Wybitni naukowcy nagrodzeni przez premier Ewę Kopacz

czwartek, 5 listopada 2015

Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznawane są za wybitną działalność naukową, naukowo-techniczną i artystyczną. Nagradzane są także najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne. W tym roku wyróżnionych zostało 41 naukowców i trzy zespoły naukowe. 

Podczas ceremonii wręczenia nagród, premier Ewa Kopacz zwróciła się do zebranych na sali naukowców: – To dla mnie wielkie wydarzenie i wielki zaszczyt, kiedy mogę się spotkać z ludźmi nauki, którzy zmieniają nasze życie. (…) Wszystko to, co państwo robicie, robicie z wielką pasją i zaangażowaniem. Robicie, aby pokazać młodym ludziom, że warto inwestować w swój rozwój, że warto angażować się dla innych – mówiła premier Kopacz.

Nagrody za wybitną działalność naukową otrzymało 6 badaczy. Oprócz tego nagrodzono także 10 rozpraw habilitacyjnych i 25 doktoratów. Wśród wyróżnionych znalazły się trzy zespoły naukowe.

LAUREACI ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE LUB ARTYSTYCZNE, W TYM ZA WYBITNY DOROBEK NAUKOWY LUB ARTYSTYCZNY:

1. Prof. dr hab. Piotr BIZOŃ - Uniwersytet Jagielloński
2. Prof. dr hab. Włodzimierz BORODZIEJ - Uniwersytet Warszawski
3. Prof. dr hab. Grzegorz CHAŁASIŃSKI - Uniwersytet Warszawski
4. Prof. dr hab. Marek SAMOĆ - Politechnika Wrocławska
5. Prof. dr hab. Jerzy STUHR - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie
6. Prof. dr hab. Anetta UNDAS - Uniwersytet Jagielloński

ZA WYSOKO OCENIONE OSIĄGNIĘCIA BĘDĄCE PODSTAWĄ NADANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA HABILITOWANEGO LUB STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO SZTUKI:

1. Dr hab. Marcin KOLASA - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2. Dr hab. Marcin NYK - Politechnika Wrocławska
3. Dr hab. Monika OLIWA-CIESIELSKA - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
4. Dr hab. Dorota PIEKARCZYK - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
5. Dr hab. Monika REKOWSKA - Uniwersytet Warszawski
6. Dr hab. Piotr SUŁKOWSKI - Uniwersytet Warszawski
7. Dr hab. Tomasz ŚLĘZAK - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
8. Dr hab. Rafał TOMECKI - Uniwersytet Warszawski
9. Dr hab. Kamil ZARADKIEWICZ - Uniwersytet Warszawski
10. Dr hab. Edyta ZIERKIEWICZ - Uniwersytet Wrocławski

ZA WYRÓŻNIONE ROZPRAWY DOKTORSKIE:

1. Dr Andrzej GŁUSZYŃSKI - Uniwersytet Wrocławski
2. Dr Magdalena HERDEGEN - Uniwersytet Jagielloński
3. Dr Tomasz JAKUBCZYK - Uniwersytet Warszawski
4. Dr Jacek JĘDRYSIAK - Uniwersytet Wrocławski
5. Dr Katarzyna JODKO-PIÓRECKA - Uniwersytet Warszawski
6. Dr Monika KAŁUŻNA - Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
7. Dr Magdalena KARAMUCKA - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
8. Dr Honorata KAZIMIERCZAK - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk
9. Dr Adam KIRPSZA - Uniwersytet Jagielloński
10. Dr Patrycja KLECZKOWSKA - Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk
11. Dr Agata KOMENDANT-BRODOWSKA - Uniwersytet Warszawski
12. Dr Małgorzata KOSTRZYŃSKA - Uniwersytet Łódzki
13. Dr Damian KUBIK - Uniwersytet Jagielloński
14. Dr Małgorzata KURKOWIAK - Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
15. Dr Mira MARCINÓW - Uniwersytet Jagielloński
16. Dr Dawid NIDZWORSKI - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
17. Dr Elwira SMAKOWSKA - Uniwersytet Wrocławski
18. Dr Olaf STEFAŃCZYK - Uniwersytet Jagielloński
19. Dr Marek SZAFRAŃSKI - Politechnika Gdańska
20. Dr Natalia SZWAB - Akademia Muzyczna w Krakowie
21. Dr Justyna TABASZEWSKA - Uniwersytet Jagielloński
22. Dr Piotr TRĄPCZYŃSKI - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
23. Dr Mariusz UCHROŃSKI - Politechnika Wrocławska
24. Dr Agnieszka WĘGRZYN - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
25. Dr Błażej WRÓBEL - Uniwersytet Wrocławski

ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWO-TECHNICZNE

Nagroda pierwsza:
Zespół pod kierownictwem prof. dra hab. Andrzeja CZERWIŃSKIEGO - Uniwersytet Warszawski
Zespół: dr Zbigniew ROGULSKI, dr Jan KOTOWSKI,
dr Szymon OBRĘBOWSKI, mgr Jakub LACH, mgr Kamil WRÓBEL oraz mgr Justyna WRÓBEL.

Nagroda druga:
Prof. dr hab. Eugeniusz RUSIŃSKI, dr inż. Marcin KOWALCZYK
Politechnika Wrocławska

Nagroda trzecia:
Zespół pod kierownictwem dra n. med. Pawła TABAKOWA - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Zespół: prof. dr hab. Włodzimierz JARMUNDOWICZ, dr hab. Bogdan CZAPIGA, dr n. med. Wojciech FORTUNA, dr n. biol. lek. Ryszard MIĘDZYBRODZKI.

Tagi: Nagrody Premiera

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików