Wizyta wiceministra nauki w Świerku

wtorek, 16 września 2014

Prof. Włodzisław Duch, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, spotkał się 16 września z przedstawicielami Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Świerku. Rozmawiał o najważniejszych realizowanych i planowanych projektach badawczych Instytutu.

Uczestnicy spotkania omówili projekt „Centrum Informatyczne Świerk” (CIŚ), w ramach którego powstaje jedna z największych instalacji obliczeniowych w Polsce.  Dyskutowali też  o planach wykorzystania potencjału CIŚ do stworzenia centrum „Advance Solutions for Complexity” oferującego przemysłowi i administracji państwowej nowoczesne usługi informatyczne.

Minister zapoznał się też z wynikami projektu „Akceleratory i Detektory”, zwiedził badawczy reaktor „Maria” (obecnie jedyny w Polsce działający reaktor jądrowy) i zapoznał z planami rozwoju produkcji radioizotopów.

Wizytę zakończyła dyskusja o projektach NCBJ na mapie drogowej infrastruktur badawczych,  konkursach Horizon2020 i współpracy Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) i  European X-ray Free Electron Laser (XFEL).


Narodowe Centrum Badań Jądrowych to jeden  z największych instytutów naukowych w Polsce. Powstało 1 września 2011 r. Zajmuje się badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i jądrowa, fizyka plazmy gorącej itp.), stosowaniem metod fizyki jądrowej i rozwijaniem technologii jądrowych. Produkuje  m.in. radiofarmaceutyki oraz urządzenia dla różnych gałęzi nauki i gospodarki. Tworzy infrastrukturę informatyczną i laboratoryjną niezbędną dla wsparcia programu budowy energetyki jądrowej w Polsce. Współpracuje z czołowymi instytutami na niemal wszystkich kontynentach.

Fot. Marcin Jakubowski, Prof. W. Duch podczas zwiedzania CIŚ w towarzystwie prof. dr. hab. Grzegorza Wrochny, dyrektora NCBJ;  prof. dr hab. Ewy Rondio, zastępcy dyrektora NCBJ ds. naukowych, dr. Sławomira Potempskiego, zastępcy kierownika Działu Infrastruktury Obliczeniowej CIŚ i  dr. Adama Padee, kierownika Infrastruktury Obliczeniowej CiŚ

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików