Znamy laureatów konkursu POPULARYZATOR NAUKI 2013

środa, 29 stycznia 2014

Osoby i instytucje upowszechniające naukę nagrodzono w IX edycji konkursu POPULARYZATOR NAUKI 2013. W uroczystości wziął udział dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w MNiSW.

Konkurs organizowany jest przez Serwis Nauka w Polsce PAP i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego pierwsza edycja odbyła się w 2005 roku. Nagradzani są w nim naukowcy, zespoły naukowe, dziennikarze, redakcje, którzy upowszechniają wiedzę w sposób przystępny dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Tegorocznych laureatów (spośród 63 kandydatur) oceniało jury pod przewodnictwem prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Michała Kleibera.

Nagrodę specjalną za całokształt działalności otrzymał ks. prof. Michał Heller z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie.

Laureatami poszczególnych kategorii zostali:

  • kategoria „Naukowiec" - prof. Ryszard Tadeusiewicz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
  • kategoria „Instytucja naukowa" - Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie
  • kategoria „ Instytucja pozanaukowa" - Stowarzyszenie Polska Akademia Dzieci
  • kategoria „Media" - Bogdan Miś
  • kategoria „Sponsor popularyzacji" - Samsung Electronics Polska

Wyróżnieniem specjalnym Serwisu Nauka w Polsce za politykę informacyjną została uhonorowana Iwona Kieda z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Specjalne wyróżnienia otrzymali także dr inż. Michał Krupiński (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie) i Danuta Bukowska (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach oraz laureaci wyróżnień otrzymali tytuł „Popularyzator Nauki", statuetkę i dyplom.

Wśród dotychczasowych laureatów konkursu „Popularyzator Nauki" są m.in. prof. Magdalena Fikus, prof. Łukasz Turski, prof. Wojciech Nawrocik, dr Stanisław Bajtlik, dr Tomasz Rożek, zespół naukowców z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, Centrum Nauki Kopernik, red. Wiktor Niedzicki, red. Krzysztof Michalski z Polskiego Radia i dział naukowy „Gazety Wyborczej".

Więcej informacji:

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików