30 stycznia 2015 r.

piątek, 30 stycznia 2015

Dokument bez tytułu Dokument bez tytułu

BIULETYN MNiSW

30 stycznia 2015 r.
Logo MNiSW

Nowe otwarcie dla humanistyki: zaczyna działać zmieniony Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Rozpoczyna swoją działalność nowy Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Zmiany dotyczą misji i celów NPRH oraz sposobu jego funkcjonowania. Mają odpowiadać na wyzwania polskiej humanistyki i wzmocnić jej pozycję międzynarodową. Formuła ta jest wynikiem celów nakreślonych przez MNiSW, ale też uwag i opinii, jakie kierowano wobec poprzednich rozwiązań. Zmiany zostały wypracowane przez nową Radę NPRH powołaną w maju 2014 r. przez prof. Lenę Kolarską-Bobińską. W 2015 roku w budżecie NPRH na najciekawsze projekty naukowe przeznaczone jest 80 mln zł.
Nowa formuła NPRH składać się będzie z trzech modułów – Tradycja, Rozwój i Umiędzynarodowienie. Każdy z nich to oddzielny konkurs, koncentrujący się odpowiednio na: badaniu dziedzictwa kultury narodowej, badaniach innowacyjno-integracyjnych oraz zapewnianiu międzynarodowego oddziaływania polskiej myśli humanistycznej.

wiecej 

przycisk

Wielki sukces polskich naukowców w programie Horyzont 2020

Trzy polskie projekty przechodzą do kolejnego etapu konkursu Teaming for excellence w ramach programu Horyzont 2020. Wśród 31 pozytywnie ocenionych przez Komisję Europejską wniosków 10 proc. stanowią polsko- niemieckie projekty z udziałem badaczy z Łodzi, Warszawy i Wrocławia. Do udziału w konkursie było uprawnionych aż 16 krajów. Wyłonione 30 stycznia zespoły badawcze dostaną po 500 tys. euro na przygotowanie szczegółowego biznesplanu. Te, które przejdą do kolejnego etapu, otrzymają 20 mln euro na budowę nowej jednostki badawczej lub wdrażanie zgłoszonego do konkursu pomysłu.

wiecej przycisk

Zagraniczne kursy dla doktorantów i młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza uczelnie/podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, kształcące doktorantów oraz instytuty naukowe/badawcze wspierające młodych naukowców do przeprowadzenia naboru kandydatów do udziału w dwutygodniowych, zagranicznych szkoleniach z zakresu umiejętności miękkich w czołowych ośrodkach akademickich na świecie. W ramach programu sfinansowane zostaną kursy szkoleniowe, pokryte będą też koszty przejazdu i pobytu w zagranicznych ośrodkach akademickich. Nabór stanowi I etap rekrutacji do udziału w kursach realizowanych w ramach projektu systemowego Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami”. Zainteresowani proszeni są o potwierdzenie zainteresowania udziałem we wstępnej procedurze naboru oraz o przekazanie list kandydatów do Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego - do 28 lutego 2015 r.

wiecej przycisk

Nowy konkurs HERA Uses of the Past otwarty

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum HERA zapraszają do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze pt. Uses of the Past. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty humanistyczne, które próbują odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób rozumienie przeszłości i wyobrażenia o niej wpływają na naszą teraźniejszość oraz postawy wobec przyszłości. O finansowanie mogą się starać międzynarodowe zespoły badawcze złożone z co najmniej 4 naukowców pochodzących z 4 różnych krajów przystępujących do konkursu. Czas trwania projektu nie może przekroczyć 3 lat.
Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym należy złożyć tzw. outline proposal, w drugim – full proposal. Wnioski typu pre-proposals należy złożyć do 9 kwietnia 2015 r. Termin składania wniosków zaproszonych do drugiego etapu, tzw. full proposals, upływa w październiku 2015 r.
Budżet konkursu: 20 milionów EUR (konkursu współfinansowany ze środków UE).

wiecej przycisk

Prof. Maciej Żylicz w Nature

Prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, na łamach prestiżowego czasopisma NATURE zabiera głos w sprawie Programów Ramowych w zakresie badań i rozwoju technologicznego Unii Europejskiej, których celem m.in. była i jest niwelacja różnic w potencjale naukowym starych i nowych krajów członkowskich.
Prof. Żylicz zwraca szczególna uwagę na szanse związane z konkursem Teaming of Excellence w ramach Horyzontu2020.

wiecej przycisk

NCBR: Infect-ERA - Otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2015

19 stycznia 2015 r. otwarto nabór wniosków w ramach III międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu Infect-ERA. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób zakaźnych. Celem konkursu jest uruchomienie realizacji międzynarodowych projektów badawczych w obszarze chorób zakaźnych człowieka. Nabór wniosków trwa do 18 marca 2015 r.

wiecej 

przycisk

NCBR: ERA-NET Neuron II - Otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2015

9 stycznia 2015 r. otwarto nabór wniosków w ramach IV międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET Neuron II. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii. Nabór wniosków trwa do 9 marca 2015 r.

wiecej 

przycisk

NCBR: TRANSCAN-2 - Otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2014

15 stycznia 2015 r. otwarto I międzynarodowy konkurs, organizowany w ramach programu TRANSCAN-2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu onkologii. Nabór wniosków trwa do 16 marca 2015 r.

wiecej przycisk

Najlepsi naukowcy-popularyzatorzy nagrodzeni

24 stycznia 2015 r., w Warszawie, odbył się finał czwartej edycji konkursu popularyzatorskiego INTER organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu SKILLS*.
Członkowie Kapituły zadecydowali o przyznaniu nagród w łącznej wysokości 920 000 złotych aż dziewięciu finalistom. Celem konkursu INTER jest rozwój umiejętności młodych uczonych z zakresu popularyzacji nauki.

wiecej przycisk

Rozstrzygnięcie konkursu na wymianę osobową naukowców z Walonią-Brukselą

15 stycznia 2015 r. Polsko-Walońska Podkomisja Naukowa zatwierdziła listę projektów do realizacji w latach 2015/16.

wiecej przycisk

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie ok. 550 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ponad 50 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. (22) 529-27-18

Logo Logo

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików