Wspieramy polskich naukowców w walce o europejskie granty

czwartek, 5 czerwca 2014

Nawet 30 tysięcy złotych – takie wsparcie mogą otrzymać jednostki naukowe starające się o unijne granty, w tym w Horyzoncie 2020. Dziś rusza nowy program resortu nauki – „Granty na granty”.

– Naukowcy podkreślali rolę tego programu w ubieganiu się o granty w poprzedniej perspektywie finansowej UE. Teraz uruchamiamy „Granty na granty” w nieco zmodyfikowanej wersji. Badacze mogą sięgnąć nawet po 30 tys. zł. To wystarczające środki na przygotowanie dobrego wniosku – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Pieniądze z grantu mają pomóc w przygotowaniu wniosku o europejskie pieniądze. Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum. Jednostki naukowe mogą  ubiegać się o przyznanie środków m.in. na pokrycie planowanych kosztów przygotowania wniosku.

Program „Granty na granty” to kolejna inicjatywa resortu nauki, która  dąży do aktywizacji i poprawy skuteczności polskich naukowców w zdobywaniu europejskich grantów. Minister nauki zaproponowała naukowcom „Pakt dla Horyzontu 2020”, który przewiduje podejmowanie działań nie tylko na szczeblu resortu, ale i współpracujących z nim agencji, instytutów naukowych i szkół wyższych. Wkrótce ma też ruszyć specjalny portal informacyjny, na którym będzie można znaleźć przykłady dobrze wypełnionych wniosków i inne informacje przydatne w aplikowaniu o środki z programu Horyzont 2020, w którym do podziału między badaczy i przedsiębiorców jest prawie 80 mld euro.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie „Granty na granty”.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików