Wiceminister Nałęcz o Erasmusie+: umiędzynarodowienie, otwartość, modernizacja

wtorek, 25 lutego 2014

Ponad 102 mln euro trafi w tym roku do Polski z nowego programu Erasmus+. Dziś na Stadionie Narodowym eksperci odpowiadali na pytania jak pozyskać środki z UE na realizację programów edukacyjnych i sportowych. W inauguracji Erasmusa+ w Polsce uczestniczyła wiceminister nauki dr hab. Daria Nałęcz.

– Program Erasmus był jednym z najistotniejszych impulsów dla rozwoju i umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego – przypomniała wiceminister nauki dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz. – Liczba studentów wyjeżdżających na studia za granicę wzrosła od 1998 r. dziesięciokrotnie. Polska jest też coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do studiowania dla cudzoziemców, których liczba w ostatnich latach wzrosła czterdziestokrotnie  – dodała.

Realizację programu Erasmus+ zaplanowano na siedem lat, czyli do roku 2020. Siedmioletni budżet Erasmusa+ wynosi 14,7 mld euro, co stanowi 40 proc. wzrost w stosunku do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji. Budżet przewidziany na rok 2014 wyniesie 1,8 mld euro, w tym 102 mln euro dla Polski. Z programu będzie mogło skorzystać ponad cztery miliony Europejczyków – studentów, młodzieży, uczniów i dorosłych – zdobywając doświadczenie zawodowe, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą.

Wiceminister nauki podkreślała komplementarność rozwiązań wprowadzonych w pakiecie programu Erasmus+. Obok mobilności studentów i wykładowców, pojawią się mechanizmy wspierające partnerstwo strategiczne czy sojusze na rzecz wiedzy. – Uczelnie powinny wspólnie, na gruncie międzynarodowym, wypracować programy kształcenia. Poza współpracą merytoryczną niezbędne jest też tworzenie konsorcjów z udziałem przedsiębiorców, które będą kształcić zarówno teoretycznie, jak i praktycznie – mówiła dr hab. Daria Nałęcz. – Dzięki nowoczesnemu narzędziu komunikacji w postaci platformy informatycznej będzie można podpatrywać przykłady dobrych praktyk – poinformowała wiceminister nauki.

Ogólnopolskie spotkanie, które zgromadziło dziś na Stadionie Narodowym ponad 1500 osób, to pierwsze tego typu wydarzenie informujące o nowym programie i jego założeniach. Eksperci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+, mówili w jaki sposób skutecznie aplikować o unijne finanse na realizację szkoleń, programów stażowych, stypendiów, wolontariatu.

***

Erasmus+ zastąpi kilka istniejących dotychczas programów UE obejmujących wszystkie sektory edukacji: „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus – szkolnictwo wyższe, Leonardo da Vinci  – kształcenie i szkolenie zawodowe, Comenius – edukacja szkolna, Grundtvig – edukacja osób dorosłych) oraz „Młodzież w działaniu”, a także międzynarodowe programy Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program współpracy z państwami uprzemysłowionymi.

Nowością w Erasmusie+ jest to, że studenci wyjeżdżający na studia magisterskie do innego kraju, będą mogli skorzystać (od roku 2015/2016) z nowego systemu pożyczek, uruchamianego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (pożyczka w kwocie do 12 tys. euro w przypadku studiów rocznych, lub do 18 tys. euro przy studiach dwuletnich). Komisja Europejska planuje, że rocznie z  pożyczek skorzysta ok. 200 tys. studentów studiów magisterskich. Resortami, które będą realizować Erasmusa + obok Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego są Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Najważniejsze dane liczbowe: Erasmus+ (2014-2020)

Całkowity budżet

14,7 miliardów euro

Beneficjenci

Ponad 4 miliony osób

Szkolnictwo wyższe

2 miliony studentów

Kształcenie i szkolenie zawodowe: uczniowie i praktykanci

650 tys. osób

Mobilność pracowników

800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców, kadry edukacyjnej i osób pracujących z młodzieżą

Wolontariat i programy wymiany młodzieży

Ponad 500 tys. młodych ludzi

Program gwarancji kredytowych dla studentów studiów magisterskich

200 tys. studentów

Wspólne programy studiów magisterskich

Ponad 25 tys. studentów

Partnerstwa strategiczne

25 tys. partnerstw łączących 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i edukacji dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw

Sojusze na rzecz wiedzy

Ponad 150 sojuszy ustanowionych przez 1,5 tys. instytucji szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstw

Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych

Ponad 150 sojuszy ustanowionych przez 2 tys. organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorstw

Szkoły

Ponad 200 tys. nauczycieli współpracujących przez internet, łącząc przeszło 100 tys. szkół w ramach eTwinning

 

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików