2 stycznia 2015 r.


Dokument bez tytułu Dokument bez tytułu

BIULETYN MNiSW

2 stycznia 2015
Logo MNiSW

Nowy system finansowania jednostek naukowych

Od nowego roku obowiązuje nowy, premiujący najlepsze jednostki naukowe system finansowania. Nowe zasady wprowadza Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2014 r. Zniknęła stała przeniesienia. Podstawą do naliczania dotacji jest teraz kategoria naukowa obrazująca potencjał jednostki i jakość prowadzonych przez nią badań.

wiecej przycisk

Komunikat Ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych

Ogłoszony został - w formie komunikatu - wykaz czasopism naukowych. Składa się on z 3 części:

  • Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
  • Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
  • Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

wiecej przycisk

Ogłoszenie IV edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

Celem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna, promotora lub promotora pomocniczego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W programie mogą uczestniczyć również polscy studenci/absolwenci, którzy odbyli studia I stopnia w jednostkach zagranicznych. Wnioski można składać do 16 lutego 2015 r.

wiecej przycisk

Minister nauki i szkolnictwa wyższego powołała nowych członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

Na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2018 r. w skład Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych powołani zostali:

A) Grupa Nauk Humanistycznych i Społecznych:

dr Dominik Antonowicz
dr hab. Andrzej Betlej
dr hab. Ewa Dahlig-Turek
prof. dr hab. Anna Nasiłowska-Rek
dr hab. Katarzyna Paprzycka

B) Grupa Nauk Ścisłych i Inżynierskich:

dr hab.Krzysztof TadeuszChyży
dr inż. Przemysław Korytkowski
dr hab. inż. Barbara Rymsza
dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska
dr inż. Iwona Szwach

C) Grupa Nauk o Życiu:

prof. dr hab. Józef Dulak
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
dr hab. inż. Agnieszka Wierzbicka
prof. dr hab. n. med. Maciej Zabel - Przewodniczący Komitetu

D) Grupa Nauk o Sztuce i Twórczości Artystycznej:

prof. dr kw. II st. Marta Szoka.

Więcej informacji tutaj i tutaj.

330 mln zł w programach na innowacje w rolnictwie i leśnictwie oraz w medycynie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkursy w dwóch programach strategicznych - StrategMed i BioStrateg. Na B+R w obszarze profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych oraz środowiska naturalnego, rolnictwa i leśnictwa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy ponad 330 mln zł.
Programy te zostały rozpoczęte, bo choroby cywilizacyjne stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia coraz większej liczby ludzi. Musimy też włączać się w ochronę klimatu i działania na rzecz zwiększenia alternatywnych źródeł energii. Doskonałość w nauce nie wyklucza jej użyteczności. Polska nauka musi i może być konkurencyjna w skali globalnej, stanowiąc jednocześnie siłę napędową naszej gospodarki. Programy strategiczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - agencji wykonawczej Ministerstwa Nauki - pozwalają realizować oba te cele. Dają one też szansę na zwiększenie udziału polskich zespołów badawczych w unijnym programie Horyzont 2020 – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

wiecej 

przycisk

Ogłoszenie przez luksemburską agencję FNR konkursu CORE 2015 – możliwość składnia wniosków na projekty polsko-luksemburskie

17 grudnia 2014 r. luksemburska agencja Fonds National de la Recherche (FNR) ogłosiła konkurs CORE 2015. W ramach konkursu, w obszarze „Innovation in Services”, będzie można składać wnioski na bilateralne, polsko- luksemburskie projekty.

Obszar „Innovation in Services” obejmuje zagadnienia:

  • projektowanie usług dla biznesu,
  • rozwój i działanie systemów finansowych,
  • bezpieczeństwo informacji,
  • działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów.

System składania wniosków będzie otwarty od połowy stycznia 2015 r. do 22 kwietnia 2015 r.

wiecej przycisk

Rozstrzygnięcie trzeciego konkursu w ramach programu „Rozwój Sportu Akademickiego”

Minister nauki i szkolnictwa wyższego, rozstrzygając konkurs 19 grudnia 2014 r., zakwalifikowała do finansowania 20 projektów na kwotę ogółem 5 501 810 zł. Celem Programu „Rozwój Sportu Akademickiego” jest wspieranie rozwoju badań naukowych na rzecz rozwoju sportu akademickiego. W ramach programu finansowane są projekty obejmujące badania naukowe dotyczące rozwoju sportu akademickiego oraz jego monitorowania.

wiecej przycisk

Rozstrzygnięcie czwartego konkursu Patent Plus

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyłoniło 29 projektów o łącznej wartości 7,4 mln zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubiegania się o regionalną i międzynarodową ochronę patentową wyników prac B+R. W tej edycji programu już 75% objętych wsparciem zgłoszeń pochodzi z przemysłu. Dofinansowanie uzyskania ochrony patentowej otrzyma m.in. konstrukcja kompaktowego układu do pomiaru grubości soczewek, koncepcja inteligentnej ładowarki, kompaktowego źródła światła UV do leczenia chorób skóry oraz technologia nowych ogniotrwałych materiałów termoizolacyjnych.
Z roku na rok obserwujemy coraz większą aktywność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw. Wyniki czwartego konkursu programu Patent Plus pokazują, że rośnie także świadomość na temat korzyści wynikających z ochrony własności intelektualnej. Cieszy fakt, że Polskie firmy zaczynają doceniać wartość rynkową wynalazków – mówi Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Program Patent Plus opracowany został by wspierać polskich naukowców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania własnością intelektualną poprzez patentowanie.

wiecej przycisk

Ponad 70 mln zł na rozwój proekologicznych technologii

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiły wyniki drugiego konkursu w programie GEKON - Generator Koncepcji Ekologicznych. Na wsparcie prac badawczo-rozwojowych przeznaczyły 72 mln zł.
Wspieramy najlepsze projekty, w których naukowcy stawiają czoła problemom i potrzebom zgłaszanym przez przedsiębiorców – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR. – Nasze doświadczenia ze współpracy z przedsiębiorcami stawiającymi na B+R pokazują, iż coraz częściej przyjmują oni długookresowe strategie rozwoju, świadomie szukając rozwiązań ograniczających negatywny wpływ na środowisko – dodaje dyrektor NCBR.

GEKON to wspólny program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kompleksowo finansujący projekty innowacyjnych i ekologicznych technologii - od koncepcji badawczej do ich wdrożenia. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce.

wiecej przycisk

Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach wyższych

Pod adresem http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/ jest obecnie ponad 500 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem http://www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do- jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych/ opublikowanych jest ponad 30 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. (22) 529-27-18

Logo Logo