V edycja „Iuventus Plus” rozstrzygnięta

piątek, 8 lipca 2016

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał  kwotę 15 milionów zł na finansowanie projektów młodych naukowców, do 35 roku życia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy, w zakresie publikacji, o zasięgu międzynarodowym.

W V edycji konkursu wyłoniono 56 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 86 pkt.

W konkursie rozpatrzono 894 wnioski młodych naukowców.

Tagi: Iuventus Plus, Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików