Umiędzynarodowienie humanistyki – nowe konkursy w ramach NPRH

piątek, 29 maja 2015

Finansowanie tłumaczenia i publikacji polskich prac naukowych to główny cel nowych konkursów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Startujący właśnie III moduł programu obejmie projekty wprowadzające polską humanistykę do międzynarodowego obiegu naukowego. Wnioski będzie można składać od 25 czerwca.

Konkurs „Umiędzynarodowienie” 3.a wesprze realizację projektów tłumaczenia i publikowania monografii o najwyższym poziomie naukowym, w celu upowszechnienia ich wśród polskich i zagranicznych naukowców. Konkurs obejmie tłumaczenia zarówno klasyki polskiej humanistyki, jak i jej nowych osiągnięć.

W ramach konkursu „Umiędzynarodowienie” 3.b finansowane będą wydania obcojęzycznych wersji najważniejszych czasopism naukowych polskiej humanistyki. Priorytet będą miały wydania w języku angielskim.

Wnioski o finansowanie projektu badawczego w ramach konkursów „Umiędzynarodowienie” 3.a i 3.b należy wypełnić w systemie OSF, a następnie złożyć w formie elektronicznej i papierowej. Nabór otwiera się 25 czerwca i potrwa do 31 lipca.


Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) powstał po konsultacjach z przedstawicielami środowisk humanistycznych w Polsce. Nowa formuła NPRH składa się z trzech modułów – „Tradycja”, „Rozwój” i „Umiędzynarodowienie”. Każdy z nich to oddzielny konkurs, koncentrujący się odpowiednio na: badaniu dziedzictwa kultury narodowej, badaniach innowacyjno-integracyjnych oraz zapewnianiu międzynarodowego oddziaływania polskiej myśli humanistycznej. W poprzednich miesiącach zakończono przyjmowanie wniosków w modułach „Tradycja” i „Rozwój”.

NPRH to szereg działań, które mają ułatwić integrację polskiej humanistyki z humanistyką europejską i światową, a młodym naukowcom pomóc w rozwoju kariery naukowej we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowym. Program ma też upowszechniać osiągnięcia humanistyki polskiej w świecie.

Tagi: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, NPRH, umiędzynarodowienie

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików