W Krakowie z okazji 650-lecia UJ odbędzie się Kongres Kultury Akademickiej

poniedziałek, 3 marca 2014

W roku 2014 najstarsza polska uczelnia - Uniwersytety Jagielloński obchodzi jubileuszu 650-lecia. W ramach obchodów tej okrągłej rocznicy w dniach 20-22 marca odbędzie się Kongres Kultury Akademickiej w Krakowie, nad którym patronat objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ma on być m.in. okazją do dyskusji nad stanem i kondycją środowiska akademickiego XXI wieku. 

Przewodniczącym Rady Programowej Kongresu Kultury Akademickiej jest prof. dr hab. Piotr Sztompka, a udział w kongresie potwierdziło wielu wybitnych uczonych z polskich uczelni. W Radzie Programowej znaleźli się: prof. dr hab. Andrzej Zoll, prof. dr hab. Jan Woleński, prof. dr hab. Ryszard Nycz, prof. dr hab. Karol Musioł oraz prof. dr hab. Maria-Jolanta Flis.

Wśród prowadzących sesji i sympozja znaleźli się, oprócz wyżej wymienionych profesorów: prof. dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński, prof. dr hab. Jerzy Woźnicki, prof. dr hab. Jerzy Brzeziński, prof. dr hab. Andrzej Koźmiński, prof. dr hab. Ewa Rewers, prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas, prof. dr hab. Tadeusz Pomianek, prof. dr hab. Karol Modzelewski oraz prof. dr hab. Aleksander Skotnicki.

W programie Kongresu Kultury Akademickiej zaplanowano wprowadzenie historyczne przygotowane przez profesora Bjoerna Wittrocka pt. "Modern University in Its Historical Context: Rethinking Three Transformations" (Nowy uniwersytet w perspektywie historycznej: rozważania o trzech transformacjach), 3 sesje plenarne oraz 12 sympozjów.

Szczegółowy program kongresu oraz materiały wstępne do debaty znajdują się na stronie: www.kongresakademicki.pl

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików