Znamy laureatów konkursu III edycji programu „Mobilność Plus”

czwartek, 19 grudnia 2013

Prawie 19 mln zł trafi do 66 uczestników – laureatów konkursu III edycji programu „Mobilność Plus”. Program umożliwi im udział w badaniach naukowych w renomowanych zagranicznych ośrodkach pod opieką wybitnych badaczy o międzynarodowym autorytecie.

Program „Mobilność Plus” ma na celu pomóc młodym naukowcom w dalszym rozwoju kariery naukowej. Jego laureaci zdobywają unikalne doświadczenia i wiedzę, jakie zapewnia im udział w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych przy wykorzystaniu aparatury i metod niedostępnych w kraju. O finansowanie w ramach programu „Mobilność Plus” mogą się ubiegać młodzi naukowcy, którzy nie ukończyli 35. roku życia, w tym uczestnicy studiów doktoranckich. Pobyt w zagranicznym ośrodku może trwać od sześciu miesięcy do trzech lat.

Nawet do 13 tys. zł miesięcznie dla uczestnika programu na pokrycie kosztów pobytu za granicą to nie jedyna zaleta udziału w konkursie „Mobilność Plus”. Oprócz tego możliwe jest sfinansowanie pobytu za granicą współmałżonka i niepełnoletnich dzieci badacza. Pokrywane są także koszty podróży między miejscem zamieszkania a ośrodkiem zagranicznym.

W tegorocznej, trzeciej już odsłonie konkursu, do MNiSW wpłynęło 211 wniosków. Zespół interdyscyplinarny ds. programu „Mobilność Plus” oraz programu „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców” rekomendował do finansowania 66 najlepszych wniosków. Minister zatwierdził przyznanie środków finansowych 57 jednostkom naukowym. W 9 przypadkach jednostki naukowe zostały zobowiązane do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień.

W dotychczasowych dwóch edycjach programu „Mobilność Plus” na zwycięskie granty resort nauki przeznaczył ok. 28 mln zł.

Wykaz jednostek naukowych, których wnioski o przyznanie środków finansowych na uczestnictwo naukowców w programie, zostały rekomendowane do finansowania.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików