27 lutego 2015 r.

piątek, 27 lutego 2015

Dokument bez tytułu Dokument bez tytułu

BIULETYN MNiSW

27 lutego 2015 r.
Logo MNiSW

Ruszają nowe programy unijne

Wszystkie programy operacyjne UE na lata 2014-2020 są już gotowe. Komisja Europejska zatwierdziła właśnie ostatni z nich – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Przed uczelniami i naukowcami otwierają się bogate możliwości skorzystania z finansowania.

wiecej przycisk

Ministerstwo Nauki rozpoczyna debatę o umiędzynarodowieniu polskich uczelni

Resort nauki przedstawił 25 lutego wstępne założenia "Programu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego". Skorzystać na nim mają nie tylko studenci i uczelnie, ale i cała polska gospodarka. Na opinie uczelni czekamy do 15 marca pod adresem umiedzynarodowienie@mnisw.gov.pl.

wiecej przycisk

Dyskusja nad założeniami zmian w zasadach oceny jednostek naukowych - czekamy na opinie

Przypominamy, że do końca lutego czekamy na opinie do wstępnych, przygotowanych przez KEJN propozycji zmian w zasadach oceny jednostek naukowych. Opinie można przesyłać pod adresem: Konferencja-KEJN@mnisw.gov.pl.

wiecej przycisk

Więcej pieniędzy na granty z NCN

133 mln zł – o tyle Narodowe Centrum Nauki (NCN) zwiększyło środki, które dostaną naukowcy w ramach ósmej edycji konkursów OPUS i SONATA. Pieniądze będą mogli przeznaczyć na zakup aparatury naukowo-badawczej oraz realizację projektów badawczych. Na dodatkowe środki z puli konkursowej NCN mogą liczyć naukowcy, którzy złożyli swoje wnioski do 15 grudnia 2014 r.

wiecej przycisk

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki ogłoszona

Ustawa wejdzie w życie 25 maja 2015 r. Została opublikowana w Dzienniku Ustaw 2015 poz. 249.

wiecej przycisk

Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych ogłoszona

Ustawa wejdzie w życie 27 maja 2015 r. Została opublikowana w Dzienniku Ustaw 2015 poz. 266.

wiecej przycisk

O obserwacjach kosmicznych w Centrum Nauki Kopernik

26 i 27 lutego w Centrum Nauki Kopernik Europejski w Warszawie prezentowane były szczegóły unijnego Programu Obserwacji Ziemi. W organizowanej przez MNiSW konferencji "Copernicus - droga do rozwoju ekonomicznego" brali udział goście m.in. z Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej.
– Copernicus to najbardziej ambitny, wielopoziomowy system obserwacji Ziemi – powiedział zgromadzonym prof. Włodzisław Duch, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Polska ma bardzo duży naukowy i technologiczny potencjał i jest zdeterminowana, by dołączyć do krajów wykorzystujących obserwacje kosmiczne do rozwoju – dodał.

wiecej przycisk

Konsultacje publiczne w obszarze Obserwacji Ziemi

Zachęcamy do udziału w konsultacjach i wypełnienia ankiety. Jest to idealna okazja do wyrażenia swojej opinii na temat planowanych i podejmowanych przez Unię Europejską działań w zakresie Obserwacji Ziemi. Termin wypełnienia ankiety upływa 20 kwietnia 2015 r. W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować z p. Piotrem Świerczyńskim.

wiecej przycisk

Airbus chce zacieśniać współpracę z Polską w ramach B+R oraz szkolnictwa wyższego

Airbus szuka możliwości współpracy z polskimi uczelniami, m.in. w ramach 6. Programu Ramowego, 7 PR, Clean Sky 2 oraz Horyzontu 2020. Przedstawiciele tego europejskiego koncernu lotniczego rozmawiali 24 lutego z kierownictwem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. o współpracy w zakresie badań naukowych i szkolnictwa wyższego oraz rozwoju centrów badawczo-rozwojowych.

wiecej przycisk

Komisja Europejska przewiduje, że w marcu możliwe będzie podpisanie z Ukrainą umowy stowarzyszeniowej do programu Horyzont 2020

Umowa zacznie obowiązywać po tym, jak władze Ukrainy ratyfikują ją i poinformują o tym KE. Tym samym, na mocy umowy, osoby prawne z Ukrainy mogą uczestniczyć w działaniach finansowanych w ramach budżetu programu Horyzont 2020 na rok 2015 (mogą składać wnioski, uczestniczyć w przetargach, konkursach, działaniach JRC itp.) jako organizacje ze statusem AC (Associated Country) tylko po tym jak umowa stowarzyszeniowa nabierze mocy. Dodatkowo, przedstawiciele Ukrainy będą mogli uczestniczyć w Komitetach Programowych.

wiecej przycisk

Pakt dla innowacyjności

19 lutego w obecności wicepremiera Janusza Piechocińskiego Polski Instytut Technologii, skupiający szereg uczelni technicznych i instytutów naukowych oraz Krajowa Izba Gospodarcza podpisały „PAKT DLA INNOWACYJNOŚCI”. Hasłem Paktu jest: „Czas na rozwój polskich technologii”, a główne cele to:
praktyczna realizacja planów osiągnięcia pułapu 1,7% PKB GERD wydatków na B+R, w tym BERD 0,9% PKB, w oparciu o uruchomienie strumienia środków prywatnych;
integracja środowiska naukowego i podjęcie bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami nad rozwojem i komercjalizacją polskich technologii;
wsparcie dla budowy kompleksowego i zintegrowanego ekosystemu innowacji stymulującego rozwój polskich technologii i pobudzającego polską innowacyjność;
tworzenie warunków dla optymalnego wykorzystania środków europejskich.

wiecej przycisk

Wizyta specjalnego przedstawiciela naukowego rządu Stanów Zjednoczonych w MNiSW

Instrumenty wsparcia dla młodych naukowców były jednym z tematów spotkania podsekretarza stanu prof. Włodzisława Ducha ze specjalnym przedstawicielem naukowym rządu Stanów Zjednoczonych dr. Arunem Majumdarem. Podczas wizyty rozmawiano również o ochronie patentowej osiągnięć technologicznych i szansach na znalezienie finansowania dla badań naukowych oferowanych w ramach programów rządowych w Polsce.

wiecej przycisk

Energetyka jądrowa – wydłużenie terminu rekrutacji do 6 marca 2015 r.

Ze względu na duże zainteresowanie programami szkoleniowo-stażowymi w ramach realizacji projektu „Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji rozpoznawania zasobów gazu łupkowego", został wydłużony termin nadsyłania list rekomendowanych kandydatów, przez szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz instytuty naukowe, które zgłosiły chęć udziału w programach stażowo – szkoleniowych w zakresie energetyki jądrowej.

wiecej przycisk

5 marca upływa termin naboru wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2015 r.”

W ramach zadania mogą być realizowane projekty w szczególności w formie: konkursów, akcji informacyjnych, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów i tym podobnych działań.

wiecej przycisk

Przypominamy, jak skutecznie aplikować do konkursu „MALUCH na uczelni”

Program „Maluch na uczelni” ma na celu wspieranie tworzenia żłobków, klubików dziecięcych i zatrudniania opiekunów dziennych na uczelniach oraz promowanie koncepcji study life balance. W 2015 roku uczelnie otrzymają 11 milionów złotych na założenie żłobków, klubików dziecięcych i zatrudnienie opiekunów dziennych na uczelni. Środki będą pochodziły z programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej"MALUCH". Termin składania wniosków upływa 11 marca.

wiecej przycisk

PAP Nauka w Polsce: Implant-gąbka wypuści lek wprost do nowotworu

Działający niczym gąbka implant, wszczepiony do guza nowotworowego może zmniejszyć wielkość komórek nowotworowych i ograniczyć szkodliwość chemioterapii. Polacy zbudują go z polimerów, które pobudzone prądem, podadzą dawkę leku w ściśle określone miejsce.

wiecej przycisk

PAP Nauka w Polsce: Podsumowano badania unikatowych budowli obrzędowych sprzed 5 tys. lat

Kompleks neolitycznych konstrukcji kultowych należących do przedstawicieli kultury amfor kulistych (3250 - 2400 lat p.n.e.) w Kowalu w woj. kujawsko-pomorskim, przebadali w ostatnich latach archeolodzy pod kierunkiem dr. Grzegorza Osipowicza z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK). Właśnie opublikowano wyniki interdyscyplinarnych analiz specjalistycznych.

wiecej przycisk

Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie ok. 400 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. (22) 529-27-18

Logo Logo

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików