Biuletyn 2 grudnia 2016 r.

poniedziałek, 5 grudnia 2016

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

2 grudnia 2016 r.

Szkolnictwo wyższe

ręce w geście pomocy i wsparciaPieniądze dla doktorantów: co, gdzie i jak?

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało wykaz programów stypendialnych i konkursów grantowych, w których o środki na prowadzenie badań naukowych mogą ubiegać się doktoranci.

Na stronie MniSW znalazły się oferty dla doktorantów z największych instytucji naukowych w Polsce: od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Narodowego Centrum Nauki, do Polskiej Akademii Nauk i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Przycisk czytaj więcej

Nauka

Widownia na gali L'Oreal PolskaL'Oreal Polska Dla Kobiet - poznaliśmy laureatki

Już po raz szesnasty przyznano stypendia najzdolniejszym badaczkom w kraju. Laureatki zajmą się między innymi innowacyjnymi badaniami nad białkami, poszukiwaniem leków przeciwnowotworowych, a także mechanizmem powstawania chorób genetycznych. Konkurs organizowany jest przez L’Oreal Polska wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Polskim Komitetem ds. UNESCO.

W tej edycji przyznano sześć stypendiów – trzy habilitacyjne o wartości 35 tys. zł, dwa doktoranckie w wysokości 30 tys. zł, a także jedno magistranckie. To ostatnie  w wysokości 20 tys. złotych. Wsparcie finansowe ma pomóc w przełamaniu niekorzystnego zjawiska, jakim jest niska reprezentacja kobiet w nauce. 

Przycisk czytaj więcej


logo Programu - Diamentowy GrantRusza VI edycja Diamentowego Grantu

Terminy: nabór wniosków do 16 stycznia 2017 r.

Kto: absolwenci studiów I stopnia; osoby, które ukończyły trzeci rok studiów na studiach pięcioletnich jednolitych; osoby, które ukończyły czwarty rok studiów na studiach sześcioletnich jednolitych

Budżet: maksymalne dofinansowanie pojedynczego projektu to 180 tys. dla projektów humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz 220 tys. dla projektów ścisłych, technicznych, przyrodniczych, etc. 

To już VI edycja Diamentowego Grantu - największego w Polsce konkursu dla początkujących badaczy. Oprócz dofinansowania prowadzonych przez siebie badań, laureaci programu otrzymają również możliwość wcześniejszego rozpoczęcia doktoratu. 

Podobnie jak w poprzednim roku, zgłaszane projekty przejdą przez dwuetapowy proces recenzencki. W pierwszej kolejności oceniana będzie sylwetka kandydata - jego dotychczasowe osiągnięcia naukowe lub artystyczne, aktywność naukowa, etc. W następnym etapie dwóch niezależnych recenzentów przyjrzy się projektom. 

Przycisk czytaj więcej


Logo NCNKonkurs MINIATURA na pojedyncze działania naukowe

Terminy: nabór ciągły od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 r.

Kto: naukowcy, którzy posiadają tytuł doktora nie dłużej niż 12 lat

Budżet: 20 mln zł; maksymalna wartość dofinansowania projektu to 50 tys. zł

Rada Narodowego Centrum Nauki zakończyła prace nad konkursem MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty. Ta inicjatywa ma wesprzeć naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN. 

Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu MINIATURA, to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne.Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy.

Przycisk czytaj więcej


Innowacje i rozwój

Logo NKN - czerwone stylizowane litery i napis narodowy kongres naukiKonferencja NKN we Wrocławiu nt. współpracy nauki z gospodarką i administracją

Terminy: 8-9 grudnia 2016 r.

Miejsce: Wrocław

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Politechniką Wrocławską zapraszają do udziału w konferencji „Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności”.

Trzecia z cyklu konferencji programowych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki w 2017 roku ma na celu zdefiniowanie barier utrudniających współpracę nauki z gospodarką oraz znalezienie rozwiązań wspierających kreowanie innowacji, przepływ wiedzy pomiędzy nauką a biznesem, wdrażanie nowych rozwiązań i komercjalizację odkryć naukowych.

W konferencji planowany jest udział przedstawicieli środowisk akademickich, przedstawicieli administracji szczebla krajowego i regionalnego, przedsiębiorców, a także reprezentantów instytucji zaangażowanych w prace nad wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań naukowych w gospodarce.

Przycisk czytaj więcej


logo NCBRNowy skład Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zgodnie z przepisami, wymiana części członków Rady NCBR następuje co dwa lata. W listopadzie minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin powołał do Rady 15 nowych osób - ich kadencja potrwa do 2020 roku. 

Nowi członkowie współpracować będą z dotychczasowymi, których kadencja dobiega końca dopiero w 2018 roku. W skład Rady wchodzą przedstawiciele środowiska naukowego, gospodarczo-finansowego oraz osoby wskazywane przez ministrów.

Przycisk czytaj więcej


Konferencja "Fundusze Europejskie. Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju"

Termin: 5 grudnia 2016 r.

Miejsce: Centrum Konferencyjne PGE Narodowy, przy al. Księcia Jana Poniatowskiego 1 w Warszawie

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w konferencji, podczas której zaprezentujemy dotychczasowe efekty oraz nowe możliwości związane z wykorzystaniem Funduszy Europejskich (FE). Kompleksowa oferta FE zostanie zaprezentowana w czterech blokach tematycznych:

  • Innowacyjna przedsiębiorczość,
  • Infrastruktura,
  • Spójność społeczna,
  • Cyfrowe państwo.

Przycisk czytaj więcej


Umiędzynarodowienie

Logo Programu: studencka czapka na kuli ziemskiejStypendia rządu francuskiego na rok 2017-2018

Terminy: nabór wniosków do 5 marca 2017 r.

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego (BGF) na rok akademicki 2017-2018.

Programy stypendialne umożliwiają polskim studentom sfinansowanie studiów we Francji na poziomie Master 2 (BGF Master 2gi rok) lub podwójnego doktoratu (BGF Doctorat en cotutelle) realizowanego między Francją i Polską.

Przycisk czytaj więcej


Logo Go PolandZagraniczne targi i konferencje w 2017 r.

W 2017 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie kontynuować działania na rzecz podnoszenia poziomu umiędzynarodowienia polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Zaplanowane na przyszły rok działania, związane z upowszechnianiem informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki w świecie, będą realizowane m.in. w ramach kampanii Ready, Study, Go! Poland, Research & Go! Poland.

W ramach kampanii w 2017 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zorganizuje polskie stoiska narodowe m.in. podczas targów w Wilnie, Tbilisi, Los Angeles, Sewilli, Baku a także w Chinach.

Przycisk czytaj więcej


Czerwony kontur Polski ze strzałkami symbolizującymi wyjazdyPolsko-białoruski konkurs na wymianę osobową na lata 2017-2018

Terminy: nabór wniosków do 21 lutego 2017 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Państwowy Komitet ds. Nauki i Technologii Republiki Białorusi zapraszają do podjęcia współpracy w ramach programu polsko-białoruskiego.

Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i białoruskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

Przycisk czytaj więcej


Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików