6 lutego 2015 r.

piątek, 6 lutego 2015

Dokument bez tytułu Dokument bez tytułu

BIULETYN MNiSW

6 lutego 2015 r.
Logo MNiSW

Konkurs na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki - moduł „Tradycja”

Ogłoszone zostały konkursy o finansowanie projektów badawczych w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - moduł „Tradycja” 1a i 1b.
Ich przedmiotem jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służącego jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.

TANGO - NCN i NCBR wspólnie dla praktycznego wykorzystania badań podstawowych

Poznaliśmy wyniki pierwszego konkursu przedsięwzięcia TANGO, uruchomionego z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Na realizację najlepszych projektów naukowcy otrzymają z NCBR prawie 40 mln zł.
– Współpraca między dwoma agencjami: NCN i NCBiR to świetny przykład nowoczesnego i kompleksowego wsparcia nauki – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

wiecej przycisk

Minister Lena Kolarska-Bobińska o roli humanistyki

Przywracanie należnego humanistyce statusu było jednym z ważniejszych zadań, jakie postawiłam sobie jako minister nauki. Ma ona bowiem kluczowe znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego. Wynalazki i nowe technologie, tworzone są z myślą o człowieku, a humanistyka to nauka, która stawia społeczeństwo, jego tradycję i historię w centrum zainteresowań. Przypomina nam też, że nie rozwiąże się problemów cywilizacyjnych bez korzystania z jej dorobku – minister nauki przypomniała swoje stanowisko we wpisie na rządowym blogu.

wiecej przycisk

Teaming for excellence - wielki europejski sukces polskich naukowców!

Trzy polskie projekty przechodzą do kolejnego etapu konkursu Teaming for excellence w ramach programu Horyzont 2020. To znaczy, że wśród 31 pozytywnie ocenionych przez Komisję wniosków 10 proc. stanowią polsko- niemieckie projekty z udziałem badaczy z Łodzi, Warszawy i Wrocławia. Wyłonione przez Komisję Europejską (KE) zespoły badawcze dostaną po 500 tys. euro na przygotowanie szczegółowego biznesplanu. Te, które przejdą do kolejnego etapu, otrzymają 20 mln euro na budowę nowej jednostki badawczej lub wdrażanie zgłoszonego do konkursu pomysłu.

wiecej przycisk

"NEXT STEP: Poland"

Wyniki konkursu Teaming of Excellence pokazują, dlaczego warto stawiać na współpracę międzynarodową. "NEXT STEP: Poland" to inicjatywa studencka skierowana do polskich studentów w Wielkiej Brytanii oraz przedstawicieli firm, instytucji naukowych i rządowych w Polsce. Głównym celem projektu jest promowanie możliwości rozwoju kariery i zdobywania doświadczenia zawodowego w Polsce. Spotkanie projektu odbyło się 31 stycznia, w jednym z prestiżowych uniwersyteckich kolegiów w mieście – Peterhouse.

wiecej przycisk

Warsztaty „Jak zdobywać granty?”

Serdecznie zapraszamy (szczególnie studentów i doktorantów) na bezpłatne warsztaty pt. „Jak zdobywać granty?”, organizowane przez Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu, które będzie prowadził prof. dr hab. Janusz Bujnicki (laureat m.in. prestiżowego grantu ERC European Research Council).
Kiedy?: 14.02.2015 r.
O której?: 12:00 – 14:00
Gdzie?: s. 207 budynek starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście Warszawa
Obowiązkowa wcześniejsza rejestracja: Formularz rejestracyjny. Liczba miejsc ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń.
UWAGA! Wnioski w tegorocznej edycji Diamentowego Grantu można składać do 16 lutego.

List minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej w sprawie studiów doktoranckich dla laureatów Diamentowego Grantu

Minister nauki i szkolnictwa wyższego zwróciła się w liście do rektorów, dyrektorów instytutów PAN i badawczych, by rozważyli zmiany wewnętrznych regulacji w taki sposób, aby laureaci programu Diamentowy Grant otrzymywali w procesie rekrutacji na bezpłatne studia doktoranckie dodatkową punktację za swoje osiągnięcia.
- Dzięki wspólnym działaniom damy szansę najzdolniejszym studentom i absolwentom na rzeczywiste przyspieszenie ich karier naukowych - pisze prof. Lena Kolarska Bobińska.

wiecej 

przycisk

Nagrody ministra dla nauczycieli akademickich

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli akademickich. Nagrody przyznaje się za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

wiecej przycisk

ERA.Net Smart Grids Plus - otwarcie naboru wniosków w konkursie NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 30 stycznia otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA.Net Smart Grids Plus. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu inteligentnych sieci wysokoenergetycznych.

wiecej przycisk

Zaproszenie do składania wniosków w polsko-francuskim programie POLONIUM

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z francuskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Badań zapraszają do podejmowania współpracy w ramach programu POLONIUM.
Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

wiecej przycisk

Zaproszenie do składania wniosków o nagrody ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

MNiSW zaprasza do składania wniosków o przyznanie Nagród Ministra Nauki za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne.
Wniosek o przyznanie nagrody składa się w terminie do dnia 31 marca za pośrednictwem ePUAP.

wiecej 

przycisk

Zaproszenie do składania wniosków o nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Nagrody przyznaje się odrębnie za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej. Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za mające światowe znaczenie osiągnięcia, które doprowadziły do nadania tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki. Nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, związaną z pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich, a także za wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia.

wiecej przycisk

Konferencja “Copernicus - the road to economic development”

W 2012 roku po długich staraniach Polska doprowadziła do nadania europejskiemu programowi obserwacji Ziemi GMES nazwy „Program Copernicus”.
W celu podkreślenia znaczenia programu Copernicus dla Polski Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje międzynarodową konferencję na temat :"Copernicus - droga do rozwoju ekonomicznego" z udziałem gości m.in. z Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jej głównym celem jest podkreślenie znaczenia programu dla Polski Konferencja jest także okazją zarówno do zaprezentowania polskiego potencjału w zakresie możliwości uczestnictwa w programie, jak i do spotkania z przedstawicielami wiodących europejskich instytucji z sektora kosmicznego, a także jeszcze raz stworzy możliwość podkreślenia polskości wielkiego astronoma.

wiecej przycisk

Polscy naukowcy odkryli „nożyczki do cięcia RNA”

Nieznaną dotychczas aktywność enzymu, który ma zdolność do przecinania cząsteczek dwuniciowego RNA w miejscu zawierającym specyficzną sekwencję, odkryli naukowcy z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.
Dzięki temu będzie można badać cząsteczki RNA w podobny sposób, jak bada się DNA za pomocą enzymów restrykcyjnych. Odkrycie polskich naukowców może zwłaszcza ułatwić wytwarzanie cząsteczek RNA użytecznych w praktyce, np. w technologii wyciszania ekspresji genów oraz w nanotechnologii. Być może przyczyni się też do opracowania nowych technik diagnostycznych i terapeutycznych.

wiecej przycisk

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie ok. 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 70 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. (22) 529-27-18

Logo Logo

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików