Wygraj płatny staż w Biurze Ministra!

poniedziałek, 23 lutego 2015

Właśnie ruszyła 20. edycja  konkursu „Grasz o staż”. Do wygrania są aż dwa płatne staże w Biurze Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Aby zdobyć staż w resorcie nauki należy rozwiązać jedno z zadań konkursowych zamieszczonych na stronie grasz.pl. Najlepsi podczas miesiąca pracy w MNiSW zajmować będą się m.in. współpracą z mediami oraz organizacją konferencji.  W ubiegłym roku o staż w jednym z departamentów ministerstwa ubiegało się blisko 120 osób.

W konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci do 30 roku życia. Rozwiązania konkursowych zadań należy przesłać do 13 kwietnia.

"Grasz o staż" jest ogólnopolskim konkursem organizowanym przez PwC oraz „Gazetę Wyborczą". Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej objęły wydarzenie swoim patronatem. W uroczystej inauguracji 20. edycji konkursu uczestniczył prezydent Bronisław Komorowski.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podejmuje też inne inicjatywy pomagające studentom wejść na rynek pracy oraz promujące zasady wartościowych praktyk studenckich. W listopadzie 2014 r. podczas „Okrągłego Stołu Wysokiej Jakości Praktyk” zainaugurowana została kampania informacyjna "Studiujesz? Praktykuj!" o praktykach wysokiej jakości adresowana do studentów, pracodawców i uczelni. Resort nauki współpracuje również z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami i wspiera Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk. W grudniu 2014 r. miał miejsce III Kongres Akademickich Biur Karier, w ramach którego dyskutowano o usprawnieniu działalności ABK, tak by mogły lepiej wesprzeć absolwentów w znajdowaniu dobrej pracy. Na profesjonalizację pracy biur do 2020 r. ma zostać przeznaczone 500 mln zł. Z myślą o potrzebach pracodawców MNiSW stworzyło Program Rozwoju Kompetencji, mający „wyposażyć” studentów w pożądane na rynku pracy umiejętności.

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,3173,prezydent-staz-to-jest-szansa.html

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików