Więcej pieniędzy na naukę - Parlament Europejski przyjął nowy budżet UE

wtorek, 19 listopada 2013

W nowym budżecie Parlament Europejski przeznaczył aż 77 mld euro na badania i innowacje. To o 25 mld euro więcej niż w poprzedniej perspektywie.

Parlament Europejski przegłosował dziś wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020. Zgoda PE toruje drogę do ostatecznego zatwierdzenia budżetu przez Radę w nadchodzących tygodniach. Intensywne negocjacje trwające dwa i pół roku — Komisja przedstawiła swoją propozycję budżetu w dniu 29 czerwca 2011 r. — dobiegły końca.

Komisarz Janusz Lewandowski, odpowiedzialny za budżet i programowanie finansowe, powiedział: — Wreszcie dopięliśmy celu. Dzięki dzisiejszemu głosowaniu w Parlamencie Europejskim możemy zapewnić przewidywalne warunki finansowania około 20 mln europejskich małych i średnich przedsiębiorstw, milionom najuboższych na świecie, około 100 tys. miast i regionów, jak również tysiącom laboratoriów i uniwersytetów: Europa wywiązała się ze swych obietnic! Otrzymacie fundusze europejskie na inwestycje wspierające rozwój gospodarczy, na badania, edukację, pomoc młodym bezrobotnym oraz pomoc humanitarną na najbliższe siedem lat. Nie umiem sobie wyobrazić bardziej optymistycznego przesłania, jakie można skierować do obywateli na kilka miesięcy przed kolejnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, niż to, że Europa się sprawdza, że Europa działa! – podkreślił.

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 pozwolą Unii Europejskiej przeznaczyć 960 mld euro na zobowiązania (1 proc. unijnego DNB) i 908,4 mld euro na płatności (0,95 proc. unijnego DNB). Instrumenty na wypadek nieprzewidzianych okoliczności (np. rezerwa na pomoc nadzwyczajną, Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, Fundusz Solidarności oraz instrument elastyczności), jak również Europejski Fundusz Rozwoju znalazły się poza pułapem wieloletnich ram finansowych. Środki te, o ile zostaną w pełni wykorzystane, odpowiadają kwocie 36,8 mld euro (0,04 proc. unijnego DNB). W unijnych ramach budżetowych na lata 2014-2020 priorytetowo potraktowano wydatki na trwały wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność zgodnie z unijną strategią na rzecz wzrostu „Europa 2020”. Na przykład w porównaniu z obecnymi ramami finansowymi pulę środków w ramach działu 1A (konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia) zwiększono z 91,5 mld euro (9,2 proc. budżetu) do 125,6 mld euro (13,2 proc. budżetu).

Źródło: Rapid.eu

Pliki do pobrania

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików