Ustawa 2.0 – środowisko naukowe przygotuje nową ustawę o szkolnictwie wyższym

wtorek, 8 marca 2016

Po raz pierwszy w Polsce ustawa o szkolnictwie wyższym przygotowana zostanie na podstawie założeń opracowanych przez środowisko. Dziś Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, ogłosił rozpoczęcie konkursu Ustawa 2.0. – Ustawa wymaga szerokiego namysłu i wielu debat – mówił minister Gowin.

Ustawa 2.0 - założenia systemu szkolnictwa wyższego to konkurs dla polskich akademików i naukowców na założenia do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. – Wielokrotnie nowelizowana, ustawa stała się nieczytelna – uzasadniał swoją decyzję Jarosław Gowin. – Potrzebujemy przepisów dostosowanych do potrzeb środowiska i polskiej gospodarki.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie będą miały dwa miesiące, by stworzyć zespoły badawcze i przygotować ogólny projekt nowych przepisów. Propozycje muszą w ścisły sposób odnosić się do zakresu tematycznego opublikowanego przez MNiSW. Wśród tematów znalazły się:

  • system szkolnictwa wyższego,
  • ustrój jednostek w systemie szkolnictwa wyższego i zarządzanie nimi,
  • system oceny jakości ,
  • finanse i mienie jednostek w systemie szkolnictwa wyższego,
  • studia, studenci, doktoranci, absolwenci.

Spośród nadesłanych założeń ministerstwo wybierze trzy projekty badawcze, które okażą się najlepsze dla polskiego szkolnictwa wyższego. Autorzy wyłonionych w konkursie projektów otrzymają granty o łącznej wysokości nawet do 900 tys. zł.

Kolejnym zadaniem zespołów, które otrzymają dofinansowanie, będzie przeprowadzenie szeroko zakrojonych środowiskowych konsultacji. Ich wyniki oraz analiza zostaną połączone z nadsyłanymi wstępnie założeniami. Tak przygotowane, kompletne dokumenty, zawierające opinie autorów i środowiska oraz gotowe propozycje konkretnych rozwiązań staną się podstawą do stworzenia nowej ustawy.


Tagi: szkolnictwo wyższe, Jarosław Gowin, Konkurs MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików