Zespół doradczy ds. Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej zakończył prace

poniedziałek, 30 czerwca 2014

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o zakończeniu procesu oceny propozycji projektów złożonych w ramach II etapu aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB).

Oznacza to także zakończenie pracy Zespołu doradczego do spraw PMDIB powołanego Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 maja 2013 r.
Zadaniem Zespołu było opracowanie i przedłożenie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomendacji dotyczących umieszczenia propozycji projektów na zaktualizowanej PMDIB.
Po zapoznaniu się z rekomendacjami Minister podejmie decyzję o rozstrzygnięciu wyników procesu aktualizacji PMDIB, o czym ministerstwo poinformuje w osobnym komunikacie. 

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików