Trybunał Konstytucyjny: stypendium tylko na jednym kierunku studiów

wtorek, 5 listopada 2013

Trybunał Konstytucyjny orzekł dziś, że przepisy uprawniające studenta uczącego się na dwóch kierunkach studiów do pobierania stypendium rektora czy ministra tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku, są zgodne z Konstytucją RP.

Przepisy znowelizowanej w październiku 2011 roku ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym stanowią, że student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów. Świadczenia te nie przysługują jednak studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiuje na kolejnym (za wyjątkiem studiów drugiego stopnia, których celem jest uzyskanie tytułu magistra lub równorzędnego).

Tylko w minionym roku na pomoc stypendialną dla studentów rząd przeznaczył ponad 1,6 mld zł. Kwota ta wzrosła mimo niżu demograficznego i znaczącego spadku liczby studentów. Intencją zmian ustawowych było stworzenie efektywnego systemu wspierania studentów, w którym stypendia trafiają do młodych ludzi w trudnej sytuacji finansowej oraz tych, którzy uzyskują wysokie wyniki w nauce. W przeszłości dochodziło do sytuacji, w których młodzi ludzie podejmowali naukę nawet na kilku kierunkach tylko po to, by zwielokrotnić pulę pobieranych stypendiów, finansowanych z budżetu państwa.

Dzisiejsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym są zgodne z zapisami Konstytucji RP stanowiącymi, że wszyscy są równi wobec prawa, mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne oraz prawo do powszechnego i równego dostępu do wykształcenia.

Wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w październiku 2012 r. złożyła Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz.

 

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików