Wizyta dr. hab. Jacka Gulińskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim

piątek, 28 marca 2014

Dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w MNiSW, odwiedził Uniwersytet Zielonogórski. Rozmawiał z prorektorami do spraw studenckich i rozwoju, spotkał się też ze studentami architektury i urbanistyki na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Otwierając to spotkanie dziekan WILŚ dr hab. Jakub Marcinowski przypomniał, że w grudniu 2013 r. Uniwersytet Zielonogórski otrzymał nagrodę specjalną za szczególny wkład w kształcenie specjalistów z dziedziny architektury i urbanistyki zeroenergetycznej na kierunku architektura i urbanistyka. Dzięki temu uczelnia należy do grona liderów innowacyjnego podejścia i rozwiązywania problemów bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska.

Dr hab. J. Guliński zaakcentował, że w MNiSW duży nacisk kładzie się na pomoc młodym naukowcom. Istnieją różnego rodzaju programy, np. Diamentowy Grant, które wspierają młodych uczonych. Dodał, że zmienia się jakość edukacji. Studenci zdobywają umiejętności i kompetencje, które w przyszłości pozwolą im znaleźć pracę.

Po spotkaniu na uczelni wiceminister zwiedził Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie. Wizyta była okazją do rozmowy z wicemarszałkiem województwa lubuskiego oraz prezydentem miasta Zielona Góra na temat budowy instytutu badawczego zajmującego się budownictwem zeroenergetycznym. Koncepcję i ideę tego przedsięwzięcia przedstawiła profesor UZ, dr inż. arch. Janina Kopietz-Unger.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików