Znamy zwycięzców plebiscytu „NAUKA TO WOLNOŚĆ”

czwartek, 5 czerwca 2014

– W ciągu ostatnich  25 lat mogliśmy być tam, gdzie chcemy,  i robić to, co potrafimy najlepiej. W nauce i medycynie klinicznej osiągnęliśmy naprawdę wiele. A nasze sukcesy stały się okazją, aby pokazać Polskę z jak najlepszej strony – powiedział prof. Henryk Skarżyński, zwycięzca zorganizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego plebiscytu na najciekawszy polski wynalazek, osiągnięcie naukowe i wydarzenie ostatniego 25-lecia. Wyniki plebiscytu ogłosiła dziś minister Lena Kolarska-Bobińska. Spośród 25 propozycji internauci wybrali te, które ich zdaniem były najważniejszymi osiągnięciami polskiej nauki w minionym ćwierćwieczu.

Ogłaszając zwycięzców konkursu, minister Lena Kolarska-Bobińska podkreśliła m.in. wagę popularyzacji osiągnięć naukowych. – Cały czas musimy uczyć się  nauki otwartej, czyli takiej, która potrafi nawiązać dialog ze społeczeństwem – powiedziała prof. Lena Kolarska-Bobińska. – Chciałabym, żeby naukowcy kształtowali opinię publiczną i nowoczesne społeczeństwo. Nauka musi być otwarta i przyjazna – zaznaczyła.

Pierwsze miejsce w plebiscycie przypadło prof. Henrykowi Skarżyńskiemu, na którego naukowe osiągnięcia oddano blisko jedną czwartą wszystkich głosów. Profesor Skarżyński to światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. W 1992 roku  jako pierwszy w Polsce  i Europie Środkowo-Wschodniej przeprowadził operację przywracającą słuch osobie głuchej.  W 2002 zoperował pierwszego w świecie dorosłego pacjenta z częściową głuchotą, a w 2004 pierwsze w świecie dziecko z takim niedosłuchem. Metoda przez niego stosowana uznana jest za polską specjalność i znana jest na świecie jako „metoda Skarżyńskiego”.

– Wprowadzenie do Polski w 1992 roku programu leczenia całkowitej głuchoty (wynikającej zarówno z wad wrodzonych, jak i nabytych)  za pomocą implantów ślimakowych całkowicie zmieniło standardy w polskiej otolaryngologii.  W ciągu  10 lat nie tylko dorównaliśmy ośrodkom europejskim i światowym, lecz także znaleźliśmy się w ich  ścisłej czołówce – podkreśla zwycięzca plebiscytu.

Prof. Henryk Skarżyński jest też pomysłodawcą, twórcą i dyrektorem pierwszego w Europie, powstałego w 2003 r. Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy, przekształconego w 2012 r. w pierwsze i jedyne na świecie Światowe Centrum Słuchu. Obecnie w Kajetanach wykonywanych jest najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch.

Drugie miejsce w plebiscycie zajął prof. Grzegorz Pietrzyński z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzony przez niego międzynarodowy zespół naukowców dokonał z niezwykłą dokładnością pomiaru odległości do pobliskiej galaktyki – Wielkiego Obłoku Magellana. Wyniki tych badań zostały w marcu 2013 ogłoszone na łamach prestiżowego tygodnika "Nature". Pomiar odległości jest podstawą wszelkich badań astronomicznych, jest także kluczowy, aby poznać ewolucję całego Wszechświata.

Na podium znalazł się też prof. Bogdan Marciniec, wybitny chemik z Uniwersytetu Adama Mickiewicza  w Poznaniu. Jest światowym autorytetem w dziedzinie chemii krzemoorganicznej i katalizy metaloorganicznej (współtworzył nową dyscyplinę wiedzy – katalizę metalonieorganiczną). Dzięki rezultatom badań prof. Marcińca powstają  zaawansowane materiały i nanomateriały. Wydał 15 książek (w tym dziewięć po angielsku) i 380 publikacji,  ma też 170 patentów i zgłoszeń oraz 42 opracowania technologiczne. 14 z nich wdrożono w Przedsiębiorstwie Innowacyjno-Wdrożeniowym UNISIL w Tarnowie-Mościcach, pierwszym uniwersyteckim spin-offie.

– To, co najważniejsze dla współczesnej cywilizacji, to efektywna relacja: odkrycia naukowe-innowacje-biznes – mówi prof.  Bogdan Marciniec. – Utworzyliśmy w Poznaniu pierwszy w Polsce park naukowo-technologiczny. Działa w nim ponad 80 firm i budujemy laboratoria dla następnych.  To miejsce, gdzie nauka spotyka się z biznesem, a młodzi ludzie komercjalizują wyniki badań naukowych. Integracja nauki z biznesem jest wspaniałym wyzwaniem – podkreśla.

Internauci bardzo wysoko ocenili również oryginalną technologię wytwarzania grafenu, którą opracował dr Włodzimierz Strupiński z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME).  Grafen to zupełnie nowy materiał,  który może zmienić obraz technologii. – To niesłychanie trudne, ale kto – i  ośrodek naukowy, i państwo, w którym ten ośrodek działa – opanuje tę technologię osiągnie najwyższy poziom zaawansowania technologicznego– podkreśla dr Włodzimierz Strupiński.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików