Uroczystość wręczenia dyplomów i odznaczeń państwowych w SGGW

wtorek, 11 marca 2014

W Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wręczono odznaczenia państwowe i dyplomy. W spotkaniu wzięła udział dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz, podsekretarz stanu w MNiSW.

Odznaczenia państwowe nadane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej oraz za zasługi na rzecz rozwoju nauki otrzymało czterech pracowników SGGW.  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski został uhonorowany prof. Tomasz Motyl, prodziekan ds. nauki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie i kierownik Katedry Nauk Fizjologicznych SGGW. Złoty Krzyż Zasługi przyznano prof. Adamowi Kupczykowi, kierownikowi Zakładu Organizacji i Zarządzania Produkcją SGGW i dr hab. Krystynie Najder-Stefaniak, która kieruje Zakładem Filozofii Wydziału Nauk Społecznych SGGW. Natomiast Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał dr inż. Piotr Borowski z Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW. Podczas uroczystości 113 osób nagrodzono Medalami za Długoletnią Służbę.

Spotkanie było też okazją do wręczenia przez rektora SGGW prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego dyplomów doktorom habilitowanym. Otrzymało je 33 doktorów habilitowanych, w tym 26 pracowników SGGW. Odbyła się też promocja 76 doktorów (22 pracowników SGGW).

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików