Zwycięskie projekty badawcze, których wyniki zostaną zastosowane w praktyce

środa, 6 sierpnia 2014

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rozstrzygnęło III konkurs Programu Badań Stosowanych.

Nowatorska terapia glejaka, inteligentne skrzyżowanie przyjazne kierowcom czy skaner 3D do zastosowań antyterrorystycznych – to tylko niektóre ze 177 projektów, które otrzymają dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu.

Program Badań Stosowanych od 2012 roku wspiera naukowców i przedsiębiorców w zakresie badań naukowych ukierunkowanych na wykorzystanie ich wyników w praktyce. Celem programu jest także wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi i przedsiębiorcami zainteresowanymi zastosowaniem wyników badań w prowadzonej działalności gospodarczej.

– Wspieramy projekty, które mają na celu zarówno pozyskanie nowej wiedzy mającej zastosowanie w praktyce, jak i badania pozwalające na osiągnięcie z góry założonych celów praktycznych. Nasza oferta spotkała się z rosnącym zainteresowaniem, co potwierdza, że polscy naukowcy i przedsiębiorcy coraz częściej chcą wspólnie realizować innowacyjne projekty  – podkreśla prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR.
– Wierzę, że już niebawem będziemy mogli zaprezentować nową formułę programu, która jeszcze w większym stopniu przyczyni się do wzrostu innowacyjności naszej gospodarki  – dodaje dyrektor NCBR.

W III konkursie programu złożono aż 1691 wniosków na kwotę blisko 4,6 mld złotych. Dzięki zwiększeniu przez NCBR budżetu konkursu wsparcie otrzyma 177 projektów, których wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi ponad 450 mln zł. Wkład własny przedsiębiorców to ponad 170 mln zł, co stanowi ponad 25% wartości projektów.

W sumie w ramach Programu Badań Stosowanych Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało dofinansowanie na realizację  około 500 projektów. Obszary objęte programem obejmują nauki chemiczne, geologię, górnictwo, budownictwo, technologie informacyjne, elektronikę, automatykę i robotykę, energetykę, technologie materiałowe,  mechanikę i transport, nauki medyczne i farmaceutyczne, nauki biologiczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne, a także kierunki interdyscyplinarne.

Więcej informacji o programie na stronie NCBR

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików