Zajęcia przygotowujące studentów do wyzwań rynku pracy ruszą na 39 polskich uczelniach

piątek, 19 września 2014

Startuje rządowy Program Rozwoju Kompetencji. Studenci będą się uczyć m.in. przedsiębiorczości, zarządzania czasem, efektywnej komunikacji i skutecznego rozwiązywania problemów. Do 2020 roku na kształcenie takich kompetencji na studiach rząd przeznaczy ponad miliard złotych.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego stworzyło Program Rozwoju Kompetencji, by wzmocnić szanse studentów i absolwentów rynku pracy. – Pracodawcy podkreślają, że absolwenci naszych uczelni mają szeroką wiedzę teoretyczną, ale brakuje im kreatywności, umiejętności analitycznych czy komunikacyjnych. A to utrudnia budowanie swojej kariery i osiąganie zawodowych sukcesów. Program Rozwoju Kompetencji pomoże to zmienić – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska. – Program ma też wspierać nowoczesne metody nauczania, interdyscyplinarność studiów czy wykorzystanie nowych technologii w edukacji – dodaje minister.

Na pilotaż programu przeznaczono 50 milionów złotych. Zajęcia doskonalące umiejętności praktyczne i kompetencje interpersonalne pojawią się na początek w wyłonionych w konkursie 39 szkołach wyższych: 21 publicznych i 18 niepublicznych. Najwięcej projektów zrealizują uniwersytety, a liderem w tym gronie jest Uniwersytet Wrocławski. Wśród nagrodzonych uczelni znalazły się także trzy uczelnie techniczne, trzy medyczne, trzy Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe oraz jedna uczelnia artystyczna. Przyznane środki przeznaczą m.in. na włączenie pracodawców w realizację programów kształcenia, staże, warsztaty i doradztwo zawodowe dla studentów ostatnich lat studiów.

- Polska gospodarka potrzebuje dobrze wykształconych, a jednocześnie kreatywnych i przedsiębiorczych absolwentów uczelni. Wspieramy polskie innowacyjne firmy nie tylko dofinansowując prace badawczo-rozwojowe, ale także inwestując w rozwój ich przyszłych pracowników - podkreśla prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które współtworzyło Program.

 Wyniki oceny merytorycznej 

 ***

Pilotażowy konkurs jest finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, poddziałania 4.1.1 Na podstawie wniosków z pilotażu powstanie docelowa formuła programu, finansowana w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w perspektywie finansowej 2014-2020. Planowany budżet programu to ponad miliard złotych.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików