Wsparcie komercjalizacji wyników badań

czwartek, 1 sierpnia 2013

Rozpoczyna się nowy konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – „Inkubator Innowacyjności”. 
Dwanaście wyłonionych w konkursie inkubatorów stworzy ogólnopolską sieć, która pomoże badaczom we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i przekuwaniu ich w rynkowy sukces.

„Inkubator Innowacyjności” to kolejna rządowa inicjatywa, która wspiera proces zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie przygotowań i organizacji kolejnych etapów komercjalizacji.

Konkurs wpisuje się w całą serię działań pod nazwą „Pakiet dla innowacyjności”. Mają one na celu usprawnienie transferu wyników badań naukowych do gospodarki i pobudzenie przedsiębiorczości opartej na B+R – powiedziała prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Niezwykle ważnym zadaniem jest też wzrost aktywności prywatnego kapitału i samych przedsiębiorców, bo jak pokazuje choćby ostatni raport prof. Orłowskiego, wzrost nakładów na badania i rozwój nie może opierać się jedynie na inwestycjach z budżetu państwa – podkreśla prof. Kudrycka.

„Inkubator Innowacyjności” będzie m.in. poszukiwać przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem wyników badań i prowadzić bazy danych o realizowanych projektach badawczych i ich zastosowaniu w praktyce. Wyłonione podmioty zajmą się również analizą zapotrzebowania rynkowego na konkretne wynalazki, wyceną praw własności przemysłowej, prowadzeniem prac przedwdrożeniowych, a także sprawdzeniem możliwości uzyskania ochrony patentowej.

Konkurs MNiSW adresowany jest do uczelni i innych podmiotów działających na rzecz nauki,  aktywnych w obszarze współpracy pomiędzy nauką i biznesem. O przyznanie środków finansowych w ramach konkursu mogą ubiegać się jedynie te podmioty, które od 1 stycznia 2009 r. do dnia złożenia wniosku mają na swoim koncie co najmniej 15 zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (krajowych bądź zagranicznych) oraz sprzedały lub udzieliły licencji na minimum cztery technologie.

Nowa inicjatywa MNiSW jest komplementarna wobec programu „Brokerzy Innowacji”, w którym już wkrótce wyłonimy pośredników między naukowcami i przedsiębiorcami. Uzupełnia również ofertę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: programy SPIN-TECH i INNOTECH. Pierwszy z nich finansuje działanie spółek celowych, drugi zaś zachęca przedsiębiorców do inwestowania w sferę B+R oraz oferuje wsparcie na ostatnich etapach procesu komercjalizacji. Konkurs wpisuje się także w realizowany przez resort nauki „Pakiet dla innowacji”, na który składają się m.in. ułatwienia podatkowe dla naukowców czy możliwość przekazywania 1% CIT  dla wybranych jednostek naukowych.

W konkursie  „Inkubator Innowacyjności” wyłonionych zostanie 12 inkubatorów, które stworzą ogólnopolską sieć. Każdy z nich otrzyma maksymalnie do 1,5 mln zł na wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Całkowity budżet programu, który zakończy się w 2015 roku, to 18 mln zł. Zadania realizowane w ramach przedsięwzięcia będą finansowane ze środków przeznaczonych na naukę w projekcie systemowym „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Poddziałanie 1.1.3).

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu można składać do 10 października 2013 r.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie dostępne są na stronie MNiSW.

Więcej informacji o raporcie prof. Witolda Orłowskiego „Komercjalizacja badań naukowych w Polsce – bariery i możliwości ich przełamania”: http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,2221,polska-musi-utrzymac-kurs-na-innowacyjnosc.html

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików