Wsparcie dla młodych w zawodowym starcie

wtorek, 4 lutego 2014

Minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska wystosowała dziś list do rektorów, organizacji studenckich, pracodawców i przedsiębiorców. MNiSW wspólnie z nimi wypracuje korzystne dla absolwentów oraz studentów zasady staży i praktyk.

– Dobre wykorzystanie funduszy europejskich może przyspieszyć procesy innowacyjne i przełożyć się na wzrost liczby miejsc pracy. Nie będzie to jednak możliwe bez bliskiej współpracy nauki, szkolnictwa wyższego i gospodarki. Nieocenionym i słabo wykorzystywanym dotąd elementem tej współpracy są staże i praktyki zawodowe dla studentów – pisze w swoim liście prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Prof. Kolarska-Bobińska  przypomniała, że resort nauki podjął działania zarówno legislacyjne, jak i programowe, które ułatwiają start zawodowy polskich studentów i absolwentów. – Oprócz rozwiązań legislacyjnych konieczne jest jednak wspólne wypracowanie takich zasad staży i praktyk, które uczynią je wartościowymi dla wszystkich zaangażowanych stron. Chciałabym poznać Państwa opinie i rekomendacje na ten temat – apeluje minister nauki.

Pełna treść listu minister nauki prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików