To oni zadbają o jakość nauczania na polskich uczelniach. Nowy skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej

poniedziałek, 11 stycznia 2016

Nowi członkowie Polskiej Komisji Akredytacyjnej odebrali dziś, z rąk ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, uroczyste akty powołania. Na czele Komisji stanął prof. Krzysztof Diks, wybitny informatyk związany z Uniwersytetem Warszawskim.

Zadaniem Komisji jest dbanie o jakość kształcenia na polskich uczelniach. PKA przeprowadza wizytacje i ocenia pracę konkretnych jednostek. Oprócz tego Komisja zajmuje się również wydawaniem opinii w sprawie m.in. możliwości otworzenia nowego kierunku studiów.

Kadencja Polskiej Komisji Akredytacyjnej potrwa cztery lata. W jej skład wchodzi 90 osób wybranych spośród kandydatów zgłaszanych m.in. przez uczelnie, konferencje rektorów, organizacje studenckie i doktoranckie. W PKA zasiadają nowo wybrani członkowie oraz osoby, które działały w niej w poprzedniej kadencji.

Członkowie Komisji muszą reprezentować wszystkie obszary kształcenia, które działają na polskich uczelniach. Sprawami konkretnych dyscyplin zajmują się zespoły złożone ze specjalistów z wybranych dziedzin.

– Dzięki Polskiej Komisji Akredytacyjnej samo środowisko akademickie dba o jakość swojej pracy – mówił podczas uroczystości wicepremier Jarosław Gowin. Minister nauki zapowiedział również zmiany w sposobie działania Komisji. – Zmieni się jej rola. Chcemy rozdzielić zadania administracyjne od klasycznie pojmowanej akredytacji. PKA ma dążyć przede wszystkim do poprawy jakości kształcenia.

Nad nowymi przepisami związanymi z PKA pracuje zespół ekspertów przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przygotowywane regulacje mają zmienić sposób działania Komisji, pozwolą również wyeliminować niepotrzebne procedury i nadmiar biurokracji. Dzięki temu PKA będzie mogła jeszcze lepiej pomagać uczelniom w osiąganiu jak najlepszych wyników.

Tagi: Polska Komisja Akredytacyjna

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików