W Polskę rusza pierwszy Naukobus!

poniedziałek, 19 grudnia 2016

Nawet do stu tysięcy dzieci dotrze Naukobus – nowoczesne laboratorium mobilne, które Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Centrum Nauki Kopernik zaprezentowało w poniedziałek w Gminnym Zespole Szkół w Kozłowie.

Mobilna wystawa z ponad dwudziestoma eksponatami, które można dotknąć i przetestować, to sposób na dotarcie do uczniów z wsi, miast i miasteczek, gdzie dostęp do atrakcyjnych form edukacji jest utrudniony. Poprzez łączenie nauki i zabawy dzieci przeprowadzą doświadczenia z zakresu fizyki, będą mogły poznać tajniki ludzkiego organizmu, a także wykorzystać matematykę w praktyce – a to wszystko pod okiem animatorów z warszawskiego Centrum Nauki Kopernik.

W 2017 roku Naukobus odwiedzi około dwustu szkół w całej Polsce i obejmie swoim zasięgiem niemal 100 tys. uczniów, a także ich rodziców. Z dala od szkolnej tablicy i kredowego pyłu uczestnicy dowiedzą się, jak powstaje film, na czym polega dowód na istnienie Pitagorasa, spróbują również oszukać swoje zmysły. Angażujące uczniów eksperymenty to sposób na rozbudzenie ich ciekawości i zainspirowanie do samodzielnego zdobywania wiedzy. Szczególnie istotna jest trasa mobilnej wystawy naukowej – Naukobus odwiedzi wsie i miasta do 130 tys. mieszkańców. To istotny krok w kierunku wyrównywania szans edukacyjnych.

Naukobus to kolejny program obok Uniwersytetu Młodego Odkrywcy i Wsparcia dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku realizowany w ramach społecznej odpowiedzialności nauki ujętej w tzw. strategii Gowina dla nauki i szkolnictwa wyższego. Przewidywany budżet w pierwszym roku trwania programu Naukobus wynosi 2,5 mln złotych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje stopniowe zwiększanie zasięgu wystaw w kolejnych latach.


Warunkiem udziału w programie jest zapewnienie noclegu dla trzech animatorów Centrum Nauki Kopernik, wyżywienia oraz pomocy czterech dorosłych osób przy rozstawianiu i pakowaniu wystawy. Pozostałe wymaganie określone są w umowie, którą szkoła jest zobowiązana podpisać przed udziałem w programie.

W programie mogą wziąć udział szkoły, które znajdują się w miejscowościach liczących poniżej 130 tysięcy mieszkańców.

Zgłoszenia do programu Naukobus są przyjmowane obecnie na adres naukobus@nauka.gov.pl.

W treści maila prosimy o podanie poniższych danych:

  • Nazwa szkoły
  • Rodzaj szkoły
  • Miejscowość
  • Gmina
  • Powiat
  • Województwo
  • Ogólna liczba uczniów w szkole
  • Liczba uczniów na poszczególnych poziomach
  • Czy podczas wizyty będą brali udział uczniowie z innych szkół
  • Dodatkowe informacje o szkole, które uzasadniałyby wyjazd.

Ze względu na ograniczenia informujemy, że przy wyborze szkół będą brane pod uwagę m.in. kryteria geograficzne (mające na celu dotarcie z programem do jak największej liczby powiatów i gmin) oraz dodatkowe informacje wskazane przez szkołę. W 2017 roku będzie zrealizowanych około 100 dwudniowych wyjazdów, w których maksymalnie dotrzemy do około 200 szkół i 100 tysięcy dzieci.

Od drugiej połowy stycznia zgłoszenia do programu będą przyjmowane przez specjalny serwis internetowy.

Tagi: MNiSW, Centrum Nauki Kopernik, Naukobus

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików