Wybitnie uzdolnieni otrzymali 16 mln zł na badania

poniedziałek, 26 września 2016

Prawie 16 mln zł przyznał najzdolniejszym studentom minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. W nieco zmienionej formule konkursu nagrodzone zostały 83 osoby.

Zaburzeniami ekspresji mikroRNA, filozoficznymi ujęciami wyobraźni Gastona Bachelarda, czy modelowaniem przebiegu linii morza przy pomocy drona – między innymi tymi zagadnieniami będą zajmować się laureaci V edycji konkursu Diamentowy Grant.

W stosunku do poprzednich edycji ministerstwo zwiększyło maksymalne kwoty finansowania, które zasilą projekty naukowe. Studenci kierunków humanistycznych, społecznych i artystycznych mogli zdobyć na swe badania do 180 000 zł, studenci nauk ścisłych, technicznych i nauk o życiu zaś – 220 000 zł. W przypadku tych ostatnich – to wzrost o 20 000 zł.

Pierwsza edycja Diamentowego Grantu odbyła się w 2012 roku – od tego czasu MNiSW nagrodziło aż 436 studentów. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które mogą pochwalić się stopniem licencjata albo inżyniera, lub też dla tych, którzy ukończyli trzeci rok studiów (w przypadku jednolitych studiów magisterskich). Celem konkursu jest przyspieszenie rozwoju naukowego laureatów oraz szybsze rozpoczęcie studiów doktoranckich – studia trzeciego stopnia rozpocząć mogą osoby, które nie uzyskały jeszcze tytułu magistra.

O tym, jak pomocne okazuje się wsparcie finansowe, przekonał się Przemysław Mróz, laureat III edycji Diamentowego Grantu. Wyniki swoich prac opublikował w maju tego roku w prestiżowym czasopiśmie „Nature”. To pierwsza od ponad 20 lat publikacja w „Nature”, która powstała w polskiej instytucji – bez uczestnictwa naukowców z zagranicy.

Diamentowy Grant w liczbach:

15 804 043 mln zł – tyle pieniędzy trafi do najzdolniejszych studentów w tym roku

220 000 zł – tyle wynosi największe dofinansowanie projektu

277 – tyle wniosków napłynęło do MNiSW podczas V edycji konkursu

436 – tylu studentów mogło sfinansować swoje badania, począwszy od pierwszej edycji konkursu w 2012 roku


Tagi: Diamentowy Grant, Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików