Zmiany w składzie Komitetu Polityki Naukowej

poniedziałek, 6 czerwca 2016

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin powołał nowych członków Komitetu Polityki Naukowej. 2 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu w nowym składzie.

KPN jest organem opiniodawczo-doradczym, który wspiera ministra przy opracowywaniu dokumentów dotyczących finansowania i rozwoju nauki oraz określania krajowych i zagranicznych priorytetów inwestycyjnych. W składzie nowego komitetu znaleźli się m.in. nauczyciele akademiccy, przedstawiciele instytutów badawczych oraz przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk. 

Skład Komitetu Polityki Naukowej:

 1. Prof. Janusz Marek Bujnicki – biotechnologia
  Pracuje w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie i na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się modelowaniem i projektowaniem makrocząsteczek biologicznych. Zdobywca grantów StG i PoC ERC. Członek Grupy Wysokiego Poziomu w ramach Mechanizmu Doradztwa Naukowego Komisji Europejskiej. Przewodniczący KPN od kwietnia do września 2015 r.
 2. Dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH – ekonomia
  Prodziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH (jednostka A+), kierownik Zakładu Technologii Informatycznych w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej. Członek Komitetu Naukoznawstwa PAN. Ekspert/recenzent centrów naukowych w Polsce i przy Komisji Europejskiej w obszarze ICT. Członek KPN w kadencji 2014-2016. Przewodnicząca KPN od października 2014 r. do marca 2015 r. Reprezentantka KPN w Radzie PLUS IP (Poland-U.S. Innovation Program).
 3. Prof. Janusz Gołaś chemia
  Członek Komitetu Chemii Analitycznej PAN (od 2000). Kierownik Katedry Chemii Węgla i Nauk o Środowisku na Wydziale Energetyki i Paliw AGH. Dyrektor International School of Technology w AGH (1995-2005). Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Międzynarodowych w AGH. Jeden z koordynatorów w europejskim programie studiów w ramach  węzła wiedzy KIC InnoEnergy  (2012-14). Ponad trzy lata pracy w USA (State Univ. of N.Y., Univ. of Illinois, National Science Foundation).
 4. Dr hab. Wiesława Grajkowska, prof. CZD – nauki medyczne
  Patomorfolog i neuropatolog pracuje w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" oraz w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN. Jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich. Konsultant Krajowy
  ds. neuropatologii.
 5. Prof. Piotr Gutowski – nauki humanistyczne
  filozof, kierownik Katedry Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL, Przewodniczący Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, laureat programu „Mistrz” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Członek KPN  w kadencji 2014-2016.
 6. Prof. Jolanta Jabłońska-Bonca – prawo
  Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego. Od 12 lat współpracuje z Polską Komisją Akredytacyjną w charakterze eksperta, członek KPN w kadencji 2014-2016.
 7. Prof. Andrzej Jajszczyk – telekomunikacja i sieci informacyjne
  Pracuje w Katedrze Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej. Prezes Oddziału PAN w Krakowie oraz dyrektor regionu Europa, Bliski Wschód i Afryka międzynarodowej organizacji IEEE Communications Society. W latach 2011 – 2015 tworzył Narodowe Centrum Nauki jako jego pierwszy dyrektor.
 8. Prof. Barbara Klajnert-Maculewicz biologia
  Pracuje w Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz jako zewnętrzny pracownik naukowy w Leibniz IPF w Dreźnie. W latach 2009-2012 była przewodniczącą Komitetu Zarządzania COST Action TD0802 "dendrymery w zastosowaniach biomedycznych".
 9. Prof. Jacek Łęski elektronika
  Pracuje w Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Senior Member IEEE. Zajmuje się cyfrowym przetwarzaniem sygnałów biomedycznych, rozpoznawaniem obrazów, zbiorami i systemami rozmytymi. Jest twórcą epsilon-nieczułego modelowania rozmytego.
 10. Prof. Jerzy Szwed – fizyka
  Fizyk teoretyk zawodowo związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Zajmuje się teorią oddziaływań fundamentalnych. W latach 1990-1993 był dyrektorem Instytutu Informatyki UJ. W latach 2002–2003 pełnił funkcję dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, a w latach 2005-2009 był dziekanem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Przez sześć  lat przebywał w ośrodkach naukowych we Francji,  Niemczech i USA. W latach 2009-2010 Wiceminister Nauki Szkolnictwa Wyższego.
 11. Prof. Grzegorz Wrochna fizyka
  Były dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych, obecnie pełnomocnik dyrektora ds współpracy międzynarodowej. W 2006 r. został członkiem Zespołu Roboczego ds. Kategoryzacji Instytutów Fizyki MNiSW. Jest ekspertem Komitetu Konsultacyjnego EURATOM-Fission Komisji Europejskiej, wchodzi w skład zarządu europejskiej Platformy Technologicznej Zrównoważonej Energetyki Jądrowej (SNE-TP), ponadto jest członkiem: Komitetu Badań Jądrowych Agencji Energii Jądrowej OECD, Komitetu ds. Bezpieczeństwa Instalacji Jądrowych Agencji Energii Jądrowej OECD i Rady Nadzorczej European-XFEL GmbH w Hamburgu. 
 12. Prof. Tomasz Żylicz ekonomia
  Założyciel Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej, były Kierownik Katedry Mikroekonomii, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Członek Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. o powołaniu Komitetu Polityki Naukowej

Tagi: KPN, Komitet Polityki Naukowej

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików