Więcej pieniędzy na granty z NCN

piątek, 20 lutego 2015

133 mln zł – o tyle Narodowe Centrum Nauki (NCN) zwiększyło środki, które dostaną naukowcy w ramach ósmej edycji konkursów OPUS i SONATA. Pieniądze będą mogli przeznaczyć na zakup aparatury naukowo-badawczej oraz realizację projektów badawczych.

Na dodatkowe środki z puli konkursowej NCN mogą liczyć naukowcy, którzy złożyli swoje wnioski do 15 grudnia 2014 r.

Narodowe Centrum Nauki biorąc pod uwagę ilość wniosków i wysokość planowanych nakładów na realizację zgłoszonych do finansowania projektów, zwiększyło o 108 mln zł budżet konkursu OPUS (ze 180 mln zł do 288 mln zł) oraz o 25 mln zł budżet konkursu SONATA (z 30 do 55 mln zł).

***

SONATA - Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Celem tego konkursu jest wsparcie kierownika projektu w stworzeniu nowoczesnego zaplecza aparaturowego i/lub rozwiązania metodologicznego, umożliwiającego prowadzenie innowacyjnych badań naukowych. W konkursie mogą brać udział naukowcy, którzy uzyskali stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem złożenia wniosku.

OPUS - Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do wykonania tych projektów. Jest to konkurs o charakterze ogólnym, w którym o finansowanie może ubiegać się niemal każdy naukowiec. Projekty badawcze są realizowane indywidualnie przez kierownika projektu lub przez zespoły badawcze, w skład których wchodzi kierownik projektu oraz dowolna liczba wykonawców.

Tagi: OPUS, SONATA, NCN

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików