Biuletyn 14 październik 2016 r.

piątek, 14 października 2016

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

14 października 2016 r.

Nauka

Czerwone stylizowane litery NKN i napis Narodwy Kongres NaukiRuszyła strona internetowa Narodowego Kongresu Nauki

Narodowy Kongres Nauki zaplanowany we wrześniu przyszłego roku będzie podsumowaniem trwającej cały rok akademicki debaty środowiskowej, której celem ma być przegląd potencjału badawczego Polski i refleksja nad priorytetami w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Kongres poprzedzi cykl comiesięcznych konferencji programowych w różnych ośrodkach akademickich kraju.

Informacje o planowanych konferencjach, skład Rady Narodowego Kongresu Nauki, aktualności dotyczące prac Rady oraz forum dyskusyjne, to tylko niektóre elementy nowej strony internetowej poświęconej Narodowemu Kongresowi Nauki. Adres strony to:www.nkn.gov.pl.

Na stronie dostępne są również informacje na temat najbliższej konferencji programowej Kongresu. Będzie ona  poświęcona umiędzynarodowieniu szkolnictwa wyższego i odbędzie się w Rzeszowie 20-21 października 2016 roku.


Uczelnie - biret i dyplomTerapia bólu, plastyczność mózgu i teoria automatów – Nagroda NCN 2016 przyznana

Dr hab. Marcin Szwed, dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak oraz prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk to laureaci Nagrody Narodowego Centrum Nauki 2016. Każdy z naukowców otrzyma 50 tysięcy złotych za osiągnięcia w zakresie badań podstawowych.

Nagroda NCN została ustanowiona w celu wspierania młodych badaczy: laureatem może zostać uczony do 40. roku życia. Wyróżnienia są przyznawane za wybitne osiągnięcia w ramach badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych i teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. W konkursie uwzględniano projekty prowadzone w polskich jednostkach naukowych i udokumentowane publikacjami, również afiliowanymi w Polsce.

Przycisk czytaj więcej


Logo ERCERC Starting Grant – bliski termin zamknięcia konkursu

Terminy: nabór wniosków do 18 października 2016 r.

Kto: naukowcy od 2 do 7 lat po doktoracie

Budżet: 605 mln euro, maksymalne finansowanie pojedynczego grantu to 1,5 mln euro na 5 lat

Europejska Rada ds. Badań Naukowych prowadzi konkurs na granty dla młodych naukowców.

O granty mogą starać się naukowcy od 2 do 7 lat po doktoracie, pochodzący z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany, powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Tematykę projektu określają wnioskodawcy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.

Przycisk czytaj więcej


Kolorowe logo NPRH: litera H otoczona czterema koloramiFundamenty - kolejny moduł NPRH

Terminy: nabór wniosków od 15 listopada 2016 do 31 stycznia 2017 r.

Budżet: 500 tys. na okres do 5 lat

Zgodnie z zapowiedzią MNiSW ogłosiło trzeci, ostatni moduł Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki - Fundamenty. W ramach konkursu minister wyznaczał będzie temat o szczególnym znaczeniu dla polskich badań humanistycznych. W pierwszej edycji temat brzmi: Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie i przygotowanie dokumentacji, edycji źródłowych, słownikowych i bibliograficznych dotyczących Polski. Prace mogą dotyczyć m.in. historii politycznej, polityki dynastycznej Jagiellonów, dziejów piśmiennictwa, historii kultury, sztuki czy religii.

Przycisk czytaj więcej

ręce w geście pomocy i wsparciaKOPiPOL - wynagrodzenia za publikacje naukowe

Stowarzyszenie KOPiPOL od 1995 r. reprezentuje naukowców w zakresie ochorny praw autorskich oraz zarządza systemem repartycji indywidualnej, dzieląc środki między autorów publikacji naukowych i technicznych. O dofinansowanie mogą ubiegać się autorzy, którzy opublikowali woje utwory w wydawnictwach wskazanych dla danego roku jako te, które podlegały najczęstszemu kopiowaniu.

Stowarzyszenie dotychczas wypłaciło wynagrodzenia dla 7627 naukowców na łączną kwotę ponad 13 mln zł.  

Aby otrzymać wynagrodzenie z systemu repartycji indywidualnej należy:

  • sprawdzić uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia poprzez wpisanie w wyszukiwarce autorów uprawnionych imienia i nazwiska na stronie internetowej Stowarzyszenia;
  • wygenerować za pomoca wyszukiwarki dokumenty potwierdzające uprawnienie autora do otrzymania wynagrodzenia (deklaracji oraz oświadczenia o autorstwie utworów);
  • prawidłowo uzupełnione oraz podpisane dokumenty przesłac pocztą tradycyjną na adres: 25-512 Kielce, ul. Warszawska 21 lok. 31.

Przycisk czytaj więcej


Innowacje i rozwój

MNiSW zaprezentowało koncepcję doktoratów wdrożeniowych

Doktoraty tego typu mają na celu rozwiązanie konkretnego problemu przedsiębiorcy. Dodatkowo są prowadzone w systemie dualnym. Oznacza to, że doktorant pracuje nad rozprawą w jednostce naukowej i w przedsiębiorstwie, co zapewnia mu podwójną opiekę - ze strony promotora naukowego oraz doświadczonego pracownika firmy.

Takie rozwiązanie przyczynia się to do rozwoju kontaktów pomiędzy jednostką naukową a otoczeniem społeczno-gospodarczym, intensyfikacji badań naukowych o potencjale komercyjnym, a także umożliwia zdobycie przez przyszłego naukowca doświadczeń w zakresie działalności B+R.

Przycisk czytaj więcej


logo NCBRWyniki INNOSBZ: 42 mln zł na drony i systemy bezzałogowe polskich producentów

Bezzałogowy statek powietrzny, latająca platforma hybrydowa do zadań szybkiego reagowania czy głowica optoelektroniczna do wykrywania zagrożeń – to przykłady zwycięskich projektów w ramach pierwszego konkursu INNOSBZ, organizowanego przez NCBR. Innowacyjne produkty wytworzone przez polskie firmy mają być wykorzystywane m.in. przez policję, straż pożarną czy służby zarządzania kryzysowego.
 
Do konkursu INNOSBZ mogli przystąpić przedsiębiorcy lub konsorcja składające się wyłącznie z przedsiębiorców. W pilotażowej edycji do NCBR wpłynęło 17 wniosków, z czego finalnie 11 projektów zostało ocenionych pozytywnie.

Przycisk czytaj więcej


Czerwona grafika: dwa zębate kołaZaproszenie na konferencję naukową "Jak mierzyć efekty innowacji społecznych?"

Temat: 28 października 2016 r., godz. 10:00; rejestracja do 25 października 2016 r.

Miejsce: Ministerstwo Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży 3/5

W Ministerstwie Rozwoju odbędzie się czwarta z cyklu „Innowacje społeczne w Polsce” ogólnopolska konferencja naukowa. Tegoroczne wydarzenie skoncentruje się na problematyce mierzenia tych innowacji.

W trakcie konferencji odbędą się trzy panele problemowe:

  •     W pierwszym zaplanowano dyskusję poświęconą ocenie innowacji społecznych przez ich beneficjentów.
  •     W drugim panelu poruszona będzie problematyka mierzenia efektów innowacji społecznych w administracji państwowej, instytucjach samorządowych, organizacjach pozarządowych i pozabiznesowych.
  •     Trzeci panel skupi się na problematyce monitorowania i mierzenia efektów innowacji społecznych realizowanych z udziałem organizacji biznesowych.

Organizatorami konferencji są: Akademia Leona Koźmińskiego, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Rozwoju, a partnerem merytorycznym - Better. Social Design Company.

Przycisk czytaj więcej


Kształt mózgu ułożony z połączeń elektronicznychKE szuka ekspertów do pracy nad koncepcją Europejskiej Rady ds. Innowacji

Temat: składanie wniosków do 27 października 2016 r.

Komisja Europejska zaprasza ekspertów w zakresie innowacji, którzy będą wspierać ją w określeniu kształtu i zakresu działań Europejskiej Rady ds. Innowacji (European Innovation Council – EIC).

Carlos Moedas, komisarz ds. Badań, Nauki i Innowacji, przedstawił plany utworzenia Europejskiej Rady ds. Innowacji, która, na wzór Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych wspierającej naukowców, będzie pomagać najbardziej obiecującym europejskim innowatorom.

Teraz Komisja Europejska zaprasza najlepszych innowatorów Europy do przyłączenia się do grupy 12 ekspertów, którzy będą doradzać w zakresie tworzenia Europejskiej Rady ds. Innowacji.

Przycisk czytaj więcej


Grafika: żarówka w birecieEuropejska Nagroda dla Innowatorek 2017

Terminy: zgłaszanie kandydatur do 3 listopada 2016 r.

Kto: kobiety-przedsiębiorcy, które odnisosły sukces w komercjalizacji innowacyjnych produktów i rozwiązań

Budżet: łączna pula nagród wynosi 200 tys. euro

Tegoroczna edycja jest otwarta dla kobiet wszystkich narodowości mieszkających w krajach członkowskich lub stowarzyszonych z programem Horyzont 2020. Po raz pierwszy w historii nagrody zostanie przyznana nagroda w kategorii Rising Innovator dla kobiet-przedsiębiorców w wieku do 30 lat.

Celem nagrody  jest zachęcanie kobiet do udziału w innowacyjnych przedsięwzięciach. Jest wyrazem wsparcia zaangażowania kobiet w naukę, badania naukowe i przedsiębiorczość. Nagroda ta ma przyczynić się do zwiększenia liczby kobiet-przedsiębiorców zarówno w świecie nauki, jak i przemysłu. Innowatorki mogą pomóc w promowaniu innowacyjności i przedsiębiorczości wśród innych kobiet.

Przycisk czytaj więcej


Dzień informacyjny w obszarze przestrzeni kosmicznej

Terminy: 25 października 2016 r.

Miejsce: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, ul. Pawińskiego 5B, Warszawa

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje kolejny Dzień Informacyjny w obszarze Przestrzeń Kosmiczna w Programie HORYZONT 2020.

Dzień informacyjny organizowany jest w związku z planowanym ogłoszeniem konkursów w obszarze przestrzeń kosmiczna w 2017 r. W spotkaniu tym wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej (EC), Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA) oraz Agencji ds. Europejskiego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GSA), a także koordynatorzy i realizatorzy projektów w 7PR i H2020 w obszarze SPACE.

Przycisk czytaj więcej


Umiędzynarodowienie

Wizyta ministra nauki i szkolnictwa wyższego w Chinach

Technologie kosmiczne, współpraca między polskimi i chińskimi uczelniami, a także intensyfikacja kontaktów gospodarczych z Państwem Środka – to główne kwestie, jakimi zajmował się podczas tygodniowej wizyty w Chinach wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Od 9 do 15 października Jarosław Gowin wziął udział w spotkaniu z ministrami edukacji i szkolnictwa wyższego krajów Unii Europejskiej i Chińskiej Republiki Ludowej. Tematem wizyty było umacnianie współpracy pomiędzy uczelniami Starego Kontynentu a uczelniami chińskimi. Minister nauki odwiedził także jeden z najlepszych uniwersytetów chińskich – Uniwersytet Tsinghua w Pekinie, którego absolwentem jest m.in. Xi Jinping, obecny przewodniczący ChRL.

Przycisk czytaj więcej


Grafika: kula ziemska a na niej powiększony kontur PolskiUmiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni

Termin: 20-21 października 2016 r.

Miejsce: Uniwersytet Rzeszowski

Będzie to pierwsza z konferencji programowych przygotowujących planowany we wrześniu 2017 roku Narodowy Kongres Nauki. Konferencję organizuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Rzeszowski. Konferencja poświęcona będzie szeroko pojętej problematyce umiędzynarodowienia polskiego systemu szkolnictwa wyższego.

Jest ona adresowana przede wszystkim do przedstawicieli nowo wybranych władz uczelni odpowiedzialnych za problematykę międzynarodową oraz kierowników uczelnianych biur współpracy z zagranicą i rekrutacji cudzoziemców. Program konferencji dostępny jest w tym miejscu: RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI. Przebieg konferencji będzie transmitowany on line na stronie internetowej MNiSW.


grafika z konturem Polski i wieloma węzłami w środkuDzień Informacyjny Erasmus+

Termin: spotkanie odbędzie się 4 listopada 2016 r.

Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniąca w rolę Narodowej Agencji programu Erasmus+ zapraszają na Dzień Informacyjny „Międzynarodowy wymiar programu Erasmus+ w szkolnictwie wyższym".

Podczas wydarzenia zostaną przedstawione informacje o następujących działaniach / akcjach programu Erasmus+:

  • Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym w krajach partnerskich (Capacity Building in the field of Higher Education – CBHE);
  • Jean Monnet;
  • Sojusze na rzecz wiedzy (Knowledge Alliances);
  • Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Master Degrees – EMJMDs).

Program spotkania oraz możliwość zarejestrowania się na nie odbywa się poprzez stronę internetową i trwa do wyczerpania limitu miejsc lub do 27 października 2016 r.

Przycisk czytaj więcej


Uczelnie - biret i dyplomUznawalność zagranicznych dokumentów o wykształceniu - seminarium

Terminy: spotkanie odbędzie się 8 listopada 2016 r.; rejestracja do 24 października;

Serdecznie zaprasza pracowników uczelni do udziału w seminarium poświęconym problematyce uznawalności dokumentów o wykształceniu uzyskanych za granicą.

Podczas spotkania omówione zostaną praktyczne aspekty uznawalności zagranicznych świadectw, dyplomów i stopni naukowych. Na wybranych przykładach wskazane zostaną dobre praktyki w ocenie zagranicznych dokumentów o wykształceniu oraz dostępne narzędzia i źródła informacji. Ponadto przedstawimy systemy edukacji Chin i Bangladeszu, a także poruszymy problematykę tzw. fabryk dyplomów (diploma mills) i fałszywych dyplomów.

Przycisk czytaj więcej


niebieski prostokąt, przedzielony w połowie białą pionową linią; po lewej stronie biały budynek, po prawej nazwa European University InstituteEuropejski Instytut Uniwersytecki poszukuje sekretarza Generalnego

Terminy: nabór zgłoszeń do 27 października 2016 r.

Europejski Instytut Uniwersytecki - prestiżowa międzynarodowa instytucja z siedzibą we Florencji - prowadzi nabór na stanowisko sekretarza generalnego. W strukturze EUI to druga najważniejsza osoba po rektorze uczelni. Szczegółowe informacje na temat oferty oraz rekrutacji dostępne są na stronie EUI.

Przycisk czytaj więcej


Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Tagi: Newsletter MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików