Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Narodowego Centrum Nauki

piątek, 10 października 2014

Profesorowie Janusz M. Bujnicki, Michał Horodecki oraz Marcin Miłkowski zostali laureatami Nagrody Narodowego Centrum Nauki 2014. Każdy z nich otrzyma 50 tysięcy złotych za wybitne osiągnięcia naukowe. Wyróżnienia dla badaczy NCN przyznało już  po raz drugi. Uroczystość odbyła się 9 września w Krakowie.

Patronem honorowym uroczystości wręczenia Nagrody Narodowego Centrum Nauki była Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Nagrody przyznano w trzech obszarach badawczych: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki o życiu oraz nauki ścisłe i techniczne. Wręczali je podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dr hab. Jacek Guliński, dyrektor NCN – prof. Andrzej Jajszczyk, przewodniczący Rady NCN – prof. Michał Karoński oraz przedstawiciele fundatorów nagrody.

Wyróżnienie przyznawane jest za osiągnięcia naukowe dokonane w ramach badań podstawowych prowadzonych w polskiej jednostce naukowej, udokumentowane publikacjami afiliowanymi w polskiej jednostce naukowej. Laureatem Nagrody NCN może zostać młody uczony, który nie ukończył 40 lat.

Tegorocznym laureatem konkursu NCN - w obszarze nauk o życiu - został prof. Janusz M. Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Profesora uhonorowano za opracowanie nowatorskich metod bioinformatycznych do badań kompleksów białek z RNA oraz ustalenie struktury i mechanizmu działania ludzkich enzymów odpowiedzialnych za biosyntezę RNA. – Cząsteczki RNA są bardzo ważne zarówno z punktu widzenia medycyny, jak i biotechnologii – powiedział prof. Bujnicki. – Zrozumienie ich struktury może pomóc w sporządzeniu nowych leków i nowych narzędzi biotechnologicznych. Moim marzeniem jako naukowca jest dokonać wielkiego odkrycia albo wynaleźć coś bardzo ważnego, co może stać się użyteczne dla wszystkich ludzi na świecie – dodał.

Kolejny finalista to prof. Michał Horodecki z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Otrzymał on  nagrodę w obszarze nauk ścisłych i technicznych za odkrycie stanów kwantowych o splątaniu związanym oraz zbadanie nieaddytywności pojemności kanałów kwantowych. – W mojej pracy najbardziej cieszy to, że to są podstawy mechaniki kwantowej, tak naprawdę podstawy fizyki. Dzięki kryptografii komputerowej możemy zajmować się tym, co naukowcy lubią najbardziej, czyli zrozumieniem przyrody – podkreślił prof. Horodecki.

NCN przyznało też nagrodę w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Za zaproponowanie oryginalnej wersji obliczeniowej teorii umysłu i jej obronę w monografii Explaining the computational mind wyróżniono prof. Marcin Miłkowski z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.  – Od 14 lat pasjonuje mnie pytanie, jak nauka jest w stanie zrozumieć, jak działa umysł. W mojej książce chciałem zrozumieć, jak naprawdę funkcjonują naukowcy posługujący się obliczeniową teorią umysłu. Wyszedłem od opisu praktyki naukowej – stwierdził podczas uroczystości prof. Miłkowski.


Nagroda Narodowego Centrum Nauki

Wyróżnienia dla młodych badaczy przyznano po raz pierwszy w 2013 r. Uroczystość wręczenia Nagrody NCN 2013 towarzyszyła obchodom Dni Narodowego Centrum Nauki.

Wyróżnienie przyznaje kapituła konkursowa złożona z przedstawicieli Narodowego Centrum Nauki oraz przedstawicieli fundatorów nagrody.

Kandydaci do Nagrody NCN mogą być zgłaszani przez byłych członków Rady NCN, dotychczasowych Przewodniczących Zespołów Ekspertów NCN, dotychczasowych członków Zespołów Ekspertów NCN powołanych do oceny wniosków w konkursie MAESTRO, dotychczasowych laureatów Nagrody NCN oraz innych wybitnych naukowców wskazanych przez Dyrektora NCN i Radę NCN. Każda z uprawnionych osób może zgłosić tylko jedną kandydaturę.

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików