Znamy stypendystów ministra w roku 2016/2017!

wtorek, 13 grudnia 2016

785 studentów i doktorantów otrzyma stypendium ministra w tym roku akademickim za szczególne osiągnięcia. Wybitnie uzdolnieni mogą liczyć nawet na wypłatę 25 000 złotych.

Do ministra nauki i szkolnictwa wyższego spłynęło ponad 1900 wniosków od rektorów uczelni o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia. Spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoniono 76 doktorantów oraz 709 studentów, którzy otrzymają finansowe wsparcie.

Wnioski oceniane były metodą punktową – punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne, a także sportowe. Studenci, którym przyznano stypendia, uzyskali w skali od 0 do 100 pkt. co najmniej 10 punktów; doktoranci zaś – 68 punktów. Wysokość jednorazowych stypendiów wynosi: dla studentów 15 000 zł, dla doktorantów – 25 000 złotych.

Decyzje administracyjne dotyczące zarówno przyznania, jak i odmowy przyznania stypendium wraz z uzasadnieniem zostaną wysłane wnioskodawcom na adres podany w zgłoszeniu.

Więcej informacji, w tym lista stypendystów, dostępnych jest tutaj.

Tagi: Stypendia ministra, ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików