9 stycznia 2015 r.

piątek, 9 stycznia 2015

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu

BIULETYN MNiSW

9 stycznia 2015 r.
Logo MNiSW

Promocja HORYZONTU 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK PB UE) zawarł porozumienie z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na rzecz zwiększenia polskiego udziału w Programie Ramowym HORYZONT 2020. Celem wspólnych z FNP działań jest promowanie i zachęcanie polskich naukowców i jednostek badawczych do aktywnego udziału w Programie Ramowym HORYZONT 2020, m.in. poprzez działanie na rzecz umiędzynarodowienia badań oraz zwiększenia mobilności naukowców. Partnerzy porozumienia zobowiązali się do promowania programów finansujących badania, aby zainteresować nimi szersze grono naukowców (szczególnie potencjalnych odbiorców grantów ERC), do popularyzacji działalności eksperckiej, szczególnie roli ekspertów oceniających wnioski w Horyzoncie 2020, promocji „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” oraz do bieżącej wymiany informacji i statystyk uczestnictwa w programach. Z kolei celem wspólnych z PARP działań jest promowanie i zachęcanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do aktywnego udziału w Programie Ramowym HORYZONT 2020, zwłaszcza w schemacie – Instrument MŚP.

KPK PB UE rozwija współpracę z kluczowymi instytucjami, aby wspierać dotychczasowych beneficjentów programów badawczych, a także dotrzeć do tych, dla których udział w Horyzoncie 2020 jest nowym doświadczeniem.

Więcej informacji tutaj i tutaj.

Portal www.go-poland.pl dostępny już w 10 wersjach językowych!

Wystartowała hiszpańska www.go-poland.pl/es i niemiecka www.go-poland.pl/de odsłona strony adresowanej do cudzoziemców zainteresowanych studiowaniem w Polsce. Strona stanowi element kampanii Ready, Study, Go! Poland, którą resort nauki realizuje od 2012 roku.

wiecej przycisk

Nowy konkurs MSCA RISE już otwarty!

6 stycznia 2015 r. Komisja Europejska ogłosiła nowy konkurs na projekty Marii Skłodowskiej-Curie Research and Innovation Staff Exchange. Są to projekty badawcze mające na celu rozwój kadry naukowej i personelu technicznego poprzez wymianę pracowników pomiędzy instytucjami z różnych sektorów (w Europie) oraz instytucjami znajdującymi się w UE i krajach stowarzyszonych z programem Horyzont 2020, a tzw. „krajami trzecimi” (pozaeuropejskimi). O grant może starać się konsorcjum złożone z minimum trzech instytucji z trzech różnych krajów (dwa z nich muszą być krajami europejskimi), dofinansowanie przyznawane jest na maksymalnie 4 lata. Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin naukowych, wysoko ceniona jest inter- i multidyscyplinarność oraz współpraca pomiędzy sektorem akademickim a szeroko pojętym sektorem pozaakademickim. Fundusze przyznawane są w formie ryczałtu na wymianę personelu naukowego i technicznego, prowadzenie badań, szkolenia, koszty zarządzania i koszty pośrednie.

Budżet konkursu to 80 mln euro, termin składania wniosków upływa 28 kwietnia 2015 roku.

wiecej przycisk

100 dni rządu - podsumowanie osiągnięć MNiSW

  • Wzrost nakładów na naukę i nowe projakościowe zasady jej finansowania
  • Sukcesy w umiędzynarodowieniu nauki i szkolnictwa wyższego
  • Ruszył portal dla maturzystów „Wybierz Studia”
  • Wspieramy powstawanie żłobków i klubów przedszkolaka w uczelniach
  • Uniwersytety Młodych Wynalazców już działają
  • Więcej wartościowych praktyk dla studentów

wiecej przycisk

Targi Studijos na Litwie – MNiSW zaprasza do udziału w wydarzeniu!

Zapraszamy uczelnie do udziału w promocji zagranicznej podczas targów i konferencji organizowanych w ramach projektu READY, STUDY, GO! POLAND w 2015 roku.

Tegoroczne kalendarium otwierają międzynarodowe targi Studijos (Wilno, 5-7 lutego), które są jednym z największych wydarzeń edukacyjnych na Litwie (ponad 30 000 odwiedzających). Oferta polskich uczelni zaprezentowana zostanie na stoiskach przygotowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji  i Instytut Polski w Wilnie. Odwiedzający targi będą mogli uzyskać oficjalne informacje o systemie szkolnictwa wyższego w Polsce.

wiecej przycisk

Nowa wersja Grant Agreement

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK PB UE) informuje, że na Portalu Uczestnika została opublikowana nowa wersja Annotated Model Grant Agreement (ver 1.7).

Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim części dotyczącej kwalifikowalności wynagrodzeń oraz grantów Marii Skłodowskiej-Curie. Dokładną historię zmian znajdą Państwo na drugiej stronie Annotated Model Grant Agreement.

wiecej przycisk

Konferencja Innowacyjności

Konferencja „Jak zintegrować wymiar innowacji w UE i USA”, zorganizowana w ramach projektu BILAT USA 2.0, ma na celu prezentację najlepszych praktyk wspierania innowacyjności i współpracy pomiędzy USA a UE.

Do udziału w tym wydarzeniu zostali zaproszeni wybitni eksperci amerykańscy z Departamentu Stanu USA i National Science Foundation (NSF), urzędnicy z KE oraz przedstawiciele europejskich uniwersytetów. Konferencja odbędzie się w Brukseli w dniach 14-15 stycznia 2015 r.

wiecej przycisk

Stypendia Lingnan University w Hong Kongu

Lingnan University w Hong Kongu oferuje stypendia na rok akademicki 2015/2016. Studia rozpoczynają się we wrześniu 2015 r.

Aplikacje można składać w systemie on-line do 16 marca 2015 r. Szczegóły dotyczące oferty stypendialnej znajdują się na stronie internetowej uczelni.

wiecej przycisk

Nowi uczestnicy programów MENTORING I COACHING

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła nowych laureatów programów MENTORING i COACHING, realizowanych w ramach projektu SKILLS.

Do drugiego naboru w programie Coaching zostało zgłoszonych 19 wniosków. W kolejnym etapie wzięło udział 12 naukowców. Z grona tych osób wyłoniono 9 nowych uczestników programu, którzy będą mogli nawiązać współpracę z doświadczonymi coachami.

Natomiast w kolejnym naborze do programu Mentoring zgłosiło się 16 uczonych, zaś 13 z nich wzięło udział w rozmowach z panelem recenzenckim. Biorąc pod uwagę rekomendacje panelu, Zarząd Fundacji wyłonił 9 nowych uczestników programu, którzy nawiążą współpracę z uczonymi o uznanym dorobku naukowym.

Termin składania wniosków w kolejnym naborze do programów Mentoring i Coaching upływa 12 stycznia 2015 r.

wiecej przycisk

ERA-NET ERA-CAPS - otwarcie naboru wniosków w I konkursie Programu ERA-NET FACCE SURPLUS "Sustainable and Resilient agriculture for food and non-food systems"

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 7 stycznia 2015 r. otwarto nabór wniosków wstępnych w ramach I międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET FACCE SURPLUS. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biologii produkcji biomasy i zagadnień dotyczących zrównoważonego rolnictwa.

Zamknięcie naboru wniosków wstępnych: 4 marca 2015 r.

wiecej przycisk

Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/ jest obecnie ponad 470 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem http://www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych/ opublikowanych jest ponad 30 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. (22) 529-27-18

Logo Logo

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików