Wsparcie dla najlepszych uczniów i nauczycieli w nowym roku szkolnym

poniedziałek, 1 września 2014

Akademickie Centrum Kreatywności oraz Uniwersytet Młodych Wynalazców – to nowe programy resortu nauki, które już tej jesieni otwierają polskie uczelnie na współpracę z gimnazjalistami, licealistami i kształcącymi ich pedagogami. Dodatkowo od 1 października wejdą w życie zmiany ważne dla kandydatów na przyszłych studentów. Będą mogli m.in. odbywać praktyki u pracodawcy w ramach studiów dualnych i wybierać studia interdyscyplinarne.

Uniwersytet Młodych Wynalazców to program, który ma wzmocnić współpracę między szkołami i uczelniami. Będzie wspierać uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w rozwoju ich aktywności naukowej oraz pobudzać innowacyjność oraz kreatywność. W ramach programu uczniowie i ich nauczyciele będą mogli m.in. prowadzić wspólnie z kadrą akademicką projekty naukowe, korzystać z bibliotek uniwersyteckich oraz laboratoriów. Pod okiem profesorów młodzież stworzy wynalazki, wykona doświadczenia, przygotuje publikacje naukowe.

Akademickie Centra Kreatywności mają stać się placówkami, które wzorcowo kształcą nauczycieli w oparciu o najnowsze metody dydaktyki i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także upowszechniają aktualne metody dydaktyczne wśród pracujących nauczycieli. Akademickie Centra Kreatywności będą miały za zadanie opracować wzorcowe metody dydaktyczne pracy nauczyciela z uczniem z różnych przedmiotów. Metody te zostaną przetestowane w tzw. szkołach ćwiczeń (przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych), w których studenci będą odbywali praktyki.

Konkurs na najlepsze propozycje uczelni ma być rozstrzygnięty jesienią.

Więcej informacji:

Dla uczniów - którzy w przyszłości będą studentami - i ich rodziców ważne są również zmiany, jakie wejdą w życie z początkiem nowego roku akademickiego 2014/2015 dzięki nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Uczelnie mogły prowadzić studia dualne, na których znaczna część zajęć to praktyki w przedsiębiorstwach, praktyki na studiach o profilu praktycznym będą trwały trzy miesiące. Dzięki temu ten, kto wybierze takie studia, będzie mógł już w ich trakcje zdobyć ciekawe i liczące się w przyszłości doświadczenia zawodowe. Młodzi ludzie o szerokich zainteresowaniach będą mogli wybrać studia interdyscyplinarne – prowadzone przez różne wydziały oraz międzyuczelniane – prowadzone przez współpracujące ze sobą różne uczelnie. Ustawa pozwoli też na śledzenie losów absolwentów – dzięki danym ZUS.

Więcej informacji:

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików