Znamy laureatów Nagród Ministra Nauki

środa, 13 listopada 2013

Wybitni polscy uczeni, których badania znane są na świecie oraz nauczyciele akademiccy, którzy są mistrzami dla młodych naukowców, zostali wyróżnieni prestiżowymi nagrodami.

Naukowiec ma wiele społecznych ról do spełnienia. Jest wynalazcą, jest nauczycielem akademickim, a dzięki swym osiągnięciom staje się też autorytetem dla społeczeństwa. Dziś mam zaszczyt nagrodzić wybitnych polskich naukowców za nieprzeciętne wypełnianie tych różnych ról społecznych – mówiła prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego podczas gali wręczenia Nagród Ministra Nauki 2013 na Zamku Królewskim w Warszawie.

Minister podkreśliła, że polska nauka w ostatnich latach dokonała ogromnego skoku. Dzięki unijnym i budżetowym inwestycjom w infrastrukturę (ok. 26,7 mld zł) naukowcy mogą pracować w coraz lepszych warunkach. Polscy uczeni coraz częściej też uczestniczą w międzynarodowych projektach. Obecni są np. w CERN, budują wraz z innymi naukowcami XFEL. Biorą udział w europejskich projektach flagowych w ramach programu „Nowe Technologie i Technologie Przyszłości”.

Właśnie tacy naukowcy o wybitnym dorobku, których osiągnięcia znane są na arenie międzynarodowej uhonorowani zostali prestiżowymi Nagrodami Ministra Nauki. Są one przyznawane w trzech kategoriach:  badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa i badań na rzecz rozwoju gospodarki.

Nauka różnymi narzędziami buduje lepszą przyszłość – podkreśliła prof. Barbara Kudrycka. – Praca laureatów nagród przyczynia się do rozwoju nowych technologii, poznania i zrozumienia wielu zjawisk społecznych i kulturowych, powstania fundamentalnych dzieł gwarantujących postęp w nauce. Wyniki ich badań są publikowane w prestiżowych czasopismach, wielokrotnie cytowane, a ośrodki naukowe, w których pracują, stają się znane w świecie – mówiła minister nauki.

Podczas uroczystości minister wręczyła także nagrody dla nauczycieli akademickich za całokształt dorobku, za wybitne osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej  oraz wyróżnienia za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne. Wielu z nich to autorzy podręczników akademickich, ciekawych programów studiów, opiekunowie przełomowych prac doktorskich.

W nauce nie ma postępu bez dobrej relacji mistrz-uczeń. Utalentowani młodzi ludzie potrzebują mistrzów, w których znajdują oparcie i z których doświadczenia i wiedzy mogą czerpać, którzy pomogą im zidentyfikować interesujące tematy badawcze – powiedziała prof. Barbara Kudrycka. – Młodzi potrzebują też wzorów przestrzegania wartości etycznych, standardów rzetelności w pracy uczonego, czy wiarygodności w prowadzeniu badań, bowiem złotą dewizą nauki jest racjonalizacja. Nauka wymaga głębokiego udokumentowania wszelkich naukowych hipotez i twierdzeń – podkreśliła prof. Kudrycka.

Kandydatów do Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego mogły zgłaszać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz nauki, a także prezes oraz poszczególne komitety Polskiej Akademii Nauk.

Przewodnicząca komisji oceniającej wnioski prof. Maria Kruk-Jarosz, zwróciła uwagę na wysoki poziom prac i dokonań polskich naukowców: – Przekrój nadesłanych wniosków pokazał nam, jak ogromny jest wysiłek i osiągnięcia polskiej nauki. Nam udało się wybrać tych najlepszych z najlepszych – podkreśliła prof. Maria Kruk-Jarosz.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików