Zmiany w Prawie zamówień publicznych przegłosowane przez Senat

czwartek, 6 marca 2014

O wprowadzenie zmian w Prawie zamówień publicznych zabiegało m.in. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W efekcie działań resortu nowe rozwiązania w prawie przetargowym zostały dziś przegłosowane przez Senat.

Próg prowadzenia zamówień publicznych wzrośnie z 14 do 30 tys. euro. Dostawy i usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych (które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju) będą wyłączone spod reżimu ustawy. Dla instytutów PAN będzie to do wartości nie większej niż 134 tys. euro, a dla instytutów badawczych i uczelni wyższych - 207 tys. euro.

Nowe przepisy mają ułatwić planowanie i szacowanie wartości zamówień na uczelniach o bardzo rozbudowanej strukturze.

Obecnie wszczęcie procedur przetargowych opóźnia fakt, że naukowcy późno otrzymują pieniądze z grantów. W związku z tym w nowelizacji proponuje się m.in. możliwość unieważnienia już ogłoszonego przetargu, jeśli instytucja naukowa nie dostanie grantu na swoje badania. Dzięki temu formalności przetargowe będzie można rozpocząć równolegle z ubieganiem się o fundusze, co przyspieszy rozpoczęcie badań.

Autorzy zmian zastrzegli też, że Prawo zamówień publicznych nie będzie stosowane w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego, lub z których korzyści, a nie tak jak obecnie własność, nie przypadają wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności.

 

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików