w celu podnoszenia efektywności energetycznej przedsiębiorstw;
 • innowacyjnym finansowaniem inwestycji w obszarze efektywności energetycznej – likwidowanie luki między fundatorami projektów, a projektami.

Przycisk czytaj więcej

Otwarcie naboru w 7 konkursie Eurostars-2

Termin: nabór wniosków do 2 marca 2017 r.

Budżet: NCBR przeznacza na realizację konkursu 750 tys. euro

Informujemy o otwarciu naboru wniosków na projekty realizowane w ramach programu Eurostars-2. Celem konkursu jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. W konkursie nie obowiązują ograniczenia tematyczne - projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi.

Przycisk czytaj więcej

Otwarcie naboru wniosków w konkursie FLAG-ERA 2017 - Graphene

Termin: nabór wniosków do 14 marca 2017 r.

Budżet: NCBR przeznacza na realizację konkursu 500 tys. euro; maksymalne dofinansowanie projektu to 250 tys.

Informujemy o otwarciu naboru wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu FLAG-ERA II. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii grafenowych.

Tematy konkursu:

 • Graphene JTC areas - Applied research and innovation
 • In-situ and ex-situ quality control of GRMs
 • Controlling doping in high quality large-area graphene
 • GRMs for smart textiles
 • Functional coatings using GRMs
 • GRMs for corrosion prevention and as lubricants
 • GRMs for thermal management and thermoelectrics
 • Biorecognition of specific disease markers using GRMs
 • Highly selective gas sensors based on GRMs
 • GRM-based bioelectronic technologies

Przycisk czytaj więcej

Umiędzynarodowienie

Akredytacje zagraniczne – przesłanie lub uzupełnienie ankiet

Termin: nadsyłanie akredytacji do 15 lutego 2017 r.

Opracowywany aktualnie katalog zagranicznych akredytacji i certyfikatów objętych finansowaniem będzie podstawą do finansowania zagranicznych akredytacji i certyfikatów w projekcie pozakonkursowym MNiSW „Akredytacje zagraniczne”.

W związku z tym prosimy uczelnie zainteresowane uzyskaniem finansowania w powyższym projekcie o ew. uzupełnienie ankiet przesłanych Państwu przed spotkaniami informacyjnymi w listopadzie i grudniu 2016 r., jeżeli zachodzi potrzeba rozszerzenia zakresu akredytacji zagranicznych, o które będą się Państwo ubiegali.

Przycisk czytaj więcej

Wspólny polsko - ukraiński konkurs na wymianę osobową na lata 2018-2019

Termin: nadsyłanie wniosków do 24 kwietnia 2017 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy zapraszają do podjęcia współpracy w ramach programu polsko-ukraińskiego. Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i ukraińskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

Projekt badawczy przez każdą jednostkę naukową. Obszary priorytetowe w ramach współpracy polsko – ukraińskiej:

 • technologie informatyczne oraz nowe technologie produkcyjne;
 • energetyka (zarządzanie energią i efektywność energetyczna;
 • ekologia i ochrona środowiska;
 • nauki o życiu, biotechnologia, medycyna;
 • nowe materiały;
 • nauki humanistyczne i społeczne;
 • technologie obronne.

Przycisk czytaj więcej

Wyniki konkursu na polsko-indyjskie projekty naukowo-badawcze 2016 – 2018

Na stronie internetowej MNiSW opublikowana została lista projektów przyjętych do realizacji w ramach Polsko-Indyjskiego Konkursu na Projekty Naukowo-Badawcze. Projekty mogą być realizowane przez okres 24 miesięcy od momentu rozpoczęcia realizacji.

Przycisk czytaj więcej

Studia licencjackie na Lingnan University w Hong Kongu

Termin: nabór wniosków do 30 marca 2017 r.

Lingnan University w Hong Kongu oferuje studia licencjackie w zakresie sztuki, zarządzania i nauk społecznych. Studia rozpoczynają się we wrześniu 2017 r. (rok akademicki 2017/2018). Szczegóły dotyczące oferty stypendialnej znajdują się na stronie internetowej uczelni.

Przycisk czytaj więcej


Zaproszenie do udziału w targach w GruzjiInformacja w serwisie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli uczelni do udziału w promocji zagranicznej podczas targów i konferencji organizowanych w ramach kampanii READY, STUDY, GO! POLAND w 2017 roku.

Pełne kalendarium targowe znajduje się w serwisie MNiSW.

International Education Fair Georgia

Termin: 16-17 lutego 2017 r.
Lokalizacja: Tbilisi, Gruzja

To największe targi zagranicznych uczelni w Gruzji, które co roku odwiedza ponad 12 000 osób. Studiowanie za granicą jest coraz bardziej popularne wśród gruzińskich studentów, którzy mogą na ten cel otrzymać specjalne wsparcie finansowe lub dedykowane pożyczki edukacyjne (studia na gruzińskich uniwersytetach są przeważnie płatne - dostęp do bezpłatnej edukacji wyższej ma ok. 25% najlepszych studentów). Rejestracja zostanie zamknięta 6 lutego 2017 r.

Międzynarodowe Targi Edukacyjne w Nairobi (Kenia)

Termin: 9-12 marca 2017 r.
Lokalizacja: Nairobi, Kenia

Ubiegłoroczną edycję targów odwiedziło około 9000 studentów, zarówno z Kenii, jak i z innych krajów regionu. Największą popularnością wśród kandydatów na studia cieszą się takie kierunki jak: lotnictwo, architektura, biochemia, biotechnologia, informatyka, ekonomia oraz medycyna. W roku akademickim 2015/2016 w Polsce kształciło się 1200 obcokrajowców z Afryki. Szczegóły dostępne są w Ambasadzie RP w Nairobi - kontakt możliwy jest do 10 lutego 2017 r.

Zaproszenie do udziału w targach edukacyjnych w Azji Centralnej

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli uczelni do udziału w promocji zagranicznej podczas targów i konferencji organizowanych w ramach kampanii READY, STUDY, GO! POLAND w 2017 roku. Wiosenne kalendarium otwierają targi w Uzbekistanie oraz Kazachstanie.

Education & Career Expo

Termin: 30 marca - 1 kwietnia; rejestracja do 14 marca 2017 r.
Lokalizacja: Taszkent (Uzbekistan)

Kazakhstan International Exhibition Education and Career

Termin: 6-8 kwietnia; rejestracja do 14 marca 2017 r.
Lokalizacja: Ałmaty (Kazachstan)

Oferta polskich uczelni zaprezentowana zostanie na przygotowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji stoisku narodowym.

Przycisk czytaj więcej

Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików