Wyższe stypendia dla studentów w trudnej sytuacji materialnej oraz studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w ramach Programu Erasmus+

środa, 29 stycznia 2014

Na więcej pieniędzy ze środków programu operacyjnego "Wiedza, edukacja, rozwój" mogą liczyć już ci studenci, którzy wyjadą uczyć się w krajach europejskich w roku akademickim 2014/2015. Udało się to dzięki wspólnej inicjatywie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Studenci w trudnej sytuacji materialnej (przynależność do tej grupy będzie definiowana przez fakt kwalifikowania się w macierzystej uczelni do stypendium socjalnego albo otrzymywania tego stypendium w semestrze trwającym lub zakończonym tuż przed wyjazdem za granicę, na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym - rozdział 2: prawa i obowiązki studentów), którzy zostali zakwalifikowani przez uczelnie do Programu Erasmus+, będą otrzymywać więcej pieniędzy w stosunku do innych uczestników programu.

Wysokość otrzymywanych środków dla studentów w trudnej sytuacji materialnej będzie zależeć od kraju, do którego uda się student:

Tabela A - Wyjazdy studentów na studia

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w euro

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

700

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

600

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

500

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogły ubiegać się za to o dodatkowe środki na pokrycie kosztów wynikających z niepełnosprawności. Przyznana kwota dofinansowania przewyższająca stawki określone w tabelach będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych.

Tabela B - Wyjazdy studentów na praktykę

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w euro

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

600

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

500

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

400

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików